PO Management

Open menu
Thema's

Recensies

Op deze plek vindt u recensies van actuele uitgaven voor het onderwijs. Wilt u zelf een recensie schrijven? Neemt u dan contact op met PO Management via het contactformulier op deze website.

Recensie
DANS!, Etje Heijdanus-de Boer, Anouk van Nunen, Pauline Verhallen, Martin Valenkamp

Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang. Zo verkennen zij zichzelf, de ander en de wereld. Het vak dans is een vast onderdeel geworden in het basisonderwijs via de Kerndoelen en de Kennisbasis. DANS! is het eerste handboek dat deze kennisbasis concretiseert.

Lees verder
Recensie
De reflectieve professional, Marie-José Geenen

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de beroepsuitoefening van (toekomstige) sociale professionals in zorg, welzijn, onderwijs of de rechtspraktijk. Hoewel dit boekje dus niet speciaal geschreven is voor het onderwijs, is het toch een handig naslagwerk voor elke professional in het onderwijs.

Lees verder
Recensie
Handboek vvto, Corda, Philipsen en de Graaf

Vroeg Engels groeit snel in het basisonderwijs, mede door nieuw overheidsbeleid. Veel scholen zijn enthousiast begonnen, maar hebben behoefte aan informatie en richtlijnen op school- en leerkrachtniveau om te zorgen voor doorontwikkeling en borging. Handboek vvto is het resultaat van een vruchtbare landelijke samenwerking tussen scholen, opleiders en onderzoekers, onder leiding van het Europees Platform. Het boek slaat een brug tussen wetenschappelijke kennis en good practices aan de ene kant en de behoeften van scholen aan de andere kant. Dat maakt het tot een uniek naslagwerk voor het gehele scholenveld, inclusief opleiding en nascholing.

Lees verder
Recensie
De Reflectieve Leraar, Robert J. Marzano

De kunst van het lesgeven

Wie een grootmeester wil worden in het lesgeven, zal dat alleen kunnen bereiken door reflectie en doelgerichte oefening. In grote lijnen is dat de essentie van het nieuwe boek van Robert Marzano, dat in 2013 door Bazalt is uitgebracht onder de titel De reflectieve leraar, bouwen aan excellentie. Zoals we van eerdere bestsellers van Marzano weten, bevat ook deze uitgave veel duidelijke suggesties om het lesgedrag krachtiger te maken.

Lees verder
Recensie
Begaafde Onderpresteerders, Eleonoor van Gerven

Patricia Versnel-Blom, Specialist Begaafdheid SE/ZOO®, die naast haar eigen praktijk Denklessen in Almere vier bovenschoolse plusklassen begeleidt, houdt dit boekje tegen het licht van haar eigen ervaringen met leerlingen, ouders en leerkrachten.

Een echte praktijkgids, dat is dit handzame boekje van Eleonoor van Gerven. De auteur neemt de lezer mee in het onderzoek naar de werkwijze om een onderpresteerder te begeleiden.

Lees verder
Recensie
Leidinggeven aan onderzoekende scholen, Meta Krüger

Opbrengstgericht werken legt binnen scholen een nadruk op meetbare leerprestaties. Maar de leerling van nu heeft ook sociale competenties en een onderzoekende houding nodig. Dat onderstreept de Onderwijsraad in een recent advies. 

Lees verder
Recensie
Feel The Music, Irma Hemmer

Feel The Music beschrijft een onconventionele aanpak voor het geven van muzieklessen in het basisonderwijs. Uitgangspunt is dat muzikale ontwikkeling én gevoelsontwikkeling hand in hand gaan.

 

Lees verder
Recensie
Het Grote Vindingrijkboek, David van der Kooij

Creatief denken doe je niet tussen negen en tien

Het Grote Vindingrijk Boek is het boek waarmee het creatief denken als domein voor het (primair) onderwijs met één klap op de kaart wordt gezet. Van der Kooij neemt de positie in dat creatief denken een essentiële vaardigheid is om in de snel veranderende samenleving van de 21e eeuw je staande te kunnen houden. Hij ziet het als een soort basisbehoefte voor alle mensen. Creatief denken is volgens de auteur dus niet voorbehouden aan een selecte groep. Alle kinderen kunnen het! 

Lees verder
Recensie
Leraren leren samen, Richard Dufour, Rebecca Dufour, Robert Eaker & Thomas Many

Álle kinderen kunnen leren

De uitgave Leraren leren samen legt de focus op leren en op leerresultaten, vanuit de overtuiging dat álle kinderen kunnen leren, ongeacht hun capaciteiten.

 

Lees verder
Recensie
Het avontuur van de olifanten, Robbert Gorissen

Zoals Henk Jan Kamsteeg in het voorwoord schrijft: Leiderschap begint al op erg jonge leeftijd. Op het schoolplein van de basisschool zie je al wie er het leiderschap neemt bij het bepalen van welk spel er gespeeld wordt. Dit kinderboek behandelt 6 aspecten van leiderschap en is speciaal geschreven voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.

Lees verder

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!