PO Management

Open menu
Thema's

Volop in beweging

Het gaat goed met het schoolleidersregister. Meer dan 6600 mensen hebben zich ingeschreven en daarvan zijn er inmiddels meer dan 2000 volwaardig geregistreerd als schoolleider. Zij mogen dus de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO) achter hun naam zetten. En de rek is er nog niet uit, er zit nog steeds groei in. Top dus!

Waar we ook blij verrast mee zijn, is het feit dat de komst van het register ervoor gezorgd heeft dat de opleidingen hun aanbod, nadrukkelijker dan vroeger het geval was, afstemmen op de eisen die de beroepsstandaard stelt. De opleidingen zijn minder versnipperd en de kwaliteit van het aanbod gaat omhoog. Ook zien we dat steeds meer opleidingen modulair van opzet zijn. Alle bouwstenen tezamen vormen zo een compleet opleidingstraject. Voor de opleidingen is het er niet gemakkelijker op geworden – ze moeten meer en een breder scala aan opleidingsthema’s aanbieden – maar de schoolleiders profiteren hier wel van, want de opleidingen sluiten beter op elkaar aan.

En dat is nog niet alles. Al vanaf de oprichting van het register, nu bijna twee jaar geleden, hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk schoolleiders en onderwijsbetrokkenen bij de opzet en realisatie van het register te betrekken. Het voor-en-doorprincipe moet, zo vinden wij, ten enenmale overeind blijven. Daarom hebben we ook veel mensen nodig die in de diverse commissies en pilotgroepen zitting willen nemen. Ze krijgen er soms een kleine vergoeding voor, maar voor het merendeel is het liefdewerk oud papier. Toch zien we gelukkig dat heel veel mensen uit het onderwijs zich daarvoor beschikbaar stellen, bijvoorbeeld voor de registratie- of de certificeringscommissie. Op die manier ondersteunen zij niet alleen het schoolleidersregister, maar vullen ze het ook zelf mee in.

Sinds kort zijn we ook gestart met een wetenschappelijke raad, die ons twee keer per jaar gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. In de raad wordt het aanbod van de opleidingen kritisch bekeken. Zijn ze up-to-date en is de kwaliteit in orde gelet op de stand van de wetenschap? Bovendien willen we als register feeling houden met de razendsnel veranderende wereld om ons heen. Daarom starten we binnenkort ook met een maatschappelijke raad. Kortom, ons jonge register is volop in beweging en we werken er met z’n allen keihard aan om er een kwalitatief hoogwaardig register van te maken.

Bijzonder uitdagend voor ons is op dit moment de pilot Informeel leren. Hoewel iedereen weet dat je informeel en onbewust heel veel leert, is het toch vreselijk moeilijk om ‘dat wat je informeel geleerd hebt’ ook daadwerkelijk aan te tonen. Toch moet dat zichtbaar gemaakt worden, want anders kunnen we het op geen enkele manier valideren. Dat is heel lastig en wellicht ook een beetje tegenstrijdig, het is niet voor niets informeel leren. Daarom hebben we een digitaal platform in het leven geroepen, waarop schoolleiders met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de zeven thema’s die we eerder geformuleerd hebben. In welk opzicht draagt het informeel leren bij aan hun ontwikkeling met betrekking tot deze thema’s? Een complex, maar uitdagend onderwerp dat we ook nu weer samen oppakken. Ik nodig iedereen uit om op dat platform een kijkje te nemen en zijn stem te laten horen.

 

Deze column is geschreven door
Profiel
Ursie Lambrechts, Schoolleidersregister PO

Ursie Lambrechts (1955) is bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO, een initiatief van de PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO. De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van schoolleiders bewaakt, borgt en stimuleert.

,,Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Door de groei aan verantwoordelijkheden staan zij, samen met de schoolbesturen, voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes’’, aldus Lambrechts. ,,Schoolleidersregister PO is er om hen te ondersteunen en te prikkelen tot goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling. Schoolleiders hebben een prachtig beroep met hoge eisen. Daar valt veel eer aan te behalen.’’

Lambrechts studeerde Kunstgeschiedenis en Onderwijskunde aan de tegenwoordige Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was zeven jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Van 1994 tot 2006 zat ze namens D66 in de Tweede Kamer. Ze was onder andere woordvoerder onderwijs. Lambrechts was verder voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs. Op dit moment is zij lid van de Onderwijsraad.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!