PO Management

Open menu
Thema's
Slim!

Op zoek naar betekenissen via letters en klanken

Leesdidactiek voor betekenisvol en gedifferentieerd leesonderwijs
Dolf Janson

De in 'Op zoek naar betekenissen via letters en klanken' beschreven didactiek voor het leren lezen is vanaf het begin gericht op het toekennen van betekenis aan (veelal gedrukte) woorden en differentiatie. Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden en praktische oefenvormen.

Recensie

De in 'Op zoek naar betekenissen via letters en klanken' beschreven didactiek voor het leren lezen is vanaf het begin gericht op het toekennen van betekenis aan (veelal gedrukte) woorden en differentiatie. Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden en praktische oefenvormen.

De in dit boek beschreven didactiek voor het leren lezen is vanaf het begin gericht op toekennen van betekenis aan (veelal gedrukte) woorden. Dat is immers de reden dat je gaat lezen en voor kinderen ook hun motivatie om te leren lezen en daar moeite voor te doen.

Leren lezen is nauw verbonden met de mondelinge taalvaardigheid van kinderen. Zij kennen al de klanken en betekenissen van veel woorden die zij zelf of anderen in hun omgeving dagelijks gebruiken. Ook hebben ze al wat ervaringen met het effect dat sommige woorden kunnen hebben op je fantasie of je stemming.

Bij het leren lezen gaat het daarom altijd om de technische aspecten èn om de betekenis van die woorden. Daarom maak je geen onderscheid tussen techniek en begrip. De techniek wordt juist gevoed door het herkennen van de betekenis van de tekst. Dat gaat niet vanzelf en vraagt interventies en oefenvormen die dit stimuleren, faciliteren en aansluiten bij de specifieke voorkennis van een leerling.

Op de website https://hettaallab.nl/ van auteur Dolf Janson is allerlei oefenmateriaal te vinden voor taalaspecten en ook voor het beginnen met leren lezen. Over het aan het leren lezen voorafgaande traject rond klanken, klankgroep

 

Deze recensie is geschreven door
Redactie PO Management
Redactie PO Management, PO Management

De redactie van PO Management bestaat uit onderwijsjournalisten en schrijft artikelen voor het bookmagazine en voor de website. Scholen en schoolbesturen kunnen tips voor de inhoud mailen naar info@pomanagement.nl.

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!