PO Management

Open menu
Thema's

Recensies

Op deze plek vindt u recensies van actuele uitgaven voor het onderwijs. Wilt u zelf een recensie schrijven? Neemt u dan contact op met PO Management via het contactformulier op deze website.

Recensie
Urban onderwijs, Julia van Graevenitz en Menno Visser

In het boek Urban Onderwijs antwoorden 32 docenten op de urgente vraag: hoe kan het onderwijs kansen vergroten? Zij zetten de koplampen hoger.

Lees verder
Recensie
Leren anders organiseren, Jeroen Imants, Marius Berendse en Ineke van Sijl

Veel scholen lopen binnen de huidige organisatie van het onderwijs tegen grenzen aan. Hoe kun je passend onderwijs bieden en voldoende differentiëren in een traditionele jaarklas? Hoe ga je om met het lerarentekort? Hoe geef je leraren een minder geïsoleerde positie?

Lees verder
Recensie
Teken je les, Rachel Levi

Met tekeningen kun je uitleg verhelderen en leerlingen helpen om de lesstof te begrijpen, analyseren en onthouden. Je brein kan namelijk beter informatie opnemen als er zowel woorden als beeld worden gebruikt.

Lees verder
Recensie
Zo werken wij, Saskia Klomps, Menno van Hasselt en Wijnand Gijzen

Geen enkele methode sluit optimaal aan bij iedere individuele leerling. Dit boek gaat over het borgen van de didactische strategie bij het losser omgaan met de methode.

Lees verder
Recensie
Nuance, Michael Fullan en Joanne Quinn

Nuance laat zich het best samenvatten met een wijsheid van voetballend filosoof Johan Cruijff: ‘Je gaat het pas zien, als je het doorhebt.’ Genuanceerde leiders hebben het door. Ze voelen de tijdgeest, de context en wat er in het hier en nu voor de ontwikkeling van kinderen moet gebeuren, feilloos aan en handelen daarnaar.

Lees verder
Recensie
Minder veranderen, meer verbeteren, Viviane Robinson

Veranderingen in scholen leiden niet automatisch tot verbeteringen. In dit boek stelt Viviane Robinson een ambitieus doel: het onderwijs en de leerresultaten verbeteren door minder te veranderen.

Lees verder
Recensie
Professionele cultuur in ontwikkeling, Spier ten Doesschate & Gerard van den Hoven

In het Nederlandse onderwijs wordt veel gepraat over de ontwikkeling van een professionele cultuur en een lerende organisatie. Heb je beide nodig om je school te ontwikkelen? En hoe breng je die twee bij elkaar? Dat leest u in dit boek dat schoolleiders, bestuurders en toezichthouders handvatten geeft voor het werken aan een professionele cultuur vanuit een duidelijke visie op samen leren.

Lees verder
Recensie
Slim!, Fred Kramer & Theo Wildeboer

De leerkracht is een van de belangrijkste factoren voor het succes van onderwijs. Daarmee zeggen we niets nieuws. Maar een leerkracht, hoe bekwaam ook, heeft slechts een beperkte hoeveelheid tijd om zijn kennis over te dragen. Leerkrachten willen kinderen graag meer leren in minder tijd.

Om leerkrachten zo effectief mogelijk te laten omgaan met hun beperkte tijd hebben onderwijsadviseurs Fred Kramer en Theo Wildeboer het boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les geschreven. Daarin stellen de auteurs vier vragen centraal om leerkrachten na te laten denken over de juiste lesvoorbereiding: 
• Stelt de leerkracht een scherp lesdoel?
• Volgt de leerkracht ‘de kortste weg naar Rome’?
• Stimuleert de leerkracht de actieve betrokkenheid van leerlingen?
• Stemt de leerkracht af op verschillen?

Kramer en Wildeboer noemen het de 4 sleutels voor een effectieve les. Het is boeiend om aan de hand van de 4 sleutels te bedenken hoe je les wilt gaan geven. Leerkrachten maken immers in het onderwijs voortdurend keuzes die hun handelen bepalen. De vier vragen geven daarbij de juiste richting aan dit handelen.

 

Lees verder
Recensie
Startboek Skillis groep 5 t/m 8, L. Ligtendag, A. van der Pluijm

De maatschappij verandert steeds sneller. Hoe bereiden we onze leerlingen daarop voor? Startboek Skillis wil het onderwijs vaardigheden bijbrengen om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de 21ste eeuw. 

Lees verder
Recensie
De Betere Basisschool, Wil Hovy

De Betere Basisschool is een handzaam boek waarin op heldere en beknopte wijze een integrale aanpak wordt beschreven om de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie te verbeteren. Het is een uitgave van de CED-Groep, die basisscholen die deze aanpak willen realiseren daarin begeleidt. Het boek is geschreven voor leidinggevenden in de school: de schoolleider, de (bouw)coördinatoren en de intern begeleider. Het is een prettig leesbaar boek, waarin maar sporadisch wordt verwezen naar andere literatuur, maar waarin hedendaagse inzichten zeker doorklinken.

Lees verder

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!