PO Management

Open menu
Thema's

Columnisten

In het bookmagazine en op onze website worden regelmatig columns gepubliceerd van onze vaste en gastcolumnisten. Soms scherp, soms vooral grappig, maar altijd bedoeld om u even aan het denken te zetten.

Wilt u ook een keer een column schrijven voor PO Management? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Columnistenoverzicht
Bas
Bas, ANWB

Bas is Manager operatie Streetwise | ANWB maatschappelijke projecten

Lees verder
CED-Groep
CED-Groep, Stichting CED-Groep

Stichting CED-Groep beweegt zich al ruim een halve eeuw in de wereld van onderwijs en kinderopvang. Ons werkveld is breed: van kinderopvang tot en met het mbo. We schakelen soepel tussen alle niveaus in de organisatie – van bestuurstafel tot klaslokaal. Kansengelijkheid is voor ons altijd een belangrijke drijfveer geweest. Daarom ontwikkelen wij ook aanpakken en leermiddelen voor specifieke groepen, zoals nieuwkomers en kinderen met een stoornis of beperking. Dit alles doen wij zonder winstoogmerk, vanuit passie en een diepgevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Lees verder
Eleonoor van Gerven
Eleonoor van Gerven, Slim Educatief

Eleonoor van Gerven is pedagoog.

In haar praktijk Slim! Educatief leidt zij leraren op om vanuit een inclusieve gedachte passend onderwijs aan begaafde leerlingen te verzorgen.

www.slimeducatief.nl

Lees verder
Erno Mijland
Erno Mijland, BCO Onderwijsadvies

Erno Mijland is senior adviseur en manager innovatie. Hij schrijft en spreekt over onderwijs en leren met een focus op innovatie, digitale geletterdheid en onderzoekend leren.

Lees verder
Eva van der Boom
Eva van der Boom, National Project Manager Talis 2018

Talis staat voor Teaching and Learning International Survey en is een internationaal vergelijkend onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders over hun beroep en werkomgeving.

 

 

Lees verder
Eva van der Boom
Eva van der Boom, Talis 2018

Eva van der Boom is National Projectmanager Talis 2018 Nederland.

Lees verder
Frank Stienissen
Frank Stienissen, PO Management

Frank Stienissen is hoofdredacteur van PO Management.

Frank Stienissen bekijkt het onderwijs met verwondering, een knipoog en een glimlach. Het boek Onderwijsvitaminen bevat een selectie van de columns die Frank de afgelopen jaren voor diverse onderwijsbladen geschreven heeft.

De onderwijsvitaminen zijn voor de werkvloer bestemd, voor de schoolleider en de leraar die het beste uit het kind én uit zichzelf wil halen. Ter lering en vermaak. Niet meer, niet minder. De aanbevolen wekelijkse dosering zorgt voor meer motivatie en inspiratie op school.

Met uw account kunt u het e-book Onderwijsvitaminen gratis downloaden op http://www.pomanagement.nl/whitepaper/179/

Lees verder
Herman Bijsterbosch
Herman Bijsterbosch, Bijsterbosch Onderwijs Advies

Herman Bijsterbosch van Bijsterbosch Onderwijs Advies werkt ruim 30 jaar in en voor het basisonderwijs als leraar, directeur, beleidsadviseur, onderwijsadviseur en (coördinerend) inspecteur. 

www.bijsterbosch-onderwijs-advies.nl

Lees verder
Herman Langhorst
Herman Langhorst, Stichting Kindpunt

Herman Langhorst is voorzitter College van Bestuur Stichting KindPunt; kindcentraal onderwijs van 0 tot 12. Een stichting met vijf kleurrijke, breed toegankelijke scholen met een christelijke identiteit. Hij streeft naar optimale ontplooiing voor alle leerlingen binnen een veilig klimaat. Iedereen moet zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen.

Lees verder
Jaap de Jonge
Jaap de Jonge, Cadenza Onderwijsconsult

Jaap de Jonge van Cadenza Onderwijsconsult traint als oud-inspecteur schooldirecteuren, locatieleiders en intern begeleiders en leert ze collega-scholen te auditeren. 

Lees verder
Jelly Bijlsma
Jelly Bijlsma, Klasse(n)kracht

Jelly Bijlsma is al ruim dertig jaar actief in het onderwijs, waarvan de laatste twintig jaar als adviseur, coach, orthopedagoog, psycholoog en trainer. Met haar bedrijf JBC&T ontwikkelde zij de aanpak van Klasse(n)Kracht!, waar al op veel scholen mee gewerkt wordt. 

Jelly:"Vanuit Klasse(n)Kracht help ik scholen/leerkrachten hun Kracht te ontdekken en er middenin te gaan staan. Als je als school, team, leerkracht weet wie je bent, wat je dynamiek is, wat je kwaliteiten zijn, wat je missie is, kun je vanuit zelfbewustzijn Regie voeren op groepsvorming- en teamvormingsprocessen met als resultaat een Sociaal Vaardig en Sociaal Veilig Klimaat in de klas en in de school. Ik maak hierbij gebruik van de R.E.S.P.E.C.T. aanpak. Deze methode is door mij ontwikkeld in de praktijk en richt zicht op de zeven pijlers die belangrijk zijn om binnen groepsvorming een Sociaal Krachtig en Veilig Pedagogisch klimaat in de klas (en de school) te realiseren."

Deze RESPECT aanpak beschrijft Jelly in haar boek Klasse(n)kracht: met RESPECT voor de klas.

www.klassenkracht.nl 

Lees verder
Karla Okken
Karla Okken, Civas Onderwijs & Kinderopvang

Karla Okken heeft een passie voor leren en heeft de overtuiging dat mensen een aangeboren drang naar leren hebben, zolang je maar de juiste ‘bronnen’ aanboort. Zij adviseert scholen en besturen hoe het leren en ontwikkelen van medewerkers in het onderwijs met behulp van blended en digitaal leren op een prettige en effectieve manier onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk.

Karla Okken is adviseur leren en ontwikkelen en business unit manager bij Civas Onderwijs & Kinderopvang.

Lees verder
Klaas Bellinga
Klaas Bellinga, E-learning Wizard BV

Klaas Bellinga is directeur van E-learning Wizard. Hij adviseert scholen en besturen over nascholing en de implementatie van e-learning en blended learning. E-learning Wizard biedt met de Lerarenacademie een complete e-learningacademie aan waarmee besturen invulling kunnen geven aan nascholing van leerkrachten, ib'ers en schooldirecteuren.

Lees verder
Laura Walter-Goudsmit
Laura Walter-Goudsmit, Edutrainers

Laura: “Als vrouw, moeder en directeur van Edutrainers streef ik naar beter (digitaal) onderwijs voor en door leraren. Zodat alle kinderen de juiste digitale geletterdheid en vaardigheden ontwikkelen, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de digitaal transformerende maatschappij.”

Lees verder
Lennert Duindam
Lennert Duindam, Edunamics

Lennert Duindam is onderwijsadviseur bij Edunamics. Als leraar werkte hij vanuit drie principes:

 • Wees authentiek
  Door een rolmodel te zijn in authenticiteit creëer je ruimte voor diversiteit. Jezelf kunnen zijn is een basisvoorwaarde voor groei.
 • Leren lukt alleen als het betekenisvol is
  Hier begint intrinsieke motivatie voor ontwikkeling. Als begeleider in een leerproces moet je op zoek gaan naar wat dit voor iemand betekent.
 • Maak plezier
  Wat je uitstraalt is besmettelijk. Maak dus plezier, werk hard en durf fouten te maken. Een leerling luistert niet naar wat je zegt, maar doet wat jij doet.

Inmiddels staat Lennert niet meer voor de klas. Maar of hij nu projectleider is van onderwijsvernieuwing, bestuurders helpt bij het vaststellen van de strategische planning of een onderwijsteam in kaart brengt als onderzoeker, deze basisprincipes neemt hij altijd mee. 

Lees verder
Martin van Rooij
Martin van Rooij, PO Management

Martin van Rooij is onderwijsjournalist en lid van de redactie van PO Management.

Lees verder
Robbert Gorissen
Robbert Gorissen, Waarom Leiderschap

Al van jongs af aan is Robbert geboeid door leiderschap: teams leiden, jongeren trainen en leiders coachen. Na zijn leiderschapsstudie in Sydney, Australië, is leiderschap eigenlijk vanzelf zijn beroep geworden. Teams van 50, 100 of 250 man leidinggeven is hem niet vreemd. Hij coacht en traint individuele leiders en organisaties zodat ze hun beste bijdrage kunnen leveren. Ook werkt hij graag met jongeren om ze tot leiders te laten uitgroeien. Wat hij belangrijk vindt: slim werken, samen innovatief zijn en successen vieren!

Waarom Leiderschap

Waarom Leiderschap is een platform over leiderschap en begeleidt individuen, teams en organisaties in hun groei. Met als missie: ‘Meer gezonde leiders maakt een sterkere samenleving.’

Training

Waarom Leiderschap verzorgt trainingen op scholen bij het boek. Voor meer informatie, stuur een mail naar coach@waaromleiderschap.nl

Lees verder
Sabine Kokee
Sabine Kokee, Leuker.nu

Sabine Kokee richt zich als directeur/uitgever met uitgeverij Leuker.nu op het maken van uitgaven voor professionals in het onderwijs, met name voor leerkrachten en directeuren in het basisonderwijs. Sabine is de uitgever van PO Management.

Lees verder
Sandra van der Bolt
Sandra van der Bolt, PR-factor

Van complex naar herkenbaar en hanteerbaar

Sandra bezit de unieke combinatie van denken in theorieën en denken buiten de kaders. Dit vertaalt zich in verrassende werkvormen en originele ideeën. Ze helpt teamleden om grip te krijgen op de complexiteit van de schoolorganisatie en maakt samen met hen de vertaling naar concrete stappen. Sandra is onderwijskundige en marketeer en kan bouwen op jarenlange ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Samen met haar collega Twanny Verdonschot schreef ze het boek Krachtig van binnen, sterk naar buiten! Hét handboek met alles wat uw basisschool nodig heeft voor PR in de praktijk

PR-factor

PR is mensenwerk. Door teamleden, kinderen en ouders écht aan de school te binden, worden zij trouwe en loyale ambassadeurs. PR-factor wil de mensen in de school helpen het verhaal van hun school uit te dragen en te laten zien en helpen ambassadeurschap te versterken bij team, leerlingen en ouders en andere betrokkenen.

De werkwijze van PR-factor kenmerkt zich door een herkenbare en praktische aanpak, direct toepasbaar in de onderwijspraktijk. Krachtig van binnen is sterk naar buiten!

PR-factor wordt bemenst door Twanny Verdonschot en Sandra van der Bolt. Wilt u meer informatie, of een keer met Twanny of Sandra een afspraak maken om te bekijken wat PR-factor voor uw school kan betekenen, neem gerust contact op.

Telefoon: 040-2342750  E-mail: info@prfactor.nl  Website: www.prfactor.nl

 

Lees verder
Theo Wildeboer
Theo Wildeboer, Wildeboer Onderwijsadvies

De vier sleutels voor een effectieve les

Drs. Theo Wildeboer is onderwijskundige en ondersteunt schoolleiders, ib’ers en leerkrachten bij het effectiever maken van lessen. Hij schreef het boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les (over Expliciete Directe Instructie) en ontwikkelde onder andere de Reflectiebox Instructiegedrag, een methodiek om leerkrachten en directeuren te laten reflecteren op de effectiviteit van lessen.

Voor meer informatie: www.wildeboer-onderwijsadvies.nl en www.deviersleutels.nl 

Lees verder
Ursie Lambrechts
Ursie Lambrechts, Schoolleidersregister PO

Ursie Lambrechts (1955) is bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO, een initiatief van de PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO. De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van schoolleiders bewaakt, borgt en stimuleert.

,,Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Door de groei aan verantwoordelijkheden staan zij, samen met de schoolbesturen, voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes’’, aldus Lambrechts. ,,Schoolleidersregister PO is er om hen te ondersteunen en te prikkelen tot goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling. Schoolleiders hebben een prachtig beroep met hoge eisen. Daar valt veel eer aan te behalen.’’

Lambrechts studeerde Kunstgeschiedenis en Onderwijskunde aan de tegenwoordige Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was zeven jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Van 1994 tot 2006 zat ze namens D66 in de Tweede Kamer. Ze was onder andere woordvoerder onderwijs. Lambrechts was verder voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs. Op dit moment is zij lid van de Onderwijsraad.

Lees verder

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
 • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
 • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
 • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
 • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!