PO Management

Open menu
Thema's
Ursie Lambrechts

Ursie Lambrechts

Schoolleidersregister PO

Ursie Lambrechts (1955) is bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO, een initiatief van de PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO. De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van schoolleiders bewaakt, borgt en stimuleert.

,,Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Door de groei aan verantwoordelijkheden staan zij, samen met de schoolbesturen, voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes’’, aldus Lambrechts. ,,Schoolleidersregister PO is er om hen te ondersteunen en te prikkelen tot goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling. Schoolleiders hebben een prachtig beroep met hoge eisen. Daar valt veel eer aan te behalen.’’

Lambrechts studeerde Kunstgeschiedenis en Onderwijskunde aan de tegenwoordige Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was zeven jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Van 1994 tot 2006 zat ze namens D66 in de Tweede Kamer. Ze was onder andere woordvoerder onderwijs. Lambrechts was verder voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs. Op dit moment is zij lid van de Onderwijsraad.

Columnoverzicht
Gesprek op voeten
Gesprek op voeten

Het is niet altijd gemakkelijk, maar we doen ons uiterste best om van ons register een sterk merk te maken. We zijn zes jaar bezig en nog steeds volop in ontwikkeling. Het debat staat daarbij centraal. Onlangs vond in het Spoorwegmuseum de eerste brainstormbijeenkomst plaats over aanpassing van de beroepsstandaard onder de titel ‘Een sterk staaltje schoolleiderschap’. Welke eisen stelt een beroepsstandaard aan de schoolleider? Hoe blijft hij (zij natuurlijk ook) op en top geëquipeerd voor zijn functie? Het werd bijzonder gewaardeerd dat ook minister Arie Slob bij deze bijeenkomst aanwezig was. Daarmee geeft hij er blijk van dat hij deze beroepsgroep zeer serieus neemt.


Lees verderUrsie Lambrechts

Wildcard
Wildcard

Eind september bezochten ongeveer 200 schoolleiders Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Lekker met z’n allen aapjes kijken en praten over het thema dat we samen geformuleerd hebben: hoe ga je als schoolleider om met de maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Geen geringe opgave. Alles verandert zo razendsnel. Thema’s als internationalisering, diversiteit en tweedeling, flexibilisering en individualisering hebben grote invloed op ons toekomstige onderwijs.

Gelukkig zorgt niet iedere trend voor een aardverschuiving. De inleiders die spraken over het thema ‘techniek’ staken de schoolleiders een hart onder de riem door te zeggen dat het hierdoor eerder gemakkelijker dan moeilijker wordt.


Lees verderUrsie Lambrechts

Scherp zijn en blijven
Scherp zijn en blijven

We zijn een belangrijke datum gepasseerd: 1 januari 2018. Op die datum moesten alle schoolleiders zijn geregistreerd. Zo staat het in de cao. Inmiddels hebben 8700 schoolleiders zich ingeschreven. Nee, nog niet iedereen, maar wel bijna iedereen. Een kleine groep laat nog verstek gaan. Een deel daarvan gaat binnenkort met pensioen en een heel klein deel heeft principiële bezwaren. Over die hele kleine groep mogen de schoolbesturen zich gaan buigen. Zij mogen zich in elk geval geen registerdirecteur noemen.

Kortom, we mogen tevreden zijn over de aantallen, kwantitatief hebben we onze doelstelling gehaald. Belangrijker nog zijn de kwalitatieve doelstellingen die we beogen.


Lees verderUrsie Lambrechts

Stimulans
Stimulans

Als Schoolleidersregister PO stimuleren we niet alleen dat professionals hun kennis en kunde up-to-date houden en dat dan vervolgens registreren, maar we willen ook graag inspireren. Onlangs hebben we daarom een bijeenkomst georganiseerd in Ouwehands Dierenpark in Rhenen onder de titel ‘Leiderschap in een jungle aan trends’. Filosoof en visionair Ruud Veltenaar ging met 250 schoolleiders in gesprek over negen grote maatschappelijke trends en ontwikkelingen die het primair onderwijs beïnvloeden. De basisvragen waren: wat merk je daar al van in de praktijk en wat kun je er zelf mee doen op jouw school? Het was echt een heel geslaagde dag, inspirerend en het smaakt zeker naar meer. 


Lees verderUrsie Lambrechts

Ook leraren verdienen een register
Ook leraren verdienen een register

Kom, laten we eens een klein uitstapje maken. Heeft u de debatten en de discussies over het Lerarenregister ook gevolgd de laatste tijd? Een groep leraren sputterde flink tegen, maar een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde voor deze wet. 


Lees verderUrsie Lambrechts

Ook leraren verdienen een register
Ook leraren verdienen een register

Kom, laten we eens een klein uitstapje maken. Heeft u de debatten en de discussies over het Lerarenregister ook gevolgd de laatste tijd? Een groep leraren sputterde flink tegen, maar een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde voor deze wet.


Lees verderUrsie Lambrechts

Sterkere positie schoolleider
Sterkere positie schoolleider

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en inspirerende Nationale Schoolleiders Top (NST) op 8 oktober. Vanuit de gezamenlijke ambitie voor beter onderwijs waren ruim 500 schoolleiders en tientallen CEO’s bij elkaar. Aan de ongeveer 70 ronde tafels ontstond een levendige discussie. Door te sparren met topmanagers van bijvoorbeeld Philips, KLM, Microsoft, ING, Bol.com en McKinsey, konden persoonlijke dromen en ambities worden uitgewisseld en kwam het onderwerp persoonlijk leiderschap prominent aan bod.


Lees verderUrsie Lambrechts

Onbekend maakt onbemind?
Onbekend maakt onbemind?

Eerst maar even de data, dat zijn jullie inmiddels van mij gewend. Ruim 7.500 schoolleiders hebben zich ingeschreven en hiervan heeft ongeveer de helft zich al volwaardig geregistreerd. Mooie cijfers, toch! En natuurlijk zullen we er alles aan doen om ook zo snel mogelijk de laatste groep – zij die de kat uit de boom hebben gekeken of gewoon niet zo enthousiast waren – aan boord te krijgen. Gelukkig hoeven we ons anno 2016 niet meer uitgebreid te verdedigen. Je kunt rustig stellen dat ingeschreven en geregistreerd zijn de norm is geworden. Met die snelle inburgering zijn we heel blij.


Lees verderUrsie Lambrechts

Het register groeit en bloeit
Het register groeit en bloeit

De goed-nieuws-show blijft doorgaan. Ruim 7000 schoolleiders hebben zich inmiddels ingeschreven. Daarvan zijn er al 3000 volwaardig geregistreerd. Een mooi aantal, vinden wij. Dit proces moet op 1 januari 2018 afgerond zijn, maar we liggen prima op schema. Iedereen ziet nu dat het register niet zomaar iets is dat wel weer overwaait. Het register heeft – hoe jong ook – al een vaste plek verworven. 


Lees verderUrsie Lambrechts

Volop in beweging
Volop in beweging

Het gaat goed met het schoolleidersregister. Meer dan 6600 mensen hebben zich ingeschreven en daarvan zijn er inmiddels meer dan 2000 volwaardig geregistreerd als schoolleider. Zij mogen dus de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO) achter hun naam zetten. En de rek is er nog niet uit, er zit nog steeds groei in. Top dus!


Lees verderUrsie Lambrechts

Leren van en met elkaar
Leren van en met elkaar

We kunnen wel stellen dat het goed gaat met het schoolleidersregister. Van de 8500 schoolleiders die Nederland kent, hebben zich er inmiddels ruim 6000 ingeschreven.

De laatste loodjes zullen het zwaarst zijn, dat weten we, je krijgt immers eerst de mensen mee die enthousiast en betrokken zijn, maar de oogst tot nu toe is veelbelovend te noemen. Ruim 1000 schoolleiders zijn inmiddels geregistreerd en daar komen elke maand 150 tot 200 mensen bij. Ook daar zijn we blij mee, want dat betekent dat veel mensen een volwaardige schoolleidersopleiding gevolgd hebben, dan wel dat ze via een assessment of een EVC-procedure (Erkennen van Verworven Competenties) kunnen aantonen dat ze voldoen aan de basiskwalificaties van de beroepsstandaard schoolleider.


Lees verderUrsie Lambrechts

Flitsende start
Flitsende start

We kunnen rustig spreken van een flitsende start. De 5000ste schoolleider die zich in het Schoolleidersregister PO heeft ingeschreven, hebben we onlangs in Den Bosch uitgebreid gevierd. Inmiddels zitten we al op 5500. Dat is zeker bijzonder, omdat we ons in de afgelopen negen maanden niet hebben gefocust op het verplichte karakter van het register.


Lees verderUrsie Lambrechts

Over register en respect gesproken
Over register en respect gesproken

Het gaat goed met het Schoolleidersregister. Al meer dan een derde van de schoolleiders heeft zich ingeschreven. Dat komt niet alleen omdat inschrijven verplicht is. Hoewel dat uiteraard wel helpt. Zonder die verplichting zou misschien hetzelfde gebeurd zijn als bij het Lerarenregister: het gros van de leraren vindt het een goed idee, maar slechts een klein deel meldt zich ook daadwerkelijk aan. Dan schiet zo’n register zijn doel voorbij.


Lees verderUrsie Lambrechts

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!