PO Management

Open menu
Thema's

Columns

In het bookmagazine en op onze website worden regelmatig columns gepubliceerd van onze vaste en gastcolumnisten. Soms scherp, soms vooral grappig, maar altijd bedoeld om u even aan het denken te zetten.

Wilt u ook een keer een column schrijven voor PO Management? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Columnoverzicht
Nascholing? Focus op het realiseren van je doelen!
Nascholing? Focus op het realiseren van je doelen!

We leven in bijzondere tijden. We schrijven geschiedenis in deze coronacrisis. Complimenten voor alle onderwijsprofessionals die met een enorme flexibiliteit afstandsonderwijs realiseren! Zij spijkeren hun kennis en vaardigheden bij, zoeken informatie online, delen kennis en ervaringen en volgen volop e-learningcursussen. Hoe kunnen we die gedrevenheid ten aanzien van nascholing straks vasthouden?


Lees verderKlaas Bellinga

'Put your money where your mouth is'
'Put your money where your mouth is'

De meeste bestuurders in het onderwijs zullen door schade en schande wel ervaren hebben dat opgelegde veranderingen in het onderwijs niet werken. Ik weet niet of dat komt door de eigenwijsheid van de mensen die in het onderwijs werken, of dat het een algemene menselijke trek is van de Nederlander. Maar met die wetenschap in het achterhoofd kun je de zaak wel omdraaien. Stimuleer goede initiatieven die in lijn zijn met de veranderingen en verbeteringen die in je smart geformuleerde beleidsplannen staan, maar doe het niet andersom.


Lees verderHerman Langhorst

Creatief in tijden van nood
Creatief in tijden van nood

Schokkend, verbazingwekkend, ontroerend, integer, inventief, collectief. Allemaal woorden die spontaan in mij opkomen als ik de afgelopen weken beschouw. De crisis is ongekend groot. Ik maak het van heel dichtbij mee. Mijn vrouw werkt in de zorg, in Brabant, het Coronahart van Nederland. In haar bedrijf circuleert de volgende blogtekst, waarin verwezen wordt naar een boek van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen. ‘Dat is een goed leesbaar filosofieboek dat duidelijk maakt dat wij mensen bovenal sociale wezens zijn. Bij een crisis worden we inventief en werken we samen tot we er weer bovenop zijn. Juist die samenwerking maakt dat we veel slimmere dingen doen dan alleen. Een crisis verbroedert.’


Lees verderFrank Stienissen

Het grote experiment
Het grote experiment

Zondag 15 maart 2020. Een historische datum: het kabinet beslist dat de scholen in ‘lockdown’ gaan. Maandag zullen de stoelen op tafel blijven staan. De zoemer zal echoën in de kille gangen en de fietsenrekken blijven leeg. Er start een moeilijke periode. We gaan elkaar én het samen leren missen, we maken ons enorme zorgen. Maar dezelfde avond start ook een groot experiment.


Lees verderErno Mijland

Wilhelmus
Wilhelmus

Onze minister wil graag dat we het Wilhelmus gaan aanleren. Voor alle duidelijkheid, ik zing ons volkslied uit volle borst mee en heb in mijn jaren als leerkracht rond de nationale feestdagen altijd aandacht besteed aan het volkslied. Daarbij ging het overigens om meer dan alleen het kennen van de tekst. Ik wilde ook graag dat de leerlingen een beetje doorhadden wat ze aan het zingen waren. Maar nu is er dus in het regeerakkoord afgesproken dat er meer aandacht voor het volkslied moet komen. Ik heb daar moeite mee, om verschillende redenen. Maar laat ik er één toelichten.


Lees verderHerman Langhorst

Eenvoud
Eenvoud

Ingewikkelde oplossingen. Daar zijn we goed in, erg goed. Regels, procedures, constructies: ze roepen vaak meer vragen op dan ze beantwoorden. Toch houden we ze in stand. Misschien – en nu volgt een complexe zin – omdat ze zo ingewikkeld zijn dat het onvoorspelbaar wordt wat de gevolgen zullen zijn zodra je de stekker eruit trekt.


Lees verderErno Mijland

De effecten van e-learning
De effecten van e-learning

Uit onderzoek blijkt dat e-learning effectief is als een aantal didactische principes wordt gevolgd. David Merrill heeft deze principes geformuleerd op basis van een studie van een groot aantal instructiemodellen en theorieën (Merrill, 2002). Deze zijn ook van toepassing op e-learning die wordt ingezet bij de professionalisering van leerkrachten.


Lees verderKlaas Bellinga

Leerling aan zet
Leerling aan zet

Geen les van een juf of meester. Gewoon van je klasgenoten. Op basisschool de Globetrotter in Rotterdam geven kinderen uit groep 7 elkaar les. De juf is drie dagen op cursus. Een vervanger is er niet. Invallers zijn net zo schaars geworden als scorende spitsen van het Nederlands voetbalelftal of ouders die het schooladvies van de juf klakkeloos aannemen. Maak van een nood een deugd, moet de directeur gedacht hebben. Een lumineus idee was geboren.


Lees verderFrank Stienissen

Werkdruk
Werkdruk

Vorige week kwam ik een oproep tegen om lid te worden van een nieuwe Facebookgroep: Werkdruk in het onderwijs. ‘Ervaar je als docent een hoge werkdruk? Dan ben je zeker niet de enige. Deze groep is voor docenten om met elkaar ervaringen uit te wisselen over werkdruk. Nodig vooral collega-docenten uit voor deze pagina!’ Interessanter dan de Facebookgroep zelf waren de reacties die eronder stonden: ‘Dan kunnen we het er in het weekend over hebben, om te zorgen dat de werkdruk minder wordt... Of elkaar vertellen hoe zwaar we het hebben’, of nog opvallender: ‘Ik ervaar geen werkdruk meer. We hebben een goede leidinggevende op onze school.’


Lees verderHerman Langhorst

Klimaatmars
Klimaatmars

Het lerarentekort verstoort steeds merkbaarder het klimaat. Het water staat schooldirecteuren tot aan de lippen, de gemoederen raken oververhit, het zweet breekt uit in menige school… De stormen zijn allang het niveau ‘in een glas water’ voorbij.


Lees verderErno Mijland

Implementeren is verbinden
Implementeren is verbinden

Van e-learning voor leerkrachten wordt nog wel eens gedacht dat de drempel hoog is – je zou heel digitaalvaardig moeten zijn – en de effecten minimaal. In het bedrijfsleven en de wetenschap weet men al jaren dat e-learning een effectief en efficiënt middel is om professionele kennis en vaardigheden te ontwikkelen en up-to-date te houden. Ook voor complexe taken kan e-learning verhelderend werken. In de professionaliseringsslag in het onderwijs waren we tot nu toe wat afwachtend, maar door de positieve ervaringen van de afgelopen paar jaar neemt e-learning nu ook hier een vlucht.


Lees verderKlaas Bellinga

Gesprek op voeten
Gesprek op voeten

Het is niet altijd gemakkelijk, maar we doen ons uiterste best om van ons register een sterk merk te maken. We zijn zes jaar bezig en nog steeds volop in ontwikkeling. Het debat staat daarbij centraal. Onlangs vond in het Spoorwegmuseum de eerste brainstormbijeenkomst plaats over aanpassing van de beroepsstandaard onder de titel ‘Een sterk staaltje schoolleiderschap’. Welke eisen stelt een beroepsstandaard aan de schoolleider? Hoe blijft hij (zij natuurlijk ook) op en top geëquipeerd voor zijn functie? Het werd bijzonder gewaardeerd dat ook minister Arie Slob bij deze bijeenkomst aanwezig was. Daarmee geeft hij er blijk van dat hij deze beroepsgroep zeer serieus neemt.


Lees verderUrsie Lambrechts

Vreemd maar waar
Vreemd maar waar

Geen betonblokken meer in wasmachines, maar een tank die gevuld wordt met water als de machine op z’n plaats staat. Deze ontdekking van onderzoekers van de Nottingham Trent University is een zegen voor wasmachineverkopers, lees bezorgers en verhuizers. Met die gevulde watertank schijnt de machine net zo stabiel te zijn als met een conventioneel contragewicht. Als u ooit een machine de trap op hebt getild, weet u wat voor een prachtige uitvinding dit is.


Lees verderFrank Stienissen

Flipping de observatie
Flipping de observatie

Er zijn veel observatieformulieren in omloop om de lespraktijk te evalueren. Ook ik gebruik tijdens audits een standaardformulier. Deze formulieren zijn voor het grootste deel gericht op het handelen van de leraar: wat is zichtbaar ten aanzien van pedagogisch handelen, het klassenmanagement en de structuur van de les, de opbouw en inhoud van de instructie, de afstemming op verschillen tussen leerlingen. De beoordeling kan dan snel leiden tot een tweepuntsschaal: wel of niet gezien?

Aan het eind van de les moet je echter soms constateren dat je veel van de kenmerken op het observatieformulier waargenomen hebt, maar dat je twijfelt of de leerlingen wel iets geleerd hebben. De leerkracht past veel kenmerken toe, maar was het voor de leerlingen eigenlijk wel een goede, zinvolle les? Hebben ze iets geleerd?


Lees verderHerman Bijsterbosch

Recht op...
Recht op...

Binnen onze stichting zijn we druk bezig met het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan. Onderdeel daarvan is de omschrijving van onze beloftes. In het concept staan deze beloftes omschreven als rechten. Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving, ieder kind heeft recht op passend onderwijs, enzovoort.

Tijdens de bijeenkomsten over het beleid ontstond een mooie discussie. Men vroeg zich af of ‘recht op’ wel ‘recht doet’ aan de inspanningen die op school geleverd worden. 
Ontstaan er bijvoorbeeld geen eindeloze discussies over wat veilig en wat passend is? Gaan ouders niet op de loop met die rechten? Anderen vonden de formulering juist weer heel sterk: ‘Hier staan we immers voor.’


Lees verderHerman Langhorst

Wildcard
Wildcard

Eind september bezochten ongeveer 200 schoolleiders Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Lekker met z’n allen aapjes kijken en praten over het thema dat we samen geformuleerd hebben: hoe ga je als schoolleider om met de maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Geen geringe opgave. Alles verandert zo razendsnel. Thema’s als internationalisering, diversiteit en tweedeling, flexibilisering en individualisering hebben grote invloed op ons toekomstige onderwijs.

Gelukkig zorgt niet iedere trend voor een aardverschuiving. De inleiders die spraken over het thema ‘techniek’ staken de schoolleiders een hart onder de riem door te zeggen dat het hierdoor eerder gemakkelijker dan moeilijker wordt.


Lees verderUrsie Lambrechts

Verbindend leiderschap
Verbindend leiderschap

Kersti Kaljulaid. Ze is van 1969, heeft een gezin met vier kinderen en is oma. Op haar 46e werd ze president van Estland. Ze heeft kennis van zaken, een visie op de toekomst van haar land en een groot hart voor kinderen.

Met zo’n 700 schoolleiders luisterde ik op 18 oktober naar haar openingstoespraak op de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association. Die vond dit keer plaats in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Dit land maakte tot begin jaren negentig nog onderdeel uit van de Sovjet-Unie. Ondertussen timmert Estland keihard aan de weg van ontwikkeling, waarbij onderwijs gezien wordt als katalysator voor welvaart én welzijn.


Lees verderErno Mijland

De basis op orde
De basis op orde

Op 7 november verscheen het adviesrapport van de Onderwijsraad Ruim baan voor leraren, een nieuw perspectief op het leraarschap. De website van de Onderwijsraad vermeldt: ‘De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad de volgende adviesvraag gesteld: Hoe kunnen opleidings- en arbeidsstructuur zo worden vormgegeven dat ze op termijn bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren? De raad introduceert een nieuwe kijk op het beroep die leidt tot ingrijpende aanpassingen in de opleidingsen arbeidsstructuur.’


Lees verderKlaas Bellinga

Scherp zijn en blijven
Scherp zijn en blijven

We zijn een belangrijke datum gepasseerd: 1 januari 2018. Op die datum moesten alle schoolleiders zijn geregistreerd. Zo staat het in de cao. Inmiddels hebben 8700 schoolleiders zich ingeschreven. Nee, nog niet iedereen, maar wel bijna iedereen. Een kleine groep laat nog verstek gaan. Een deel daarvan gaat binnenkort met pensioen en een heel klein deel heeft principiële bezwaren. Over die hele kleine groep mogen de schoolbesturen zich gaan buigen. Zij mogen zich in elk geval geen registerdirecteur noemen.

Kortom, we mogen tevreden zijn over de aantallen, kwantitatief hebben we onze doelstelling gehaald. Belangrijker nog zijn de kwalitatieve doelstellingen die we beogen.


Lees verderUrsie Lambrechts

'In God we trust, all others bring data'
'In God we trust, all others bring data'

Op uitnodiging van een aantal schoolbesturen in de VS heeft het managementteam van PCBO Meppel een studiereis gemaakt naar dit land. Een prachtige reis, veel indrukken en veel nieuwe ideeën opgedaan om het onderwijs te verbeteren.


Lees verderHerman Langhorst

Ongevraagde cursussen?
Ongevraagde cursussen?

Onlangs deed de politiek voorafgaand aan het onderwijsdebat weer eens bijzondere uitspraken over het PO waaruit blijkt dat men ver van de dagelijkse praktijk in het onderwijs af staat. Er werd onder andere gesproken over adviseurs van € 1100,- per dagdeel (wie zijn dit?), besturen en raden van toezicht die vorstelijke beloningen ontvangen en het moeten volgen van ongevraagde cursussen. De PO-Raad reageerde daarop met de woorden: grote onzin, schofferend en getuigend van struisvogelpolitiek. Terecht, vind ik. 

Over ongevraagde cursussen wil ik het even met u hebben. Wat is een ongevraagde cursus? Een cursus die vanuit overheidswege is opgelegd? Een cursus die een leerkracht in opdracht van een schoolleider volgt vanwege het niet of onvoldoende tonen van specifieke didactische vaardigheden? Een cursus die is uitgekozen door het team met meerderheid van stemmen, maar waar uw stem niet voor was?


Lees verderKlaas Bellinga

Buiten de lijntjes
Buiten de lijntjes

Een kaasschaaf kun je ook gebruiken om een wortel te schillen. Een in je lab mislukte lijmsamenstelling kun je weggooien, maar je kunt hem misschien ook toepassen als je briefjes niet-permanent zelfklevend wilt maken. Je kunt ervan balen dat het schoolbudget de aanschaf van een speeltoestel niet toestaat. Je kunt ook met je leerlingen een activiteit bedenken om geld op te halen voor dat toestel.


Lees verderErno Mijland

Leren delen als 21st century skill
Leren delen als 21st century skill

Ik was getriggerd door de kop ‘Google ontwikkelt onderwijsprogramma's voor basis- en voortgezet onderwijs’.

Ik dacht: Eindelijk! Waar bleven jullie? Toen las ik: ‘Google gaat workshops geven op Britse scholen. Het bedrijf wil kinderen leren hoe ze zich op internet kunnen beschermen tegen phishing, scams, cyberpesten en het delen van te veel informatie.’ Oké, dacht ik, heel belangrijk, echt heel belangrijk, maar ik had gehoopt dat ze die berg aan informatie op het internet – en zelfs dat is een eufemisme – op een creatieve manier gingen ontsluiten voor het grote, jonge publiek. Een groep die kan lezen en schrijven met dit medium.

 


Lees verderFrank Stienissen

Talis 2018: nog 15 basisscholen nodig
Talis 2018: nog 15 basisscholen nodig

Teaching and learning international survey (Talis) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is het onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en hun schoolleiders. Nederland doet deze editie van Talis voor het eerst mee in het basisonderwijs.

Deelname Talis 2018: Tussenstand
Het veldwerk voor Talis 2018 is half januari van dit jaar gestart, maar dit betekent nog niet dat de werving onder de basisscholen klaar is. Van de 200 geselecteerde basisscholen doen er 134 mee. Dit is al een heel mooi resultaat. OESO eist echter een respons van 75% (149 scholen). Dit betekent dat er nog 15 geselecteerde scholen mee moeten doen. Halen we dit niet, worden de Nederlandse resultaten niet meegenomen in de internationale analyses en rapporten.  


Lees verderEva van der Boom

Talis 2018: óók de schooldirecteur aan het woord
Talis 2018: óók de schooldirecteur aan het woord

Veldwerk Talis 2018 gestart
Teaching and learning international survey (Talis) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is het onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en schoolleiders. Aan Talis 2018 doen bijna 50 landen over de hele wereld mee, om van elkaar te leren en goede praktijkvoorbeelden op te doen. Het veldwerk voor Talis 2018 is inmiddels gestart in het voortgezet én het basisonderwijs en de vragenlijst staat nog open tot 27 mei.


Lees verderEva van der Boom

We kunnen niet zonder tomtom
We kunnen niet zonder tomtom

Nadat een paar weken geleden, twee keer vlak na elkaar, het navigatiesysteem uit mijn auto was gestolen, realiseerde ik me hoeveel steun zo’n systeem biedt tijdens het autorijden. Bijna niet meer voor te stellen hoe we het tot laat in de vorige eeuw zonder gedaan hebben.

Het zette me ook aan het denken wat die steun eigenlijk inhoudt en hoeveel er eigenlijk op de achtergrond gebeurt zonder dat we dat allemaal merken.


Lees verderHerman Bijsterbosch

Erkenning geven
Erkenning geven

Een paar jaar geleden werd Oprah Winfrey gevraagd om een toespraak te houden op het prestigieuze Harvard vlak bij Boston. Ze vertelde daar dat ze in haar leven meer dan 30.000 mensen geïnterviewd had voor haar tv-programma’s. Dat varieerde van presidenten, koningen en multimiljonairs tot werk- en daklozen. 
Al die geïnterviewden hadden één ding gemeen, na afloop van het interview, als de lichten gedoofd waren, stelden ze allemaal dezelfde vraag: ‘Was dit oké, heb ik het goed gedaan?’ Of het nou ging om Nelson Mandela, president Obama of een willekeurige Amerikaan, steeds weer die vraag.


Lees verderHerman Langhorst

Op koers met gerichte nascholing
Op koers met gerichte nascholing

In mijn praktijk signaleer ik regelmatig dat de professionaliseringsagenda van leerkrachten losstaat van de koers van de organisatie. Leerkrachten kiezen cursussen en trainingen op basis van eigen interesses en persoonlijke doelen. De wensen van de schoolleider en de koers van de school spelen vaak geen rol. Maar is dat wel terecht? Ik denk het niet!


Lees verderKlaas Bellinga

Hoe vorm je Godenzonen M/V?
Hoe vorm je Godenzonen M/V?

Als we ons eigen DNA kunnen aanpassen. Als we ons in alles kunnen laten bedienen door lerende robots. Als we ons leven dramatisch kunnen verlengen. Als we onze intelligentie kunnen ‘upgraden’ met technologische hulpmiddelen of een simpel pilletje. Dan hebben we als mensheid langzamerhand kwaliteiten ontwikkeld die je goddelijk mag noemen.


Lees verderErno Mijland

Stimulans
Stimulans

Als Schoolleidersregister PO stimuleren we niet alleen dat professionals hun kennis en kunde up-to-date houden en dat dan vervolgens registreren, maar we willen ook graag inspireren. Onlangs hebben we daarom een bijeenkomst georganiseerd in Ouwehands Dierenpark in Rhenen onder de titel ‘Leiderschap in een jungle aan trends’. Filosoof en visionair Ruud Veltenaar ging met 250 schoolleiders in gesprek over negen grote maatschappelijke trends en ontwikkelingen die het primair onderwijs beïnvloeden. De basisvragen waren: wat merk je daar al van in de praktijk en wat kun je er zelf mee doen op jouw school? Het was echt een heel geslaagde dag, inspirerend en het smaakt zeker naar meer. 


Lees verderUrsie Lambrechts

Maak van zelfevaluatie geen lachspiegel
Maak van zelfevaluatie geen lachspiegel

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het onderwijs vraagt om een regelmatige reflectie op de eigen kwaliteit: van de leraar, de directeur, het schoolteam of het bestuur. Daarmee krijgt u zelf een beeld van de kwaliteit, en bent u in staat om naar de belanghebbenden (ouders, samenwerkingsverband, gemeente, inspectie) een goed verhaal te vertellen waar ze vertrouwen uit kunnen putten.

Het betekent echter niet dat u die reflectie in uw eentje zou moeten doen. Dan zou het de beroemde slager zijn die van zichzelf vindt dat hij de lekkerste worst heeft. Het gaat er bij een zelfevaluatie om dat u reflecteert op waarnemingen die door u zelf maar ook door anderen zijn gedaan. 

Hoe krijgt u zicht op de kwaliteit van uw onderwijs?

 


Lees verderHerman Bijsterbosch

Meedoen aan Talis 2018?
Meedoen aan Talis 2018?

Scholen worden vaak gevraagd om mee te doen aan onderzoek. Zij maken terecht de afweging tussen de tijdsinvestering en voorziene opbrengsten voor de school: wat hebben wij er aan? Vooral omdat er al sprake is van een hoge werkdruk. Waarom dan wel meedoen aan het onderzoek van Talis? 


Lees verderEva van der Boom

Nieuw toezicht: Wat verwacht de inspectie?
Nieuw toezicht: Wat verwacht de inspectie?

Per 1 augustus is het nieuwe onderzoekskader van kracht. Sommige besturen hebben al kennisgemaakt met het nieuwe toezicht, anderen zullen daar in de komende vier jaren mee te maken krijgen.

Wat doet u? Gaat u uw werkwijze aanpassen op basis van de informatie die u nu heeft over het nieuwe toezicht, of gaat u op de oude voet verder en wacht u wel af?


Lees verderHerman Bijsterbosch

Ook leraren verdienen een register
Ook leraren verdienen een register

Kom, laten we eens een klein uitstapje maken. Heeft u de debatten en de discussies over het Lerarenregister ook gevolgd de laatste tijd? Een groep leraren sputterde flink tegen, maar een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde voor deze wet. 


Lees verderUrsie Lambrechts

Doorgepolderd
Doorgepolderd

Heeft u wel eens van ‘Het Wonder van Londen’ gehoord? In amper 15 jaar tijd hebben de slechtst presterende scholen van Engeland een ware metamorfose ondergaan. Ze zijn omgetoverd tot juweeltjes. Een ontwikkeling die niemand voor mogelijk had gehouden. In 2002 haalde slechts 22 procent van de arme leerlingen in Londen het voor hogere vervolgopleidingen vereiste diploma. In 2013 was dat bijna 50 procent. Buiten Londen steeg dezelfde groep van 17 procent naar bijna 26 procent. Een schril contrast toch? Het Wonder van Londen laat volgens de Nottingham Trent University zien dat het onderwijs in de achterstandswijken net zo goed is – en eigenlijk natuurlijk veel beter, naar toegevoegde waarde gemeten – dan op de elitescholen in de welvarende wijken. 


Lees verderFrank Stienissen

Uit eigen beweging de afwas doen
Uit eigen beweging de afwas doen

Ik moet een jaar of tien geweest zijn. Mijn ouders gingen in die tijd nog wel eens ‘uit rijden’ op zondagmiddag. Niet om ergens naartoe te gaan, maar gewoon om een stukje te rijden. Gelukkig hoefde ik niet meer mee en had het rijk voor mij alleen. Op een van die zondagen besloot ik spontaan om de afwas te doen. Met veel plezier en vol verwachting uitkijkend naar de reactie van mij ouders deed ik de afwas. Mijn moeder was blij verrast toen ze thuiskwam.

De week erna gingen mijn ouders weer ‘uit rijden’, maar deze keer gaf m’n moeder mij de suggestie mee om de afwas weer even te doen. Ik heb de afwas gedaan, maar de lol was er in één klap helemaal vanaf. Ik denk dat iedereen dat gevoel wel snapt en herkent. Wat geeft het een energie om zelf keuzes te mogen maken en wat maken wij hier in het onderwijs weinig gebruik van.


Lees verderHerman Langhorst

Samenwerken!
Samenwerken!

Onlangs las ik een artikel van Rob Martens in OnderwijsInnovatie : ‘Docentprofessionalisering is een ijsberg’ (Onderwijsinnovatie, nr. 1, maart 2017, pp. 11-13). Martens is wetenschappelijk directeur bij het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), hoogleraar aan de Open Universiteit en programmaleider van het Welteninstituut OU.

Martens constateert dat het Lerarenregister geen zin heeft als leraren weinig vertrouwen hebben in nut en noodzaak ervan en het ervaren als werkdrukverhogend. Hij stelt dat docenten voor het grootste deel leren door informeel leren op de werkvloer. Het deel van de ijsberg dat onder water zit. Martens suggereert daarbij een hoge kwaliteit van dit informele leren.


Lees verderKlaas Bellinga

De zelfrijdende school
De zelfrijdende school

Hij komt eraan hoor: de zelfrijdende school. Tien, vijftien jaar... dan is het zover. De Googles en de Tesla’s van deze wereld stoppen er al hun energie, kennis en geld in. Net als de Snappets en de Gynzy’s.

Het gaat allemaal razendsnel. Op een aantal aspecten maakt de concept-zelfrijdende school nu al minder fouten dan de traditionele school. De impact van deze ontwikkeling kunnen we ons maar nauwelijks voorstellen. Een ding is zeker: de overheid zal nieuwe wetten moeten maken. Ook de infrastructuur zal moeten worden aangepast.


Lees verderErno Mijland

Ook leraren verdienen een register
Ook leraren verdienen een register

Kom, laten we eens een klein uitstapje maken. Heeft u de debatten en de discussies over het Lerarenregister ook gevolgd de laatste tijd? Een groep leraren sputterde flink tegen, maar een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde voor deze wet.


Lees verderUrsie Lambrechts

Geen schouderklopje, maar een subtiel tikje
Geen schouderklopje, maar een subtiel tikje

Erno Mijland schrijft en spreekt over onderwijs en leren, technologie, digitale didactiek, gamen en gamification, creatief denken, talent en loopbaan.


Lees verderErno Mijland

Bent u een echte chief?
Bent u een echte chief?

‘We hebben Harry gevonden. Harry staat symbool voor het andere standpunt, het andere geluid, de andere mening, de andere blik. Met daarbij de wens dat we de minderheidsstem, de afwijkende mening, verwelkomen in plaats van wegduwen’, schrijft de Academie voor Organisatiecultuur op haar website. 


Lees verderFrank Stienissen

Sterkere positie schoolleider
Sterkere positie schoolleider

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en inspirerende Nationale Schoolleiders Top (NST) op 8 oktober. Vanuit de gezamenlijke ambitie voor beter onderwijs waren ruim 500 schoolleiders en tientallen CEO’s bij elkaar. Aan de ongeveer 70 ronde tafels ontstond een levendige discussie. Door te sparren met topmanagers van bijvoorbeeld Philips, KLM, Microsoft, ING, Bol.com en McKinsey, konden persoonlijke dromen en ambities worden uitgewisseld en kwam het onderwerp persoonlijk leiderschap prominent aan bod.


Lees verderUrsie Lambrechts

Bent u er klaar voor om samen te leren?
Bent u er klaar voor om samen te leren?

We weten het onderhand allemaal: het vakmanschap van de leerkracht bepaalt voor 67% de kwaliteit van het onderwijs (Wat werkt op school, Robert J. Marzano, Bazalt). Het is dan ook logisch dat de nascholingscriteria van het Lerarenregister en de bekwaamheidseisen in de cao zich richten op de vakinhoudelijke, (vak)didactische en pedagogische bekwaamheid van de leerkracht. En dus op het primaire proces ofwel het leren van leerlingen. Maar wat zijn de beste mogelijkheden voor leerkrachten om hun vaardigheden te blijven ontwikkelen? En wat sorteert dan het meeste effect?


Lees verderKlaas Bellinga

Het kind centraal, of toch niet?
Het kind centraal, of toch niet?

‘Het kind centraal’ is waarschijnlijk het meest gekozen motto voor scholen en besturen in het basisonderwijs. Na een korte zoektocht op internet kwam ik erachter dat ook heel wat zorgverleners en kinderopvanginstellingen het kind centraal hebben staan. Voor ouders natuurlijk een geruststellende gedachte, maar wat komt er in de praktijk van terecht?


Lees verderHerman Langhorst

Dromen
Dromen

Toen de Partij van de Arbeid onlangs 70 jaar bestond, sprak partijleider Diederik Samsom tijdens zijn congresrede over het onderwijs als ‘de belangrijkste investering die de overheid kan doen’. Een politiek correct statement, dacht ik, daar valt weinig aan te verliezen of te winnen. Gelukkig werd het ras beter, toen hij met veel emotie de Rotterdamse schoolleider Eric van ’t Zelfde aanhaalde. Van ’t Zelfde was de man die hem liet dromen.


Lees verderFrank Stienissen

Gelukkig is het land...
Gelukkig is het land...

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat alle scholen van mijn bestuur zich op fietsafstand van mijn werkplek bevinden. Regelmatig pak ik de fiets en bezoek ik een van de scholen. Natuurlijk heb ik altijd wel een bestuurlijke reden, maar ik doe het ook om het contact met de werkvloer niet te verliezen. En met de werkvloer bedoel ik niet alleen de directeuren en de leerkrachten, maar ook de kinderen. 


Lees verderHerman Langhorst

E-learning werkt niet
E-learning werkt niet

Tijdens presentaties over de invoering van e-learningacademies voor de professionalisering van leraren tref ik vaak mensen met veel scepsis en vooroordelen. Er wordt bij voorbaat al geroepen: “E-learning werkt niet.”


Lees verderKlaas Bellinga

Onbekend maakt onbemind?
Onbekend maakt onbemind?

Eerst maar even de data, dat zijn jullie inmiddels van mij gewend. Ruim 7.500 schoolleiders hebben zich ingeschreven en hiervan heeft ongeveer de helft zich al volwaardig geregistreerd. Mooie cijfers, toch! En natuurlijk zullen we er alles aan doen om ook zo snel mogelijk de laatste groep – zij die de kat uit de boom hebben gekeken of gewoon niet zo enthousiast waren – aan boord te krijgen. Gelukkig hoeven we ons anno 2016 niet meer uitgebreid te verdedigen. Je kunt rustig stellen dat ingeschreven en geregistreerd zijn de norm is geworden. Met die snelle inburgering zijn we heel blij.


Lees verderUrsie Lambrechts

Een stralende school met een aantrekkelijk gebouw!
Een stralende school met een aantrekkelijk gebouw!

Een aantal zaken ligt voor de hand wanneer we het hebben over een aantrekkelijk gebouw. Een gebouw dat netjes in de fris ogende verf zit, opgeruimd en fris is, ruim van opzet is, oogt al snel aantrekkelijk en zorgt voor een prettig, open gevoel bij ouders. Daarnaast geven wij hier drie aandachtspunten waar u specifiek richting ouders op kunt letten.


Lees verderSandra van der Bolt

Duurzaamheid en wildplassen
Duurzaamheid en wildplassen

Afgelopen week kreeg ik een mailtje van een ambtenaar waarin hij, op verzoek van de gemeenteraad, vroeg of wij aandacht wilden gaan besteden aan ‘wildplassen’. We mochten zelf kiezen bij welk vak: gezond gedrag, burgerschap, biologie of bijvoorbeeld kanjertrainingen, maar het zou toch wel fijn zijn als de leerkrachten hier aandacht aan zouden willen besteden.


Lees verderHerman Langhorst

Instructieonafhankelijk? Weg ermee!
Instructieonafhankelijk? Weg ermee!

Soms lees je een woord waardoor je in één keer begrijpt hoe misverstanden de wereld in komen. Dergelijke woorden representeren een kortzichtigheid die mij boos maakt! De bedenkers van zo’n woord hebben geen idee hoe verstrekkend de gevolgen voor een leerling kunnen zijn.


Lees verderEleonoor van Gerven

Denk, durf, doe
Denk, durf, doe

De leerstof bestaat vaak uit een geïsoleerd begrip, dat in één bepaalde vorm wordt aangereikt. Je geheugen werkt echter met beeld, geluid, geur, smaak, aanraking, ruimtelijk inzicht, emotie, taal, structuren en verbanden. Door deze capaciteiten van je geheugen optimaal te gebruiken kun je de stof beter onthouden. Dit lees ik in een beschrijving over het activeren van je geheugen. Mee eens. Als een leraar me boeide, dan bleek ik over een fabelachtig geheugen te beschikken, als iets of iemand me niet boeit, dan lijkt datzelfde geheugen een vergiet met grote gaten. 


Lees verderFrank Stienissen

E-learning: het draait om didactiek
E-learning: het draait om didactiek

E-learning maakt het mogelijk om uitdagende leeromgevingen te creëren. Bijvoorbeeld in de klas waar het de toepassing van passend onderwijs ondersteunt, of bij professionalisering van leerkrachten waarbij zij zelf hun moment kunnen kiezen waarop ze zich willen scholen. Een overzicht van de voor- en nadelen van e-learning vindt u op mijn website e-learningmaken.nl. 


Lees verderKlaas Bellinga

Twinkelende ogen
Twinkelende ogen

Het hondje van Pavlov kwijlt er lustig op los in onderwijsland bij dreigende tekorten op de toekomstige arbeidsmarkt. Te weinig ict’ers, te weinig techneuten? Dan vullen we de kinderhoofdjes toch met meer ict en techniek. En tuut, tuut, daar zijn ze al… de leskisten en karrenvrachten lesbrieven.


Lees verderErno Mijland

Het register groeit en bloeit
Het register groeit en bloeit

De goed-nieuws-show blijft doorgaan. Ruim 7000 schoolleiders hebben zich inmiddels ingeschreven. Daarvan zijn er al 3000 volwaardig geregistreerd. Een mooi aantal, vinden wij. Dit proces moet op 1 januari 2018 afgerond zijn, maar we liggen prima op schema. Iedereen ziet nu dat het register niet zomaar iets is dat wel weer overwaait. Het register heeft – hoe jong ook – al een vaste plek verworven. 


Lees verderUrsie Lambrechts

Help ik kom nauwelijks meer toe aan mijn werk!
Help ik kom nauwelijks meer toe aan mijn werk!

7 Tips voor een Sociaal en Veilige start

Een paar jaar geleden werd ik benaderd door een directeur vanwege de hoeveelheid leerlingen met gedragsproblemen binnen zijn school. Hij kwam nauwelijks meer aan zijn werk toe. We spraken een teamtraject af en we startten een dag voor de start van het nieuwe schooljaar met een studiedag. 


Lees verderJelly Bijlsma

Ambassadeurschap in de wijk
Ambassadeurschap in de wijk

Soms komen wij op een school waar ouders die een school gaan kiezen niet van weten dat de school bestaat. De school heeft een ligging die buiten de ‘natuurlijke gang’ van veel ouders, of de school is niet goed zichtbaar in de wijk. Wat vaker voorkomt, is dat kiezende ouders wel weten dat de school bestaat, maar vanuit het beeld dat zij hebben over de school, op voorhand niet voor de school zullen kiezen. Bij beide scenario’s is de school geen optie voor de kiezende ouder.


Lees verderSandra van der Bolt

Weet wat u wilt
Weet wat u wilt

Grote uitvinders zijn niet groot geworden door te denken dat iets niet zou kunnen, maar altijd door te denken dat iets wél moet kunnen.


Lees verderTheo Wildeboer

Delegeer met verstand
Delegeer met verstand

Heeft u collega’s in uw team die altijd hun zaakjes op orde hebben? Die gestructureerd en doelgericht werken en ‘dragen in plaats van klagen’? Heerlijk toch? 


Lees verderTheo Wildeboer

De kracht van consequenties
De kracht van consequenties

Afgelopen week las ik een artikel over ‘Organisatie en Gedragsverandering. Ik las: “Medewerkers weten meestal best wel wat goed voor ze is. Of voor het bedrijf. Zich ernaar gedragen is een ander verhaal”! Herken je dat? Niet bij jezelf natuurlijk, maar bij je collega’s…!?


Lees verderJelly Bijlsma

Nooit meer uitstellen
Nooit meer uitstellen

Is er een ‘truc’ die ervoor zorgt dat u als leidinggevende uitstelgedrag van collega’s aan banden legt? 


Lees verderTheo Wildeboer

Met het mes op tafel
Met het mes op tafel

Kent u het spelletjesprogramma Met het mes op tafel van Omroep Max? Het is een soort Triviant voor volwassenen. Per ronde vier vragen en de deelnemers zetten echte eurobiljetten in. Lange tijd heeft Joost Prinsen dit programma gepresenteerd, maar nu neemt journaallezer Herman van der Zandt even de honneurs waar, omdat Prinsen vanwege familieomstandigheden uit de running is.


Lees verderFrank Stienissen

Volop in beweging
Volop in beweging

Het gaat goed met het schoolleidersregister. Meer dan 6600 mensen hebben zich ingeschreven en daarvan zijn er inmiddels meer dan 2000 volwaardig geregistreerd als schoolleider. Zij mogen dus de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO) achter hun naam zetten. En de rek is er nog niet uit, er zit nog steeds groei in. Top dus!


Lees verderUrsie Lambrechts

Passend onderwijs zonder plannen
Passend onderwijs zonder plannen

Een aantal jaren geleden zei professor Paul Frissen het volgende: “Tekortkomingen lijken we steeds minder te aanvaarden.We maken plannen, protocollen, lijsten, toezichtsystemen en arrangementen omdat er kennelijk een diep geloof is, als we het aan het papier hebben toevertrouwd, als we de regels hebben gestold, dat we dan klaar zijn voor de ramp, het risico en het leed.” Passend onderwijs lijkt wel het summum te worden van dit geloof. 


Lees verderHerman Langhorst

Alle vrekheid op een stokje
Alle vrekheid op een stokje

Een bekentenis: ik ben een vrek. Maar dan wel een van versie 2.0. Ik ben geen gierigaard die knorrig alle plezier uit het leven filtert. Integendeel. Een vrek 2.0 is ‘penny wise’ om af en toe lekker ‘pound foolish’ te kunnen zijn, is altijd op zoek naar slimme oplossingen en simpele alternatieven om tijd- en geldrovende complexiteit te elimineren. En maakt daarbij gebruik van het internet om tips te vinden én te delen.


Lees verderErno Mijland

De sticker voorbij
De sticker voorbij

In een snel tempo groeit het aantal scholen dat volgens het concept van handelingsgericht werken haar onderwijs vormgeeft. Met groepsplannen willen teams beter aansluiten op de educatieve behoeften van hun leerlingen. Dit gaat beslist niet zonder slag of stoot. Handelingsgericht werken vraagt namelijk wel iets van de leerkracht. 


Lees verderEleonoor van Gerven

Niet goed genoeg
Niet goed genoeg

Begaafde leerlingen mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling. Daarbij is er niet alleen aandacht voor begaafde leerlingen in de midden- en bovenbouw, ook slimme kleuters komen meer en meer in beeld. Maar hoe krijgen we ze dan in beeld en wie wil je eigenlijk herkennen?


Lees verderEleonoor van Gerven

Als je 'm wil, dan kan je 'm krijge
Als je 'm wil, dan kan je 'm krijge

Een goede missie en visie, geen organisatie kan er zonder. Ik weet nog hoe deze begrippen binnendrongen binnen het onderwijs. In het begin was ik niet direct doordrongen van de noodzaak, totdat ik het verhaal hoorde over een Amerikaans diervoederbedrijf.


Lees verderHerman Langhorst

'Higher level'
'Higher level'

Gamification is het gebruiken van concepten uit de wereld van het gamen – zoals 'levels' – om je doelen te bereiken. Dat kan leren zijn, het bevorderen van gezond gedrag, een vlottere doorstroming van het verkeer... en beter worden als organisatie.


Lees verderErno Mijland

Leren van en met elkaar
Leren van en met elkaar

We kunnen wel stellen dat het goed gaat met het schoolleidersregister. Van de 8500 schoolleiders die Nederland kent, hebben zich er inmiddels ruim 6000 ingeschreven.

De laatste loodjes zullen het zwaarst zijn, dat weten we, je krijgt immers eerst de mensen mee die enthousiast en betrokken zijn, maar de oogst tot nu toe is veelbelovend te noemen. Ruim 1000 schoolleiders zijn inmiddels geregistreerd en daar komen elke maand 150 tot 200 mensen bij. Ook daar zijn we blij mee, want dat betekent dat veel mensen een volwaardige schoolleidersopleiding gevolgd hebben, dan wel dat ze via een assessment of een EVC-procedure (Erkennen van Verworven Competenties) kunnen aantonen dat ze voldoen aan de basiskwalificaties van de beroepsstandaard schoolleider.


Lees verderUrsie Lambrechts

Spiegelen
Spiegelen

Mark van der Werf is een hij-instromer, een zij-instromer dus, maar dan eentje van de masculiene soort. In zijn boek Meester Mark draait door beschrijft hij zijn opmerkelijke stap.


Lees verderFrank Stienissen

Motiveren? ‘Samen’ is het toverwoord!
Motiveren? ‘Samen’ is het toverwoord!

Uit Amerikaans onderzoek is bekend dat het gevoel van samenwerken een voorspeller is van betere motivatie, en meer specifiek voor intrinsieke motivatie. Maar ook al werken we  in teams met duidelijke teamdoelstellingen er werkt bijna niemand letterlijk ‘samen’. 


Lees verderSabine Kokee

De gelukkige directeur
De gelukkige directeur

Een goed leider zijn is niet gemakkelijk. Toch wordt het van elke directeur op school verwacht. Gandhi was een groot leider. Onbaatzuchtig, sterk, idealistisch. Van Nelson Mandela kunnen we dat ook zeggen. Beiden hebben grote offers gebracht, maar het resultaat mocht er zijn. Bill Gates zei bij het overlijden van Steve Jobs: ‘In termen van inspirerende leiders is Steve Jobs de beste die ik ooit heb ontmoet. Hij gelooft in goede producten en is in staat om dat te communiceren.’


Lees verderFrank Stienissen

Het model van Lobèl
Het model van Lobèl

Als iedereen rechtsaf gaat, dan heb ik vaak de onbedwingbare neiging linksaf te slaan. Dat obstinate gedrag kan ik maar heel moeilijk onderdrukken, ook al weet ik dan dat ik óf de verkeerde afslag neem, óf een roepende in de woestijn ben.

Tegenwoordig moeten alle onderwijskundige theorieën evidencebased zijn. En als ik weer een fantastische presentatie heb gekregen van een of andere hotemetoot, dan willen mijn gedachten nog wel eens afdwalen naar mijn eigen lagereschooltijd. 

 


Lees verderFrank Stienissen

Meesterlijk opleiden: de ene opleiding is de andere niet
Meesterlijk opleiden: de ene opleiding is de andere niet

Wat maakt een opleiding tot een goede opleiding? Ik hoop dat iedere opleider en ieder opleidingsinstituut deze vraag zichzelf iedere keer opnieuw stellen als zij een opleiding ontwikkelen. Daarbij mag het niet uitmaken of het om initiële of post-initiële opleidingen gaat.  Er zijn grote verschillen in de manier waarop opleidingen ontwikkeld worden. Die verschillen ontstaan niet alleen door de diversiteit in inhoudelijke kennis en vaardigheid van de docent-ontwikkelaar ten aanzien van het onderwerp van de opleiding. Ze ontstaan ook door de diversiteit van hun persoonlijke onderwijskundige expertise en visie op goed onderwijs.


Lees verderEleonoor van Gerven

Wat doet u eigenlijk?
Wat doet u eigenlijk?

Sinds kort mag ik mezelf Voorzitter van het College van Bestuur noemen. Toen ik nog gewoon algemeen directeur was, kreeg ik al vaak de vraag: ‘Staat u dan niet meer voor de klas?’ Een beetje beschaamd moest ik dan toegeven dat ik inderdaad niet meer voor de klas sta, tenminste niet structureel, voegde ik er meestal snel aan toe, om toch maar aan te geven dat ik het nog wel zou kunnen.


Lees verderHerman Langhorst

Vertrouwen
Vertrouwen

‘Het aanbieden van adaptief onderwijs kan niet los staan van het pedagogisch klimaat in de klas. De leerhouding van kinderen kan pas optimaal worden als er sprake is van een klimaat waarin sprake is van ondersteuning, uitdaging en vertrouwen. Vertrouwen is daarbij de basis van de samenwerking tussen leerkracht en kinderen en kinderen onderling.’

Dit fragment komt uit een boeiend artikel van onderwijskundige en methodeontwikkelaar Jos Cöp (zie: www.wij-leren.nl). En hoezeer ik adaptief onderwijs ook een warm hart toedraag – dat wordt de nieuwe revolutie in het onderwijs – wil ik nu alleen het woord ‘vertrouwen’ eruit lichten. Cöp schrijft: zonder vertrouwen is geen verbetering mogelijk. Een waar woord.

Cöp heeft het over de relatie leerling-leraar. Maar geldt dit ook niet voor de relatie leraar-directeur? 


Lees verderFrank Stienissen

We zien de dingen niet zoals ze zijn
We zien de dingen niet zoals ze zijn

Een cursist die al 13 jaar directeur was, kwam aan het eind van een training naar me toe en zei: “Jaap, deze cursus heeft mij een nieuwe mindset gegeven! Vroeger observeerde ik ook lessen. Dan zag ik de sfeer, hoe lekker er gewerkt werd. Nu denk ik, ik zag de dingen zoals ik zelf bén! Ik ben sfeergevoelig, daar let ik op. Maar nu besef ik dat ik naar de dingen moet kijken zoals ze zijn!” Dit was voor mij een geval van ‘mission accomplished’. Tijdens mijn trainingen leer ik directeuren de kunst van het auditeren. Dat vraagt bewust observeren, begrippen goed hanteren en interpreteren. Kijk naar lesdoelen, klassenmanagement, onderwijstijd, leertijd. Ik ben tevreden als mensen beseffen dat een ‘technische’ blik je helpt preciezere feedback te geven.


Lees verderJaap de Jonge

Makkelijke maaltijd
Makkelijke maaltijd

Goed verrijkingsonderwijs verzorgen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als ik met leraren in gesprek ben, is dit een terugkerend onderwerp. De zoektocht naar passend onderwijs voor begaafde leerlingen wordt veelal aangepakt door een zoektocht te ondernemen naar geschikt lesmateriaal. Het is echter de vraag of de term ‘geschikt’ wel aan de juiste criteria wordt afgemeten.


Lees verderEleonoor van Gerven

Centrale verarming
Centrale verarming

Een ruit scheidt de buitenwereld van de binnenwereld en biedt tegelijkertijd de gelegenheid naar binnen én naar buiten te kijken. Goeroe tegen wil en dank Paul van Carglass zegt daar interessante dingen over. Zo adviseert hij het verschil tussen de temperatuur van de binnenwereld en die van buitenwereld niet te hoog te laten oplopen. Want dan wordt een sterretje een barst en verlies je het zicht.


Lees verderErno Mijland

Flitsende start
Flitsende start

We kunnen rustig spreken van een flitsende start. De 5000ste schoolleider die zich in het Schoolleidersregister PO heeft ingeschreven, hebben we onlangs in Den Bosch uitgebreid gevierd. Inmiddels zitten we al op 5500. Dat is zeker bijzonder, omdat we ons in de afgelopen negen maanden niet hebben gefocust op het verplichte karakter van het register.


Lees verderUrsie Lambrechts

De estafette van het leiderschap
De estafette van het leiderschap

Samen met mijn vrouw voed ik twee prachtige kinderen op. Laatst bracht ik ze naar school en zag ik ze enthousiast de school in rennen. Toen schoot me iets te binnen wat mij niet meer losliet: ‘Misschien zitten hier op school wel de toekomstige leiders van het land of de directeuren die onze ondernemingen gaan leiden over een paar jaar.’ Deze intrigerende gedachte heeft mij een aantal weken bezig gehouden.

In Nederland hebben we het volop over ‘duurzaam ondernemen’ en ‘global change’. We raken er steeds meer van overtuigd dat we de planeet moeten redden en de economie moeten veranderen. Alles moet sneller, beter en efficiënter. Groeien is het toverwoord en we geven elk product een keurmerk. Goede dingen en ik ben er een voorstander van! Het is belangrijk dat we een verschil maken in de wereld. Maar aan wat voor generatie dragen wij het over?


Lees verderRobbert Gorissen

Maatwerk voor het gemiddelde kind
Maatwerk voor het gemiddelde kind

‘Waarom krijgen kinderen die heel slim zijn of die extra zorg nodig hebben zoveel aandacht? Dat kost kapitalen. De school schaft allerlei extra leermaterialen aan, er worden speciale groepjes voor in het leven geroepen en de juf of meester geeft ze wel heel vaak extra aandacht. Gaat er niet veel te veel tijd en geld naar deze groepen ‘zorgkinderen’? Mijn kind is toch ook bijzonder. Mijn kind heeft toch ook recht op aandacht? Net als al die andere ‘gewone’ kinderen. Ze zijn blijkbaar niet bijzonder genoeg. Voor mijn kind geen levelwerk! Voor mijn kind geen extra aandacht bij rekenen of taal. Ook gewone, gemiddelde kinderen hebben daar toch baat bij!’


Lees verderHerman Langhorst

Delen is het nieuwe leren
Delen is het nieuwe leren

Je eigen klas, de deur is dicht, de leerlingen leren. Natuurlijk, er is nóg iemand die leert: jij. Als onderwijsprofessional evalueer je je ervaringen en wil je aan de slag met nieuwe uitdagingen. Maar daar kun je altijd een cursus, opleiding of studiedag voor volgen, toch?

 


Lees verderErno Mijland

Over register en respect gesproken
Over register en respect gesproken

Het gaat goed met het Schoolleidersregister. Al meer dan een derde van de schoolleiders heeft zich ingeschreven. Dat komt niet alleen omdat inschrijven verplicht is. Hoewel dat uiteraard wel helpt. Zonder die verplichting zou misschien hetzelfde gebeurd zijn als bij het Lerarenregister: het gros van de leraren vindt het een goed idee, maar slechts een klein deel meldt zich ook daadwerkelijk aan. Dan schiet zo’n register zijn doel voorbij.


Lees verderUrsie Lambrechts

Wie wil er op de eerste plaats?
Wie wil er op de eerste plaats?

De kerntaak van het onderwijs is gericht op leren. Het resultaat van dat leerproces vertaalt zich in prestaties. Door accentverschuivingen zijn we ons steeds meer gaan richten op het kwalificeren van prestaties. Op een succesvolle school leveren leerlingen hoge prestaties. Maar waar is nu de begaafde leerling met zijn leerkracht in dit verhaal?


Lees verderEleonoor van Gerven

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!