PO Management

Open menu
Thema's

Recensies

Op deze plek vindt u recensies van actuele uitgaven voor het onderwijs. Wilt u zelf een recensie schrijven? Neemt u dan contact op met PO Management via het contactformulier op deze website.

Recensie
De Betere Basisschool, Wil Hovy

De Betere Basisschool is een handzaam boek waarin op heldere en beknopte wijze een integrale aanpak wordt beschreven om de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie te verbeteren. Het is een uitgave van de CED-Groep, die basisscholen die deze aanpak willen realiseren daarin begeleidt. Het boek is geschreven voor leidinggevenden in de school: de schoolleider, de (bouw)coördinatoren en de intern begeleider. Het is een prettig leesbaar boek, waarin maar sporadisch wordt verwezen naar andere literatuur, maar waarin hedendaagse inzichten zeker doorklinken.

Lees verder
Recensie
Op SAMI-expeditie in Onderwijsland, Servaas Klute

‘Vergroot je bekwaamheid… én die van je organisatie’ is de ondertitel van het boek Op SAMI-expeditie in Onderwijsland van Servaas Klute. Deze ondertitel geeft voor mij de kern van de bedoeling van de schrijver weer. De professionele en persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van onderwijsorganisaties. Ze gaan hand in hand.

Lees verder
Recensie
Krachtig van binnen, sterk naar buiten!, Sandra van der Bolt en Twanny Verdonschot

Imago is het beeld dat anderen van iets of iemand hebben. Dat beeld kun je niet afdwingen maar wel beïnvloeden. In Krachtig van binnen, sterk naar buiten! worden scholen handreikingen geboden om na te denken over hoe ze graag willen dat anderen de school zien. Bij het kiezen van een school zijn er zowel emotionele als rationele overwegingen in het spel. Een duidelijk en juist imago kan die keuze ten voordele van de school beïnvloeden. Het is vooral belangrijk dat een school trots uitstraalt: ‘dit doen wij, dit vinden wij belangrijk en hier staan wij achter’.

Lees verder
Recensie
Klasse(n)kracht, Jelly Bijlsma

En met respect voor de schrijfster, Jelly Bijlsma! Ze heeft met haar boek een waardevolle bijdrage geleverd aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat op scholen. 

Lees verder
Recensie
Knapzak Praktijkgidsen, Eleonoor van Gerven

Met deze boeken word je een competentere professional

Op de achterkant van de vier praktijkgidsen staat goed omschreven wat deze serie te bieden heeft: ‘Knapzakjes zijn kleine handzame praktijkgidsen over onderwijs aan begaafde leerlingen. Ze gaan uit van de praktijk van alledag.’

Deze serie helpt de lezer in te zoomen op het soms wat ingewikkelde proces van het bieden van passend onderwijs aan de specifieke doelgroep van begaafde kinderen. Met haar enorme kennis, ervaring en inzicht in hoe leerprocessen bij kinderen maar juist ook bij volwassenen werken, biedt Van Gerven niet alleen het onderwijsveld handvatten voor passende aansluiting bij begaafde kinderen. Ook de intensieve begeleidingspraktijk van begaafde drop-outs vindt in de uitgaves veranderingsgerichte aanknopingspunten: haar ‘Knapzakgidsen’ laten zich zonder al te veel moeite ook naar deze situatie vertalen.

Lees verder
Recensie
Gemotiveerd leren en lesgeven, A.Ros, J.Castelijns, A.Loon, K.Verbeeck

Gemotiveerde leerlingen zijn betrokken, nieuwsgierig en gaan goed om met uitdagingen en tegenslagen. Zij halen vaak betere schoolresultaten. Veel leerlingen zijn echter niet gemotiveerd: zij vinden het saai op school en hun betrokkenheid bij schoolse taken neemt af. Gemotiveerd leren en lesgeven is de eerste uitgave die motivatie in brede zin centraal stelt. Dit boek zet motivatieprocessen helder uiteen en geeft aan wat je als leraar zelf kunt doen om de intrinsieke motivatie van leerlingen te stimuleren. 

 

Lees verder
Recensie
Vaardigheden voor het samenwerken in teams, van Oudenhoven, Grutterink

Werken in teams is helemaal van nu. Meer dan ooit moeten medewerkers met elkaar communiceren en samenwerken. De nadruk ligt op het verbeteren van de effectiviteit van die samenwerking en op de interpersoonlijke aspecten van samenwerken. Dat geldt bijvoorbeeld in zorg en welzijn waar sterk wordt ingestoken op het interdisciplinair samenwerken in teams. Dit boek richt zich op de cruciale sociale vaardigheden die nodig zijn om medewerkers goed en professioneel te laten samenwerken en teamprestaties neer te zetten, zonder individuele doelen uit het oog te verliezen.

 

Lees verder
Recensie
Leidinggeven aan een PLG, Richard DuFour & Michael Fullan

Hoe zorg je voor de cultuuromslag die hoort bij een professionele leergemeenschap?

Hoe zorg je ervoor dat die verandering beklijft?

Dit boek geeft de antwoorden.

Lees verder
Recensie
Leren zichtbaar maken, John Hattie

Kritische succesfactoren om te komen tot vervulling in het leren

Hoe stemmen we ons onderwijs zo goed mogelijk af op ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen? Hoe zorgen we voor optimale leerprestaties? In het boek Leren zichtbaar maken beschrijft John Hattie welke kritische succesfactoren een positieve invloed hebben op het leren en ontwikkelen van leerlingen.

Lees verder
Recensie
De impact van Leren zichtbaar maken, John Hattie

De impact van Leren zichtbaar maken van John Hattie bevat het resultaat van onderzoek waarbij miljoenen leraren en leerlingen betrokken waren en dat gebaseerd is op de synthese van meer dan 800 meta-analyses.

Deze synthese wordt ingezet om een leermodel vorm te geven dat het leren en lesgeven zichtbaar maakt. Het brengt leraargericht onderwijs en leerlinggericht leren samen.

Lees verder

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!