PO Management

Open menu
Thema's
Slim!

De Betere Basisschool

Wil Hovy

De Betere Basisschool is een handzaam boek waarin op heldere en beknopte wijze een integrale aanpak wordt beschreven om de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie te verbeteren. Het is een uitgave van de CED-Groep, die basisscholen die deze aanpak willen realiseren daarin begeleidt. Het boek is geschreven voor leidinggevenden in de school: de schoolleider, de (bouw)coördinatoren en de intern begeleider. Het is een prettig leesbaar boek, waarin maar sporadisch wordt verwezen naar andere literatuur, maar waarin hedendaagse inzichten zeker doorklinken.

Recensie

De Betere Basisschool is een handzaam boek waarin op heldere en beknopte wijze een integrale aanpak wordt beschreven om de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie te verbeteren. Het is een uitgave van de CED-Groep, die basisscholen die deze aanpak willen realiseren daarin begeleidt. Het boek is geschreven voor leidinggevenden in de school: de schoolleider, de (bouw)coördinatoren en de intern begeleider. Het is een prettig leesbaar boek, waarin maar sporadisch wordt verwezen naar andere literatuur, maar waarin hedendaagse inzichten zeker doorklinken.

In boeken en artikelen over schoolverbetering wordt veelal één of een beperkt aantal aspecten die van belang zijn voor duurzame schoolontwikkeling besproken. De kracht van het boek De Betere Basisschool is dat alle belangrijke aspecten van planmatige schoolverbetering kort en bondig aan de orde komen. Visie, sturen op resultaten, het werken met ontwikkelteams, borging, maar ook aspecten als leiderschap, besluitvormingsprocessen en participatie van teamleden krijgen de aandacht. Dit alles – zoals de ondertitel aangeeft – gericht op het ‘excellent en duurzaam organiseren in de praktijk’. 

De aanpak om te komen tot ‘De Betere Basisschool’ bestaat uit vijf fasen. Na het uitzetten van de koers en vastleggen van een beperkt aantal prioriteiten voor de komende jaren vindt hierover de besluitvorming plaats om tot een gedeeld plan te komen. Vervolgens gaan ontwikkelteams aan de slag en is er ruimte om te experimenteren. Na deze fase vindt evaluatie en bijstelling plaats. De fase van borging en bewaking sluit de aanpak af. 

Deze planmatige aanpak lijkt veel op de aanpak in acht stappen voor verandering zoals beschreven door John Kotter, waar in het boek ook naar wordt verwezen.

Tussen de hoofdstukken komen vijf schoolleiders aan het woord over hun ervaringen met de aanpak. Een van deze schoolleiders verwoordt het voordeel van de integrale aanpak: ‘Ken je het gevoel dat alle puzzelstukjes opeens op hun plek vallen? Met dat gevoel zijn we hier nu bezig. Dat is enorm stimulerend!’ (p. 27). 

Is de aanpak zoals beschreven in het boek verrassend? Niet in die zin dat er nieuwe inzichten in staan. De kracht van de aanpak om te komen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs zelf ligt in de nadruk op de kwaliteitsverbetering van de organisatie rondom dit verbeterproces.

De vraag of het boek voor teams en leidinggevenden van scholen voldoende informatie geeft om op eigen kracht de beschreven integrale aanpak te realiseren, is een vraag waar ik mee blijf worstelen. Of moeten we het boek meer zien als een uitgebreide kennismaking met het traject De Betere Basisschool, waarin de CED-Groep de school kan begeleiden?

Deze recensie is geschreven door Henk Poppen, oud-bestuurder Scholengroep OPRON en onderwijsadviseur.

Deze recensie is geschreven door
Redactie PO Management
Redactie PO Management, PO Management

De redactie van PO Management bestaat uit onderwijsjournalisten en schrijft artikelen voor het bookmagazine en voor de website. Scholen en schoolbesturen kunnen tips voor de inhoud mailen naar info@pomanagement.nl.

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!