PO Management

Open menu
Thema's
Slim!

Startboek Skillis groep 5 t/m 8

Toekomstgericht leren voor groep 5 t/m 8
L. Ligtendag, A. van der Pluijm

De maatschappij verandert steeds sneller. Hoe bereiden we onze leerlingen daarop voor? Startboek Skillis wil het onderwijs vaardigheden bijbrengen om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de 21ste eeuw. 

Recensie

Waar een skill is …

De maatschappij verandert steeds sneller. Hoe bereiden we onze leerlingen daarop voor? Startboek Skillis wil het onderwijs vaardigheden bijbrengen om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de 21ste eeuw. Het toekomstgericht leren is teruggebracht tot de kernvaardigheden denkkracht, perspectief nemen, zelfregulering en samenwerken. Deze vier essentiële kernvaardigheden zijn bij alle leerlingen in essentie aanwezig. De leerlingen moeten ze ontwikkelen, ongeacht het startniveau. De lat mag hoog gelegd worden. Skillis is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen, middels een schoolbrede aanpak. Dit startboek geeft een concrete aanzet met opgaven en dagelijkse routines voor groep 5 tot en met 8.

Vijf Gouden Regels

Met de concrete opdrachten en routines uit het boek kun je vrijwel direct aan de slag. Ze zijn naast en met andere methodes te gebruiken, bijvoorbeeld als introductie, en nemen zodoende weinig extra tijd in beslag. Het gaat erom de vaardigheden te modelen, toe te lichten en te bespreken. Het boek biedt daarnaast ook tools om bepaalde accenten aan te brengen in motiveren of feedback geven. De vijf ‘Gouden regels’ kom je al aan het begin van het boek tegen:

  • Maak planning zichtbaar
  • Werk met doelen
  • Model het gewenste gedrag
  • Daag de leerlingen uit
  • Geef feedback

 Deze ‘Gouden regels’ vormen de ruggengraat van het boek; door het hele boek heen worden ze concreet gemaakt. Het vernieuwende van dit boek zit vooral in het type vaardigheden waarop afgestemd wordt.

Concrete doelen en activiteiten

Het Startboek voor groep 5 t/m 8 bevat een systematisch overzicht van kernvaardigheden, opgesplitst in voor leerlingen concrete doelen, die voor alle leerlingen gelden. Een voorbeeld van zo’n doel is ‘Ik stel vragen’. Dit wordt uitgewerkt op een poster in voor leerlingen begrijpelijke taal, die opgehangen kan worden. In het boek staan twee activiteiten en enkele werkvormen die structureel opgenomen kunnen worden in het dagprogramma binnen de groep. Ieder concreet doel sluit af met twee pagina’s ‘Gouden regels’ waarin een suggestie wordt gedaan voor een zichtbare planning, concrete aanwijzingen gegeven worden om met de doelen te oefenen en een beschrijving om het gewenste gedrag te modelen. Ook heel handig: bij deze ‘Gouden regels’ is opgenomen hoe je per vaardigheid het best feedback kunt geven aan de hier geleerde vaardigheid en hoe je de lat hoog kunt leggen, zodat bij dit concrete doel alle leerlingen zich ontwikkelen. Bij alle doelen is de werkvorm ‘Take Five’ opgenomen. Door het hele boek heen vind je tips en links naar sites die je kunnen helpen om de lessen nog leuker en eigentijdser te maken.

Een inspirerend boek waar je direct mee aan het werk kunt.

Deze recensie is geschreven door Nelleke Huissoon M SEN, tijdelijk leerkracht van groep 6/7 op de Daniëlschool in Soest. 

Deze recensie is geschreven door
Redactie PO Management
Redactie PO Management, PO Management

De redactie van PO Management bestaat uit onderwijsjournalisten en schrijft artikelen voor het bookmagazine en voor de website. Scholen en schoolbesturen kunnen tips voor de inhoud mailen naar info@pomanagement.nl.

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!