PO Management

Open menu
Thema's

Scherp zijn en blijven

We zijn een belangrijke datum gepasseerd: 1 januari 2018. Op die datum moesten alle schoolleiders zijn geregistreerd. Zo staat het in de cao. Inmiddels hebben 8700 schoolleiders zich ingeschreven. Nee, nog niet iedereen, maar wel bijna iedereen. Een kleine groep laat nog verstek gaan. Een deel daarvan gaat binnenkort met pensioen en een heel klein deel heeft principiële bezwaren. Over die hele kleine groep mogen de schoolbesturen zich gaan buigen. Zij mogen zich in elk geval geen registerdirecteur noemen.

Kortom, we mogen tevreden zijn over de aantallen, kwantitatief hebben we onze doelstelling gehaald. Belangrijker nog zijn de kwalitatieve doelstellingen die we beogen.

We zijn immers opgericht om de schoolleider houvast te bieden bij zijn scholing en ontwikkeling en daarmee ook het beroep nadrukkelijker op de kaart te zetten. Van een goede schoolleider wordt tegenwoordig heel wat gevraagd en dus moet je ook heel wat kennen én kunnen. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat de aandacht voor de kwaliteit van de opleidingen en cursussen sterk is toegenomen. Er worden steeds meer en betere cursussen voor schoolleiders ontwikkeld. Geheel in overeenstemming met de tijdgeest kunnen de ervaringen met deze cursussen en opleidingen in de vorm van reviews via de site van het schoolleidersregister worden gedeeld. Dat werkt prima in de medische wereld, bij vakantie- en hotelboekingen – denk aan TripAdvisor – en in heel veel andere sectoren. Het helpt de schoolleider bovendien bij zijn keuze en het houdt de opleiders scherp en bij de tijd.

Inmiddels zijn we al weer bijna 5 jaar actief en wordt het tijd om onszelf ook eens kritisch tegen het licht te houden. Hebben we bereikt wat we voor ogen hadden? Zijn we op de goede weg? Wat kan beter? Is de beroepsstandaard nog wel actueel of moet die worden bijgesteld? Binnenkort trekken we weer het land in. In alle regio’s kunnen schoolleiders hun vragen en opmerkingen op ons afvuren. Zo willen we de natuurlijke verbinding met onze achterban op een laagdrempelige wijze versterken. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: bij alle besluiten die het Schoolleidersregister PO neemt, worden altijd de schoolleiders betrokken.

Het voor-en-door-principe is heilig bij ons. Zo zijn bijvoorbeeld de criteria in samenspraak opgesteld, zijn de professionaliseringsthema’s tot stand gekomen na veel overleg en nemen schoolleiders in de Commissie Registratie besluiten over registratieaanvragen. Niets wordt zonder overleg gedaan. Goede initiatieven en ideeën blijven welkom en we bepalen samen of we ze uitvoeren.

Zo gaan we bijvoorbeeld ook flexibel om met enkele early adopters. Zonder uitzondering enthousiaste schoolleiders die als eerste op de rijdende trein van het register zijn gesprongen. Voor hen geldt nu dat ze zich al weer moeten laten herregistreren. De meesten hebben dat inmiddels gedaan, maar er zijn er ook die om de een of andere reden daar toch nog niet aan zijn toegekomen. Voor deze mensen geldt dat ze contact op moeten nemen met de Commissie Registratie – een mail met onderbouwd verzoek is voldoende – zodat ze uitstel kunnen krijgen. Geen afstel, dan zouden we onszelf en de schoolleiders tekortdoen. Permanente educatie is de belangrijkste pijler van ons bestaan. Daar moeten we met z’n allen scherp op blijven.

Deze column is geschreven door
Profiel
Ursie Lambrechts, Schoolleidersregister PO

Ursie Lambrechts (1955) is bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO, een initiatief van de PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO. De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van schoolleiders bewaakt, borgt en stimuleert.

,,Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Door de groei aan verantwoordelijkheden staan zij, samen met de schoolbesturen, voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes’’, aldus Lambrechts. ,,Schoolleidersregister PO is er om hen te ondersteunen en te prikkelen tot goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling. Schoolleiders hebben een prachtig beroep met hoge eisen. Daar valt veel eer aan te behalen.’’

Lambrechts studeerde Kunstgeschiedenis en Onderwijskunde aan de tegenwoordige Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was zeven jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Van 1994 tot 2006 zat ze namens D66 in de Tweede Kamer. Ze was onder andere woordvoerder onderwijs. Lambrechts was verder voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs. Op dit moment is zij lid van de Onderwijsraad.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!