PO Management

Open menu
Thema's

Sterkere positie schoolleider

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en inspirerende Nationale Schoolleiders Top (NST) op 8 oktober. Vanuit de gezamenlijke ambitie voor beter onderwijs waren ruim 500 schoolleiders en tientallen CEO’s bij elkaar. Aan de ongeveer 70 ronde tafels ontstond een levendige discussie. Door te sparren met topmanagers van bijvoorbeeld Philips, KLM, Microsoft, ING, Bol.com en McKinsey, konden persoonlijke dromen en ambities worden uitgewisseld en kwam het onderwerp persoonlijk leiderschap prominent aan bod.

De Schoolleiderstop werd door het ministerie van OCW, AVS, schoolleidersregister PO, de PO-Raad en NL 2025 georganiseerd. Een zeer breed platform dus en daar zijn we heel blij mee. De schoolleiders in het basisonderwijs hebben zichzelf in relatief korte tijd behoorlijk op de kaart weten te zetten. Via de AVS krijgt dit initiatief in regionale bijeenkomsten een voortzetting. Het is de bedoeling dat dit traject een vorm van formeel leren wordt, zodat het ook gebruikt kan worden voor de herregistratie.

De schoolleiders krijgen overigens sowieso meer tijd om te studeren. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs trekt de komende vijf jaar 40 miljoen euro uit om schoolleiders tijdens hun afwezigheid te vervangen. Dit biedt schoolleiders de kans om zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over de dagelijkse gang van zaken op school een master te halen. Tevens biedt deze financiële steun jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider. Zo slaan we twee vliegen in een klap. Schoolleiders krijgen nu al vanuit de cao geld voor hun professionalisering, maar het komt nog te vaak voor dat een opleiding niet doorgaat of erg veel eigen tijd vergt, omdat er geen vervanging is. De verwachting is dat jaarlijks zeker 250 schoolleiders gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming. Met deze tegemoetkoming laat het ministerie ook zien dat het de professionalisering van schoolleiders zeer serieus neemt. Daar kunnen wij natuurlijk alleen maar heel blij mee zijn.

Dat het goed gaat met het register, blijkt uit het feit dat 7700 schoolleiders zich inmiddels hebben ingeschreven, zo’n 90 procent. Een respectabel aantal van 4000 schoolleiders heeft zich inmiddels geregistreerd. We missen er nog ongeveer 1000. Dat is de moeilijkste groep. Als die schoolleiders zich niet voor 1 januari 2018 geregistreerd hebben, dan worden ze uit het register geschreven en zijn besturen bevoegd om daar ook arbeidsrechtelijke consequenties aan te verbinden.

Toch doen we echt onze uiterste best om echt iedereen bij het registratieproces te betrekken. Binnenkort gaan we bijvoorbeeld schoolleiders trainen om procesbegeleider te worden. Als procesbegeleider begeleid je de valideringsgesprekken waarmee informeel leren wordt afgerond. Bovendien is het voor de procesbegeleiders zelf natuurlijk ook weer een vorm van scholing. We leren van elkaar en met elkaar, dat is altijd ons devies geweest en daar voelt iedereen zich senang bij. Schoolleiders kunnen zich altijd bij ons melden als ze in wat voor vorm dan ook een bijdrage willen leveren. Vroeger waren schoolleiders ook belangrijk voor het onderwijs maar tamelijk onzichtbaar. Nu is er allerwege erkenning voor het belang deze beroepsgroep. Dat is merkbaar zowel in de maatschappij alsook in de politiek. Het Kabinet heeft onlangs zelfs bij de Onderwijsraad een adviesverzoek neergelegd om te kijken hoe de positie van de schoolleiders nog verder versterkt kan worden. Alle hulp is welkom.

Deze column is geschreven door
Profiel
Ursie Lambrechts, Schoolleidersregister PO

Ursie Lambrechts (1955) is bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO, een initiatief van de PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO. De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van schoolleiders bewaakt, borgt en stimuleert.

,,Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Door de groei aan verantwoordelijkheden staan zij, samen met de schoolbesturen, voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes’’, aldus Lambrechts. ,,Schoolleidersregister PO is er om hen te ondersteunen en te prikkelen tot goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling. Schoolleiders hebben een prachtig beroep met hoge eisen. Daar valt veel eer aan te behalen.’’

Lambrechts studeerde Kunstgeschiedenis en Onderwijskunde aan de tegenwoordige Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was zeven jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Van 1994 tot 2006 zat ze namens D66 in de Tweede Kamer. Ze was onder andere woordvoerder onderwijs. Lambrechts was verder voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs. Op dit moment is zij lid van de Onderwijsraad.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!