PO Management

Open menu
Thema's

Flitsende start

We kunnen rustig spreken van een flitsende start. De 5000ste schoolleider die zich in het Schoolleidersregister PO heeft ingeschreven, hebben we onlangs in Den Bosch uitgebreid gevierd. Inmiddels zitten we al op 5500. Dat is zeker bijzonder, omdat we ons in de afgelopen negen maanden niet hebben gefocust op het verplichte karakter van het register.

Blijkbaar spreekt het een grote groep schoolleiders intrinsiek aan. Overigens betekent inschrijven niet dat je automatisch geregistreerd bent. Danmoet je toch echt aan bepaalde criteria voldoen. De eerste twintig schoolleiders zijn nu officieel geregistreerd. Zij mogen zich register-directeur onderwijs (rdo) noemen. Om voor die titel in aanmerking te komen moet je een officieel erkende schoolleidersopleiding  gevolgd hebben of via een assessment aantonen dat je aan de kwalificatiesvan de beroepsstandaard voldoet dan wel een EVC-procedure doorlopen. EVC staat voor Extern Verworven Competenties. Ook andere beroepstakken kennen die mogelijkheid. Ook via deze procedure kunnen schoolleiders laten zien dat ze over voldoende kennis en kunde beschikken om in aanmerking te komen voor registratie.

De eerste maanden van ons bestaan hebben we gebruikt om het huis een goed fundament te geven. Een stabiele basis waarop we zorgvuldig en effectief voort kunnen bouwen. Zo hebben we zo eenvoudig en helder mogelijk de criteria opgesteld waaraan een register-schoolleider moet voldoen. In het verlengde daarvan hebben we een registratiecommissie ingesteld die volledig uit schoolleiders bestaat en die tot taak heeft om de inschrijvers te beoordelen en te registreren. En we hebben een certificeringscommissie benoemd, bestaande uit schoolleiders en deskundigen, die de kwaliteit van nog niet door de NVAO-geaccrediteerde opleidingen en assessments toetst.

Dat er een grote behoefte is aan kennisdeling en professionalisering is me de laatste maanden wel duidelijk geworden. Schoolleiders zien zich voor een uitdagende taak gesteld. De inspectie kijkt voortdurend over de schouder van de schoolleider mee. Ouders willen optimaal geïnformeerd worden. En vrijwel iedere schoolleider stelt zich de vraag: hoe zet ik mijn leraren in hun kracht? Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Uit de gesprekken die ik heb bijgewoond, blijkt dat zeker niet altijd gemakkelijk te zijn.

Maar ik heb ook gemerkt dat een luisterend oor van een collega, een goed gesprek, uitkomst kan bieden. Dat onderstreept voor mij het belang van kennisdeling en permanente educatie. Het register richt zich puur op de schoolleider. Schoolbestuurders kunnen wel in het register zien welke schoolleiders zich hebben aangemeld, maar zij kunnen onder geen beding in het individuele dossier kijken van de schoolleider. Wij zijn er echt voor de schoolleider.

Zo hebben we een 360-graden-feedbackprogramma ontwikkeld, waarmee zij een zeer indringend beeld krijgen van hun eigen functioneren. Op die momenten geven ze zich dus bloot en stellen ze zich kwetsbaar op. Zou een schoolbestuur meekijken, dan gaat dat onmiddellijk een rol spelen in de manier waarop je zo’n zelfonderzoek invult. Maar natuurlijk is iedere schoolleider vrij om deze informatie met zijn bestuurder te delen. Dat we goede informatie-uitwisseling aanmoedigen, blijkt ook wel uit de brochure die we over dit onderwerp hebben samengesteld. Handig en waardevol. Precies wat het register wil zijn.

Deze column is geschreven door
Profiel
Ursie Lambrechts, Schoolleidersregister PO

Ursie Lambrechts (1955) is bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO, een initiatief van de PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO. De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van schoolleiders bewaakt, borgt en stimuleert.

,,Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Door de groei aan verantwoordelijkheden staan zij, samen met de schoolbesturen, voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes’’, aldus Lambrechts. ,,Schoolleidersregister PO is er om hen te ondersteunen en te prikkelen tot goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling. Schoolleiders hebben een prachtig beroep met hoge eisen. Daar valt veel eer aan te behalen.’’

Lambrechts studeerde Kunstgeschiedenis en Onderwijskunde aan de tegenwoordige Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was zeven jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Van 1994 tot 2006 zat ze namens D66 in de Tweede Kamer. Ze was onder andere woordvoerder onderwijs. Lambrechts was verder voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs. Op dit moment is zij lid van de Onderwijsraad.

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!