PO Management

Open menu
Thema's
Slim!

Klasse(n)kracht

Met RESPECT voor de klas
Jelly Bijlsma

En met respect voor de schrijfster, Jelly Bijlsma! Ze heeft met haar boek een waardevolle bijdrage geleverd aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat op scholen. 

Recensie

En met respect voor de schrijfster, Jelly Bijlsma! Ze heeft met haar boek een waardevolle bijdrage geleverd aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat op scholen. 

Wat ik bijzonder waardevol vind, is dat het boek een totaalaanpak beschrijft. Vaak leggen programma’s zich toe op één of twee aspecten van het pedagogisch klimaat, maar daarmee ben je er nog niet binnen je school. 

In het boek beschrijft Jelly eerst de theorie van groepsvorming. Ze doet dit op een heldere maar ook persoonlijke wijze. Na het lezen van het theoretische deel snap je gewoon welke processen een rol spelen. Vooral de beschrijving van het ‘onderwaterprogramma’ van de groep geeft een inzicht in datgene waar je meestal niet de vinger op kunt leggen.

In het tweede deel van het boek brengt Jelly de 7 pijlers van de RESPECT-aanpak in. Na het lezen hiervan ben je in staat om de theorie om te zetten in handelen. 

Het is verrassend om te lezen dat Jelly Bijlsma haar aanpak rond het centrale thema ‘Persoonlijk Meesterschap’ neerzet. Want weten we niet allemaal dat het juist de persoonlijke eigenschappen zijn van mensen die maken dat het wel of niet ‘klopt’ in een klas of de school? Jelly verwijst in haar hoofdstuk naar theorieën die inzicht geven in het persoonlijk functioneren van mensen. Naast de kennis over didaktiek en pedagogiek zou dat verplichte kost moeten zijn op onze opleidingen voor leerkrachten en docenten. 

Het boek geeft dus naast theoretische uitleg over processen ook praktische handreikingen hoe je het proces kunt vormgeven of beïnvloeden. Het boek is daarmee bruikbaar op elk niveau binnen een school. Het geeft de leerkracht inzicht in wat hij of zij kan doen in de klas. Maar het geeft ook schoolleiders inzicht in wat zij kunnen doen aan teamvorming, schoolregels en een veilig pedagogisch klimaat.

Het e-boek dat beschikbaar is op de website van Klassenkracht en waarin allerhande werkvormen staan, is een praktische aanvulling op het boek.

Klassenkracht: met RESPECT voor de klas is een bijzonder waardevol boek voor elke leerkracht, docent en schoolleider. Maar daar blijft het niet bij. Ik zou elke leidinggevende in elke willekeurige organisatie willen aanraden om het boek te lezen en de pijlers van RESPECT zodanig vorm te geven dat het passend is voor zijn of haar werksituatie. Zou het er in Nederland dan niet nét een beetje mooier uitzien?

In mijn school gaan we ermee aan de slag!

Trix Stöve, Directeur Mozarthof, school voor Zeer Moeilijk Lerenden in Hilversum

 

 

Deze recensie is geschreven door
Redactie PO Management
Redactie PO Management, PO Management

De redactie van PO Management bestaat uit onderwijsjournalisten en schrijft artikelen voor het bookmagazine en voor de website. Scholen en schoolbesturen kunnen tips voor de inhoud mailen naar info@pomanagement.nl.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!