PO Management

Open menu
Thema's
Kwaliteit
Gelijke kansen door ongelijke behandeling
Gelijke kansen door ongelijke behandeling

Een weloverwogen verandertraject - Toen directeur Beppie Vendrik en adjunct-directeur Sonja van Enk zeven jaar geleden startten bij sbo De Kristal (Maarssen), stond de school er niet best voor. Inmiddels lijkt het wel alsof er een nieuwe school is gebouwd. Samen met leerkracht groep 8 Tessa Hordijk blikken zij terug op doordachte vernieuwingen, knoppen om aan te draaien en veranderen met lef. “Het lijkt zo gewoon, maar dat is het niet. We halen nu echt alles uit onze leerlingen.”

Lees verderRedactie PO Management
Vaardigheidsmeter versterkt leerkrachten
Vaardigheidsmeter versterkt leerkrachten

Professionalisering door observatie - Elke school streeft naar goede onderwijsresultaten en daarvoor is de kwaliteit van de lessen doorslaggevend.

Meten, waarderen, bijleren, controleren: met de ontwikkel- en gesprekkencyclus krijg je als schoolleider grip op de kwaliteit van het lesgeven. Het observeren van leraren in de klas legt hier een goede basis voor. Er zijn echter veel lesobservatie-instrumenten. Wij spraken met ‘Mister VHM’ Fred Kramer, die aan de wieg stond van de Cadenza VHM. Een (digitale) kijkwijzer die is goedgekeurd door de PO-Raad.

Lees verderRedactie PO Management
KIJK!: meer onderwijskwaliteit in de kleutergroep
KIJK!: meer onderwijskwaliteit in de kleutergroep

Liesbeth van Waas (adviseur Bazalt Groep): "Met KIJK! wordt iedere leerkracht effectiever."

Wel eens ruzie gehad met de afstandsbediening van je tv? Dan weet je dat lukraak op alle knoppen drukken zelden het gewenste effect heeft. In het onderwijs is het niet anders. Pas als je weet hoe het staat met de ontwikkeling van een kind kun je een goede interventie kiezen en de kwaliteit van je onderwijs vergroten. Gelukkig – voor leerkrachten, ib’ers én schoolleiders – is er KIJK!

Lees verderRedactie PO Management
Meer kwaliteit? Geef kinderen een sleutelrol
Meer kwaliteit? Geef kinderen een sleutelrol

Toen Jos Schoenmakers negen jaar geleden aantrad als directeur van de dr. Lammerts van Buerenschool in het Gelderse Zetten stond de school er niet best voor. De belangrijkste oorzaak: meerdere directiewisselingen. Schoenmakers maakte werk van het kwaliteitsbeleid, met daarin een prominente rol voor de leerlingen.

Lees verderRedactie PO Management
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit

Een audit roept vaak de associatie met beoordeling op. En dat element zit er natuurlijk in. Maar hoe mooi zou het zijn als een audit vooral op groei gericht is! Groei en ontwikkeling van alle betrokkenen in de school. Dit artikel beschrijft zo’n aanpak van waarderend oordelen, waarbij beoordeling en ontwikkeling geïntegreerd zijn.

Allereerst worden de ontwikkelingsgerichte uitgangspunten beschreven, gericht op leerlingen, leraren en de schoolorganisatie. Daarna wordt de werkwijze van de audit uiteengezet. Het artikel sluit af met mogelijke toepassingen en manieren om met de conclusies en aanbevelingen van de audit om te gaan. Alle kijkwijzers en materialen zijn als download toegevoegd.

Lees verderMachiel Karels en Lidwien Kok
Opbrengstgericht werken in de onderbouw
Opbrengstgericht werken in de onderbouw

De meerwaarde van een gespecialiseerde ib'er jonge kind. De afgelopen jaren is het verhogen van leeropbrengsten een van de belangrijkste speerpunten in het onderwijs. De inspectie vraagt van scholen om óók te laten zien hoe zij in groep 1 en 2 aan opbrengsten werken. Dat is echt een aparte tak van sport. De praktische werkcyclus Opbrengstgericht werken in 4D biedt daarbij houvast, vertellen Peter Honcoop (clusterdirecteur bij Stichting PCPO Midden-Brabant) en Muriel Neger (bovenschoolse ib’er jonge kind).

Lees verderRedactie PO Management
Meer uitdaging & ontwikkeling op schoolplein
Meer uitdaging & ontwikkeling op schoolplein

Het is een veelgehoorde klacht onder basisschoolleerlingen: het schoolplein biedt onvoldoende uitdaging. Veel scholen willen wel een spannend schoolplein, maar ja: de financiën … Dat is veranderd door de NPO- gelden, want die mogen ook worden aangewend om een uitdagende speelomgeving op het schoolplein te realiseren. De Beekvliet en Parnassia benutten die mogelijkheid, tot vreugde van de leerlingen.

Lees verderRedactie PO Management
Grip op kwaliteit scholen
Grip op kwaliteit scholen

Sinds de introductie van keuzevrijheid in eindtoetsen kozen zo’n 2.400 Nederlandse basisscholen voor de IEP Eindtoets. Inmiddels volgen ook ruim 800 basisscholen de leerlingen met het IEP Leerlingvolgsysteem in leerjaar 3 t/m 8. IEP geeft de schoolleider inzicht in de kwaliteit van de eigen school, maar dat niet alleen. IEP laat ook de bestuurder zien hoe het staat met de kwaliteit van alle scholen binnen het bestuur. En dat is waardevol.

Lees verderRedactie PO Management

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!