PO Management

Open menu
Thema's
Agenda
PO Congres: Passend onderwijs in 1 dag
02 februari 2021

THEMA: STEM VAN LEERLING EN OUDERS Na de evaluatie van 6 jaar Passend Onderwijs (met meer dan 75 rapporten van stakeholders!) vond PO Magazine het hoog tijd om leerlingen en ouders aan het woord te laten. In deze zevende editie van het PO congres inspireren we u met ervaringsverhalen van de professional, de ouders en de kinderen.
Ga naar de website

PO Conferentie UU: Samenwerking met het basisonderwijs
03 februari 2021

Tijdens de PO conferentie ontmoeten leraren, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers uit de regio Utrecht elkaar. We delen de laatste inzichten uit onderzoek dat wordt gedaan op kennisinstellingen, en onderzoek dat wordt uitgevoerd op de school zelf (bijvoorbeeld in PLG’s, ontwikkelteams, werkplaatsen onderwijsonderzoek of R&D teams). Op deze manier verbinden we Utrechts onderwijsonderzoek en de lespraktijk, zodat onderzoekers en onderwijsprofesionals van elkaar kunnen leren.
Ga naar de website

Velon Congres: Grensverleggend leraren opleiden
08 maart 2021

Op 8 en 9 maart 2021 komen ruim 800 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Leeuwarden. Het thema Grensverleggend leraren opleiden staat dan centraal in bijdragen die worden ingedeeld in de categorieën Dialoog, Doen of Luisteren. Het congres wordt georganiseerd door NHL Stenden Hogeschool, Friesland College en Rijksuniversiteit Groningen.
Ga naar de website

Raising the future
19 maart 2021

Wat betekent het om kind te zijn in de wereld van vandaag? En wat hebben kinderen van nu nodig voor straks - de maatschappij van de toekomst? Op Raising the future- Time to think kun je hierover van gedachten wisselen met vakgenoten en curatoren, zoals Daan Roovers en Philipp Blom. Een greep uit de sprekers: Jelle Brandt Corstius, Anja Vink, Monique Volman, Paul Verhaeghe. Het congres is o.a. bedoeld voor leraren, bestuurders, beleidsmakers, jeugdhulp, wetenschappers en journalisten.
Ga naar de website

De kracht van waarderen
31 maart 2021

Het thema ‘de kracht van waarderen’ wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Keynote speaker Simone Mark schetst het belang van contact maken, van verbinding en waardering, van luisteren en oprechte aandacht en het effect daarvan op de kwaliteit van het onderwijs. Het seminar gaat ook in op de vraag hoe je waarderend onderzoeken kunt combineren met passend onderwijs en met kwaliteitszorg. Deelnemers voeren tijdens het seminar samen een waarderend onderzoek uit. Er zijn diverse workshops, onder meer over interveniëren en feedback. Verder vertelt een inspecteur van het onderwijs hoe de inspectie kijkt naar waarderend onderzoeken in relatie tot kwaliteitszorg.
Ga naar de website

De kracht van waarderen
07 april 2021

Het thema ‘de kracht van waarderen’ wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Keynote speaker Simone Mark schetst het belang van contact maken, van verbinding en waardering, van luisteren en oprechte aandacht en het effect daarvan op de kwaliteit van het onderwijs. Het seminar gaat ook in op de vraag hoe je waarderend onderzoeken kunt combineren met passend onderwijs en met kwaliteitszorg. Deelnemers voeren tijdens het seminar samen een waarderend onderzoek uit. Er zijn diverse workshops, onder meer over interveniëren en feedback. Verder vertelt een inspecteur van het onderwijs hoe de inspectie kijkt naar waarderend onderzoeken in relatie tot kwaliteitszorg.
Ga naar de website

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!