PO Management

Open menu
Thema's
Slim!

Op SAMI-expeditie in Onderwijsland

Vergroot je bekwaamheid... en die van je organisatie
Servaas Klute

‘Vergroot je bekwaamheid… én die van je organisatie’ is de ondertitel van het boek Op SAMI-expeditie in Onderwijsland van Servaas Klute. Deze ondertitel geeft voor mij de kern van de bedoeling van de schrijver weer. De professionele en persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van onderwijsorganisaties. Ze gaan hand in hand.

Recensie

‘Vergroot je bekwaamheid… én die van je organisatie’ is de ondertitel van het boek Op SAMI-expeditie in Onderwijsland van Servaas Klute. Deze ondertitel geeft voor mij de kern van de bedoeling van de schrijver weer. De professionele en persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van onderwijsorganisaties. Ze gaan hand in hand. Servaas Klute heeft, zoals hij aangeeft, het boek geschreven voor ‘mensen die een brandend hart voor het onderwijs hebben’, de leraar, de manager en de bestuurder. Zij zijn verantwoordelijk voor het leidinggeven in hun specifieke domein en gezamenlijk bepalen zij de kwaliteit van het onderwijs.

Het boek is niet geschreven zoals vele boeken over leiderschap en onderwijs. Je gaat als het ware met de schrijver op expeditie, een reis van ontdekken, ontmoeten en ontwikkelen. Niet alleen van het onderwijs, maar ook van je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het is niet een boek dat je van voor naar achteren moet lezen. Je kunt voor in het boek op de leesroute zoeken welke expeditie (hoofdstuk) voor jou interessant is en wat je op dat moment nodig hebt voor je eigen professionele en de organisatieontwikkeling. Je kiest dus je eigen lees- en leerroute, of liever gezegd je eigen ontwikkelroute. Daarmee word je ook eigenaar van je ontwikkeling.

In elk hoofdstuk van het boek wordt de drie-eenheid (triade) mens, organisatie en context centraal gesteld. Je leert het onderwerp in samenhang te zien en hoe daarin balans is aan te brengen. In elk hoofdstuk worden meerdere vragen gesteld die uitdagen tot reflectie, tot stilstaan bij je eigen bekwaamheid en die van de organisatie. In hoofdstuk 9 komen de zeven SAMI-elementen zoals leiderschap, intern kompas, lerende organisatie aan de orde. De kern van het boek zit voor mij in de hoofdstukken 11 en 12. In hoofdstuk 11 beschrijft Klute de LINKED organisatie en in hoofdstuk 12 de verschillende aspecten van leiderschap in een LINKED organisatie.

Het boek kan zeker een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leidinggevenden op elk niveau in een organisatie en de ontwikkeling van die organisatie. Je moet dan wel als individu en als organisatie met Klute op expeditie durven gaan, de tijd durven nemen voor reflectie, openstaan voor en willen werken aan je persoonlijke ontwikkeling en die van je organisatie. Voor wie daartoe bereid is, is dit boek waardevol. Houd het bij de hand en gebruik het als je weer een stap verder wilt met de ontwikkeling van je organisatie en je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Deze recensie is geschreven door
Henk Poppen
Henk Poppen, oud-bestuurder Scholengroep OPRON en onderwijsadviseur

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!