PO Management

Open menu
Thema's

Ook leraren verdienen een register

Kom, laten we eens een klein uitstapje maken. Heeft u de debatten en de discussies over het Lerarenregister ook gevolgd de laatste tijd? Een groep leraren sputterde flink tegen, maar een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde voor deze wet. 

Vragen waren er ook. Wordt het wel echt iets van de leraren? Wat gaan zij erover te zeggen krijgen? Wordt het niet te bureaucratisch? Hoe weten leraren nou eigenlijk wat kwalitatief goed scholingsaanbod is? Is er wel voldoende ruimte voor andere vormen van leren dan formele scholing? Hoe dan? Hebben schoolbesturen en schoolleiders ook nog iets te zeggen over wat zij belangrijk vinden aan teamontwikkeling? Wat zijn de sancties? Kunnen leraren eigenlijk wel ontslagen worden wanneer zij uit het register worden gezet? Dit is immers geen ontslaggrond voor het Burgerlijk Wetboek.

U begrijpt (voor mij is dat inmiddels heel duidelijk) dat een deel van die vragen – hoe terecht ook – niet nu tot op punt en komma te beantwoorden zijn omdat een register zich nu eenmaal ook op inhoud en vorm moet ontwikkelen. Dat kost tijd. Ik geloof dat het Lerarenregister pas in 2027 volledig operationeel zal hoeven zijn. Tijd genoeg dus. Volgens mij moet ook niemand willen dat al die vragen nu van hogerhand ingevuld worden. Leraren moeten zelf het heft in eigen hand houden en door scholing aangeven hoe ze verder willen groeien. Ze moeten zelf de eisen formuleren voor registratie en herregistratie en commissies formeren met eigen mensen en aanvullen met specifieke expertise. Dat hebben wij geleerd de afgelopen drie jaar. 

Het goede aan deze wet is dat die leraren in een positie brengt waarin zij aanspraak kunnen maken op de faciliteiten die hun bijscholing en verdere professionalisering mogelijk maken. Dat geeft duidelijkheid en zekerheid. Zowel naar de eigen schoolleiding als naar het bestuur. Veel besturen vinden een dergelijke wet niet nodig, omdat ze het zelf wel kunnen. Dat zou inderdaad heel goed kunnen, maar helaas is dat in het verleden niet gebleken. Veel nascholingsmiddelen zijn op de plank blijven liggen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hoe begrijpelijk soms ook. Deze wet geeft leraren het recht om aanspraak te maken op die tijd en die middelen om aan hun professionalisering te werken. Daarom ben ik er ook een groot voorstander van. 

Daar komt nog bij dat met de komst van het Lerarenregister in navolging van het Schoolleidersregister de cirkel nu rond is. Leraren en schoolleiders zullen elkaar niet alleen beter begrijpen maar ook beter kunnen ondersteunen omdat beiden aan hun professionalisering werken, niet alleen ten behoeve van zichzelf maar ook ten behoeve van de ontwikkeling van het onderwijs op school. Voor een deel vraagt dat om dezelfde scholings- en ontwikkelingsactiviteiten. Dat gaat heel boeiende gesprekken en discussies opleveren. Het daagt zeker uit tot reflectie. Het type reflectie waarvan de onderwijsinspectie enkele jaren geleden nog constateerde dat die in veel gevallen ontbreekt. 

Deze column is geschreven door
Profiel
Ursie Lambrechts, Schoolleidersregister PO

Ursie Lambrechts (1955) is bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO, een initiatief van de PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO. De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van schoolleiders bewaakt, borgt en stimuleert.

,,Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Door de groei aan verantwoordelijkheden staan zij, samen met de schoolbesturen, voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes’’, aldus Lambrechts. ,,Schoolleidersregister PO is er om hen te ondersteunen en te prikkelen tot goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling. Schoolleiders hebben een prachtig beroep met hoge eisen. Daar valt veel eer aan te behalen.’’

Lambrechts studeerde Kunstgeschiedenis en Onderwijskunde aan de tegenwoordige Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was zeven jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Van 1994 tot 2006 zat ze namens D66 in de Tweede Kamer. Ze was onder andere woordvoerder onderwijs. Lambrechts was verder voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs. Op dit moment is zij lid van de Onderwijsraad.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!