Rekenen
Ruimtelijke vaardigheden
Ruimtelijke vaardigheden

Ruimtelijke vaardigheden krijgen veel minder aandacht van ouders en leraren dan lees- en rekenvaardigheden. ‘Een gemiste kans’, stelt Karin Vander Heyden, ‘want ruimtelijke vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van het denken van kinderen.’ Kinderen met sterk ontwikkelde ruimtelijke vaardigheden hebben later een grotere kans op succes in bètavakken en -beroepen.

Lees verderFrank Stienissen
Erben Wennemars
Erben Wennemars

Beweging op school is vaak geen prioriteit, omdat het zogezegd niets oplevert voor de schoolse prestaties van onze kinderen. Maar niets is minder waar. Beweging bevordert de intellectuele ontwikkeling. De gymles is weer helemaal terug van weggeweest. Zelfs combinatielessen met rekenen en taal doen hun intrede.

Lees verderRedactie PO Management
Suzanne Sjoers: Rekentoets struikelblok in vo?
Suzanne Sjoers: Rekentoets struikelblok in vo?

Heeft u het ook gelezen in de media? Er is enige ophef over het schooladvies naar aanleiding van de rekentoets in het vo: leerlingen in groep 8 van de basisschool zouden soms een lager advies voor de middelbare school krijgen omdat de leerkracht denkt dat de rekentoets een struikelblok voor de leerling kan zijn.

‘Onterecht’, stelt onderwijsadviseur Suzanne Sjoers: ‘Scholen baseren dat advies te vaak op een verkeerd beeld over wat leerlingen moeten kennen en kunnen voor de rekentoets. 

Lees verderRedactie PO Management
Meten is weten is doen
Meten is weten is doen

Grotere leerwinst door begeleiding leerkrachten bij gebruik formatieve toetsen. Als leerkrachten in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool worden ondersteund bij het gebruik van formatieve toetstechnieken presteren de leerlingen beter. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Formatieve toetsen laten zien wat leerlingen al kennen en kunnen, zodat leerkrachten hun onderwijs daarop kunnen aanpassen. 

Lees verderRedactie PO Management
Pluspunten adaptief onderwijs
Pluspunten adaptief onderwijs

Vraag violiste Janine Jansen om ‘Altijd is Kortjakje ziek’ te spelen en ze zal je teleurgesteld aankijken. Maar als je haar vraagt het vioolconcert van Tsjaikovski uit te voeren, beginnen haar ogen te glimmen. Zo is het ook bij basisscholieren. Ze willen uitgedaagd worden, maar wel op hun eigen niveau. Adaptief onderwijs biedt daartoe uitgebreide mogelijkheden.

 

Lees verderRedactie PO Management
Singapore rekendidactiek & meesterschap
Singapore rekendidactiek & meesterschap

Veel beter leren rekenen. Kan dat? In internationale onderzoeken als TIMSS scoren Nederlandse leerlingen op rekenen hoger dan gemiddeld, maar ze leggen het af tegen kinderen uit Japan, Hong Kong, Zuid- Korea en vooral Singapore. En dat niet alleen: Singaporese kinderen hebben ook nog meer plezier in rekenen. Onlangs was dr. Ban Har Yeap, rekengoeroe en groot pleitbezorger van het Singapore-rekenen in Nederland. Op de drukbezochte bijeenkomst in Utrecht vertelde hij over het ontstaan, de opzet en aanpak van deze effectieve rekenmethode.

Lees verderRedactie PO Management
Oefening baart kunst
Oefening baart kunst

In 2006 werd hij onderscheiden met de NWO Oeuvreprijs voor zijn bijzondere bijdrage aan de popularisering van wetenschap. Jan van de Craats, een bevlogen wiskundige en emeritus hoogleraar wiskunde aan de UvA, is een van de belangrijkste pleitbezorgers van goed rekenonderwijs in Nederland. Daarbij neemt hij zelden een blad voor de mond. Niet omdat hij over een obstinaat karakter beschikt, het tegendeel lijkt eerder waar, maar omdat hij oprecht verontwaardigd is over de manier waarop het rekenonderwijs de afgelopen vijftien jaar gestalte heeft gekregen. De kentering in het basisonderwijs stemt hem positief.

Volgens Van de Craats heeft de grote nadruk op het contextrekenen, gepropageerd door de realistische rekenaars, ervoor gezorgd dat er veel te weinig geoefend werd en hij constateert ook dat er van een systematische aanpak geen sprake was. Van de Craats: ‘De realistische rekenaars willen dat de kinderen alles eerst goed begrijpen voordat je gaat oefenen. Ik weet dat ik hiermee een karikatuur van het realistisch rekenen maak, maar dat is wel de manier waarop het rekenonderwijs jarenlang werd gepropageerd. Natuurlijk is het zo dat je begrip moet aanbrengen, ook ik vind dat belangrijk, kijk naar mijn vijfstappenplan. Dus wanneer zij zeggen, bij Van de Craats hoef je niets te begrijpen, bij hem hoef je alleen maar te oefenen, dan maken ze van mij ook een karikatuur.’

Lees verderRedactie PO Management
Contextrekenen in opmars
Contextrekenen in opmars

Rekenen met koekjes uit de supermarkt en kastanjes die uit de boom vallen. De overheid zegt dat kinderen sommen uit een context moeten kunnen halen. Maar daar is in het onderwijs nu onvoldoende aandacht voor volgens onderwijsadviesbureau CED-groep. Het bureau ontwikkelde daarom het aanvullende lesmateriaal Nieuwsrekenen waarbij leerlingen op een motiverende manier leren rekenen aan de hand van de actualiteit. 

Lees verderRedactie PO Management

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Cadenza Highschool
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!