PO Management

Open menu
Thema's
Column header

Over register en respect gesproken

Het idee van het Schoolleidersregister is even simpel als effectief: het stimuleert schoolleiders om permanent met de ontwikkeling van hun kennis en kunde bezig te zijn. Het geeft houvast en het maakt zichtbaar dat iemand aan zijn persoonlijke ontwikkeling werkt. Zo til je de kwaliteit van de beroepsgroep naar een hoger niveau.

Het is ook een erkenning van de cruciale rol die de schoolleider binnen het onderwijs vervult. Voor andere beroepsgroepen blijkt dat uitstekend te werken, voor artsen, advocaten en accountants bijvoorbeeld. Waarom voor een zo belangrijk beroep als schoolleider dan niet?

Niet alleen de schoolleiders zelf hebben er baat bij, ook schoolbestuurders kunnen er hun voordeel meer doen. Met het scholingsdossier bij de hand kunnen zij de schoolleider veel inhoudelijker aanspreken. Een welkome ontwikkeling, want onderzoek heeft uitgewezen dat nog steeds heel veel schoolbesturen geen functionerings- en beoordelingsgesprekken met hun directeuren voeren. En niet te vergeten, het register heeft ook een civiel effect. Hoe kijkt de samenleving tegen de schoolleider aan? Een betere profilering leidt ook tot een beter imago.

Dat is iets wat het onderwijs best kan gebruiken. Nee, we doen het zeker niet slecht: in de OESO- en PISA-rapporten worden we nog steeds tot de top gerekend. Maar het idee is: be good and tell it! En we willen die positie ook graag behouden. Wel vind ik het heel belangrijk dat het register ingevuld wordt door de schoolleiders zelf. Het eigenaarschap moet bij hen liggen. Ze moeten permanente educatie zelf hoog op de agenda willen plaatsen. De complexiteit van het beroep vraagt daar ook om. Steeds meer onderwijstaken worden gedecentraliseerd en het aantal zorgtaken binnen het onderwijs neemt alleen maar toe. Daar hoort goede scholing bij maar ook bijvoorbeeld coaching en intervisie.

Een wassen neus zal het zeker niet zijn. Bij een register horen nu eenmaal eisen waaraan voldaan moet worden. In dit geval zijn dat de eisen die voortvloeien uit de beroepsstandaard die vorig jaar opnieuw is vastgesteld. Om de vier jaar worden die getoetst. Schoolbesturen zullen de mogelijkheid krijgen om daar in het uiterste geval rechtspositionele consequenties aan te verbinden. Dat is al afgesproken in de huidige cao door de organisaties die het register ondersteunen: oab, cnv, avs en PO-Raad. Iedereen krijgt overigens ruim de tijd om te laten zien dat hij of zij aan de registratiecriteria voldoet. Voor iedere schoolleider is bovendien 2000 euro extra scholingsgeld beschikbaar.

Kortom, invoering van het schoolleidersregister zorgt voor herkenning en voor erkenning. Het verhoogt het aanzien van de beroepsgroep en het verhoogt de kwaliteit van het onderwijsmanagement. Over de titulatuur wordt nog nagedacht. Met de beroepsgroep uiteraard. Iemand opperde ‘register directeur’. Wie weet.

 

Deze column is geschreven door
Profiel
Ursie Lambrechts, Schoolleidersregister PO

Ursie Lambrechts (1955) is bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO, een initiatief van de PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO. De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van schoolleiders bewaakt, borgt en stimuleert.

,,Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Door de groei aan verantwoordelijkheden staan zij, samen met de schoolbesturen, voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes’’, aldus Lambrechts. ,,Schoolleidersregister PO is er om hen te ondersteunen en te prikkelen tot goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling. Schoolleiders hebben een prachtig beroep met hoge eisen. Daar valt veel eer aan te behalen.’’

Lambrechts studeerde Kunstgeschiedenis en Onderwijskunde aan de tegenwoordige Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was zeven jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Van 1994 tot 2006 zat ze namens D66 in de Tweede Kamer. Ze was onder andere woordvoerder onderwijs. Lambrechts was verder voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs. Op dit moment is zij lid van de Onderwijsraad.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!