PO Management

Open menu
Thema's

Columns

In het bookmagazine en op onze website worden regelmatig columns gepubliceerd van onze vaste en gastcolumnisten. Soms scherp, soms vooral grappig, maar altijd bedoeld om u even aan het denken te zetten.

Wilt u ook een keer een column schrijven voor PO Management? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Wat doet u eigenlijk?
Wat doet u eigenlijk?

Sinds kort mag ik mezelf Voorzitter van het College van Bestuur noemen. Toen ik nog gewoon algemeen directeur was, kreeg ik al vaak de vraag: ‘Staat u dan niet meer voor de klas?’ Een beetje beschaamd moest ik dan toegeven dat ik inderdaad niet meer voor de klas sta, tenminste niet structureel, voegde ik er meestal snel aan toe, om toch maar aan te geven dat ik het nog wel zou kunnen.


Lees verderHerman Langhorst

Vertrouwen
Vertrouwen

‘Het aanbieden van adaptief onderwijs kan niet los staan van het pedagogisch klimaat in de klas. De leerhouding van kinderen kan pas optimaal worden als er sprake is van een klimaat waarin sprake is van ondersteuning, uitdaging en vertrouwen. Vertrouwen is daarbij de basis van de samenwerking tussen leerkracht en kinderen en kinderen onderling.’

Dit fragment komt uit een boeiend artikel van onderwijskundige en methodeontwikkelaar Jos Cöp (zie: www.wij-leren.nl). En hoezeer ik adaptief onderwijs ook een warm hart toedraag – dat wordt de nieuwe revolutie in het onderwijs – wil ik nu alleen het woord ‘vertrouwen’ eruit lichten. Cöp schrijft: zonder vertrouwen is geen verbetering mogelijk. Een waar woord.

Cöp heeft het over de relatie leerling-leraar. Maar geldt dit ook niet voor de relatie leraar-directeur? 


Lees verderFrank Stienissen

We zien de dingen niet zoals ze zijn
We zien de dingen niet zoals ze zijn

Een cursist die al 13 jaar directeur was, kwam aan het eind van een training naar me toe en zei: “Jaap, deze cursus heeft mij een nieuwe mindset gegeven! Vroeger observeerde ik ook lessen. Dan zag ik de sfeer, hoe lekker er gewerkt werd. Nu denk ik, ik zag de dingen zoals ik zelf bén! Ik ben sfeergevoelig, daar let ik op. Maar nu besef ik dat ik naar de dingen moet kijken zoals ze zijn!” Dit was voor mij een geval van ‘mission accomplished’. Tijdens mijn trainingen leer ik directeuren de kunst van het auditeren. Dat vraagt bewust observeren, begrippen goed hanteren en interpreteren. Kijk naar lesdoelen, klassenmanagement, onderwijstijd, leertijd. Ik ben tevreden als mensen beseffen dat een ‘technische’ blik je helpt preciezere feedback te geven.


Lees verderJaap de Jonge

Makkelijke maaltijd
Makkelijke maaltijd

Goed verrijkingsonderwijs verzorgen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als ik met leraren in gesprek ben, is dit een terugkerend onderwerp. De zoektocht naar passend onderwijs voor begaafde leerlingen wordt veelal aangepakt door een zoektocht te ondernemen naar geschikt lesmateriaal. Het is echter de vraag of de term ‘geschikt’ wel aan de juiste criteria wordt afgemeten.


Lees verderEleonoor van Gerven

Centrale verarming
Centrale verarming

Een ruit scheidt de buitenwereld van de binnenwereld en biedt tegelijkertijd de gelegenheid naar binnen én naar buiten te kijken. Goeroe tegen wil en dank Paul van Carglass zegt daar interessante dingen over. Zo adviseert hij het verschil tussen de temperatuur van de binnenwereld en die van buitenwereld niet te hoog te laten oplopen. Want dan wordt een sterretje een barst en verlies je het zicht.


Lees verderErno Mijland

Flitsende start
Flitsende start

We kunnen rustig spreken van een flitsende start. De 5000ste schoolleider die zich in het Schoolleidersregister PO heeft ingeschreven, hebben we onlangs in Den Bosch uitgebreid gevierd. Inmiddels zitten we al op 5500. Dat is zeker bijzonder, omdat we ons in de afgelopen negen maanden niet hebben gefocust op het verplichte karakter van het register.


Lees verderUrsie Lambrechts

De estafette van het leiderschap
De estafette van het leiderschap

Samen met mijn vrouw voed ik twee prachtige kinderen op. Laatst bracht ik ze naar school en zag ik ze enthousiast de school in rennen. Toen schoot me iets te binnen wat mij niet meer losliet: ‘Misschien zitten hier op school wel de toekomstige leiders van het land of de directeuren die onze ondernemingen gaan leiden over een paar jaar.’ Deze intrigerende gedachte heeft mij een aantal weken bezig gehouden.

In Nederland hebben we het volop over ‘duurzaam ondernemen’ en ‘global change’. We raken er steeds meer van overtuigd dat we de planeet moeten redden en de economie moeten veranderen. Alles moet sneller, beter en efficiënter. Groeien is het toverwoord en we geven elk product een keurmerk. Goede dingen en ik ben er een voorstander van! Het is belangrijk dat we een verschil maken in de wereld. Maar aan wat voor generatie dragen wij het over?


Lees verderRobbert Gorissen

Maatwerk voor het gemiddelde kind
Maatwerk voor het gemiddelde kind

‘Waarom krijgen kinderen die heel slim zijn of die extra zorg nodig hebben zoveel aandacht? Dat kost kapitalen. De school schaft allerlei extra leermaterialen aan, er worden speciale groepjes voor in het leven geroepen en de juf of meester geeft ze wel heel vaak extra aandacht. Gaat er niet veel te veel tijd en geld naar deze groepen ‘zorgkinderen’? Mijn kind is toch ook bijzonder. Mijn kind heeft toch ook recht op aandacht? Net als al die andere ‘gewone’ kinderen. Ze zijn blijkbaar niet bijzonder genoeg. Voor mijn kind geen levelwerk! Voor mijn kind geen extra aandacht bij rekenen of taal. Ook gewone, gemiddelde kinderen hebben daar toch baat bij!’


Lees verderHerman Langhorst

Delen is het nieuwe leren
Delen is het nieuwe leren

Je eigen klas, de deur is dicht, de leerlingen leren. Natuurlijk, er is nóg iemand die leert: jij. Als onderwijsprofessional evalueer je je ervaringen en wil je aan de slag met nieuwe uitdagingen. Maar daar kun je altijd een cursus, opleiding of studiedag voor volgen, toch?

 


Lees verderErno Mijland

Over register en respect gesproken
Over register en respect gesproken

Het gaat goed met het Schoolleidersregister. Al meer dan een derde van de schoolleiders heeft zich ingeschreven. Dat komt niet alleen omdat inschrijven verplicht is. Hoewel dat uiteraard wel helpt. Zonder die verplichting zou misschien hetzelfde gebeurd zijn als bij het Lerarenregister: het gros van de leraren vindt het een goed idee, maar slechts een klein deel meldt zich ook daadwerkelijk aan. Dan schiet zo’n register zijn doel voorbij.


Lees verderUrsie Lambrechts

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!