PO Management

Open menu
Thema's
Agenda
Dat kan beter. De competenties van specialisten begaafdheidsonderwijs
29 september 2021

De afdeling Specialisten Begaafdheid van de LBBO organiseert op woensdagavond 29 september 2021 een online bijeenkomst voor begeleiders in het onderwijs. Het thema van deze avond is: Dat kan beter. De competenties van specialisten begaafdheidsonderwijs De spreker is Eleonoor van Gerven Korte inhoud van de lezing Aanleiding voor de presentatie is het proefschrift van Eleonoor van Gerven over de competenties van specialisten begaafdheidsonderwijs. In deze online bijeenkomst vertelt ze meer over de matrix die is ontwikkeld.
Ga naar de website

De Grote Beweegconferentie
30 september 2021

Na het succes van de eerste beweegconferentie nodigen we je van harte uit voor de tweede editie! Plan 30 september 2021 een studiedag en kom LIVE of ONLINE meegenieten van het theaterprogramma met Erik Scherder, Claire Boonstra, Maike Douglas, Saskia Sap en Lenneke Gentle. Volg inspirerende workshops en… misschien ga jij wel naar huis met één van de Beweeg Awards. De Grote Beweegconferentie is voor medewerkers in het basisonderwijs, voorschoolse educatie en kinderdagopvang. Deelnemers krijgen de beweegtas toegestuurd met materialen voor tijdens de dag.
Ga naar de website

Echtscheiding en school
30 september 2021

Ruim 70.000 kinderen maken jaarlijks de scheiding van hun ouders mee. Alle veranderingen en emoties die bij een scheiding komen kijken, hebben hun weerslag op de prestaties en het gedrag van je leerlingen op school. Hoe ondersteun je je leerlingen tijdens een scheidingsproces? En hoe zorg je voor goede afspraken tussen school en gescheiden ouders?
Ga naar de website

Nationaal Congres Onderwijs: Inclusie: het recht van waardigheid van kinderen
01 november 2021

Inclusie gaat niet alleen maar over inclusief onderwijs. Inclusie betekent erbij horen, een sterke basisbehoefte van de mens. Een noodzakelijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Inclusie gaat ook over de samenwerking rondom het kind. Het gaat over de ondersteunende context, over verschillende perspectieven. Het gaat over gelijke kansen, over optimale kansen, over de waardigheid van kinderen. Bekijken we dit vanuit het individu? Vanuit de gemeenschap? Vanuit het geheel? Welke keuzes maken we dan? Inclusie betekent namelijk ook een inclusieve samenleving. Het gaat over het onderwijs én de jeugdzorg. Een vereniging van werelden die rondom het kind staan. Hoe horen we het kind vanuit verschillende perspectieven? En hoe zorgen we ervoor dat we vanuit het kindperspectief vertrekken? Een dilemma om met elkaar te verkennen.
Ga naar de website

NIVOZ Onderwijsavond: Over een andere school- en opleidingscultuur en het zelf weten van de leraar
10 november 2021

Leraren én schoolleiders zijn tot veel in staat als zij de ruimte pakken en met en van elkaar leren. Ook binnen bestaande wet- en regelgeving kun je verandering in gang zetten. Dat vraagt lef en een school- en opleidingscultuur die gebruik maakt van sociaal en professioneel kapitaal. Hoe kun je elkaar versterken door uit te dagen, te inspireren en te verbinden? Durf je het meten los te laten en te vertrouwen op de ontmoeting en het gezamenlijke weten? En welke rol kan de wetenschap daarin vervullen als steunbron?
Ga naar de website

NOT 2021
29 november 2021

Van dinsdag 29 november tot en met zaterdag 4 december 2021 kun je NOT bezoeken: dé vakbeurs voor professionals in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het primair of voortgezet onderwijs.
Ga naar de website

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!