Agenda
Andy Hargreaves over samenwerking met collega's
24 mei 2019

Het belang van samenwerken wordt binnen scholen breed erkend. Zonder samenwerking is het niet mogelijk om vernieuwing en verbetering voor elkaar te krijgen. Er is veel bewijs dat samenwerken zowel ten goede komt aan leerlingen als aan leraren. Tenminste: als we op een goede manier samenwerken. Niet alle vormen van samenwerken zijn even effectief of wenselijk. En hoe kun je succesvolle vormen van samenwerken vertalen en implementeren binnen je eigen context? Prof. Andy Hargreaves heeft verschillende vormen van samenwerken van over de hele wereld onderzocht. Hij bracht in kaart welke principes een rol spelen bij effectief samenwerken. Binnenkort verschijnt zijn nieuwste boek Collaborative Professionalism in het Engels. (De Nederlandse vertaling door Bazalt volgt later.) Professioneel en collectief Prof. Andy Hargreaves bespreekt tijdens deze dag op basis van onderzoek in verschillende landen hoe samenwerken leidt tot verbetering van het onderwijs. Hij licht het verschil toe tussen professioneel samenwerken en samen werken aan professionaliteit.
Ga naar de website

Privacy op school
29 mei 2019

Scholen zijn, met politie en justitie, organisaties waar de meest privacygevoelige informatie is opgeslagen. Als deze gegevens openbaar worden kan dat naast een slechte naam voor jouw school, ook een financiële sanctie tot gevolg hebben. Welke maatregelen tref je om te voorkomen dat leerling- en personeelsgegevens in de verkeerde handen vallen?
Ga naar de website

Leraren maken het verschil
29 mei 2019

Het is 2038. Sophie (25 jaar) staat voor een moeilijke keuze. Ze is afgestudeerd en is op zoek naar een vaste baan. Een paar leuke mogelijkheden komen langs; een baan als datamarketeer, neuroretailer, eco- engineer, afvaldesigner, companyrobot voice imitator, cyber security-expert, Virtual Reality ontwikkelaar of onderwijsconsulent (voorheen leraar). Sophie wordt niet alleen onzeker van alle keuzemogelijkheden die haar (via de algoritmen in haar devices) worden aangeboden, maar beseft ook dat zij voor veel van deze banen niet of maar zeer beperkt is opgeleid. Want “Op school leerden ze mij heel andere dingen, zoals netjes schrijven, de Duitse taal en formules met Excel." Ik werd afgerekend op de vakken die ik niet goed beheerste en ik kon alleen lessen volgen op tijden wanneer de school open was, terwijl ik juist ’s avonds het beste kennis tot mij neem. Daarnaast waren de lessen klassikaal en niet toegespitst op mijn persoonlijke behoeften.” Sophie vraagt zich af of zij voldoende is voorbereid op de toekomst.
Ga naar de website

Onderwijs, ouders en jeugdhulp
03 juni 2019

Het gaat allemaal om het kind dat iets extra’s nodig heeft, maar hoe pakken we dit samen aan? Moeten we ons wel de vraag stellen of iets óf “onderwijs” óf “zorg” is? Hoe komen we tot een gezamenlijke visie, hoe spreken we elkaars taal en hoe komen we dan tot een integraal aanbod over de grenzen van beide sectoren heen? Dit congres stelt deze vragen en probeert hier samen met u antwoord op te geven. Met de wetenschap dat het in iedere regio anders georganiseerd is, worden in de parallelsessies vanuit verschillende perspectieven de meest inspirerende voorbeelden uit de praktijk belicht. Maar u weet ook: mooi voorbeelden zijn niet genoeg. Veel belangrijker zijn handvatten voor concrete werkwijzen voor u als zorg- én onderwijsprofessional. En díe biedt dit congres ook.
Ga naar de website

Over werkdruk in de klas
12 juni 2019

Stress en school lijken hand in hand te gaan. Leraren klagen al jaren dat zij door de toenemende werk- en regeldruk onder teveel spanning staan. Als docent is jouw stemming van grote invloed op het leerklimaat en de sfeer in de klas. Een uitgeputte, stressvolle leraar zal bijvoorbeeld minder goed tegemoet komen aan de behoeftes van zijn leerlingen, eerder disciplinaire maatregelen treffen. Bovendien blijken zij negatievere en minder effectieve interacties met hun leerlingen te hebben, wat weer tot meer conflicten en spanning leidt. Het is voor een leraar dus essentieel om de eigen stress te bedwingen, om zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Op dit congres vind je weer rust en plezier in je werk!
Ga naar de website

Aftellen naar LEF!
14 juni 2019

Lef is…. dingen anders doen, buiten de gebaande paden treden, tegen de stroom in zwemmen en moeilijke beslissingen durven nemen. Lef is ook de randjes van ons stelsel en de grenzen van ‘wat mag’ opzoeken, om zo het onderwijs te kunnen blijven verbeteren. De sector primair onderwijs en de PO-Raad zijn volop in beweging. En hier zijn wij trots op. Op ons congres nemen we u mee in de verhalen uit onze sector. En deze verhalen vertellen wij niet alleen met gepaste trots, maar vooral met lef.
Ga naar de website

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!