PO Management

Open menu
Thema's
Deel 2: Zonder lesdoelen geen houvast
Deel 2: Zonder lesdoelen geen houvast

In het eerste artikel over lesdoelen vertelde ik over een rekenles van juf Yvonne die haar kinderen leerde hoe je de tijdsduur tussen twee digitale tijden kunt uitrekenen. De context van haar verhaal was opgebouwd rond de dienstregeling van de NS. Yvonne startte haar les met een opgave om de reisduur te bepalen van een traject tussen Weert en Utrecht Centraal. Met deze startopdracht kon Yvonne de voorkennis van de leerlingen inschatten (peilen van de beginsituatie) en hun aandacht richten op het lesdoel.

Lees verderDidactiek
Word een topleraar!
Word een topleraar!

Bazalt Groep pakt groots uit met een onderwijseventreeks. De afgelopen jaren was de onderwijsprofessional die verdieping zocht vooral aangewezen op digitale media. Een live-event was niet mogelijk, terwijl je samen en in het contact met collega’s juist zoveel leert. Zoek je verdieping en verbinding? Dan hebben we goed nieuws voor je. Onder de titel ‘Word een topleraar!’ organiseert Bazalt Groep vier onderwijsevents: drie online en de vierde, maart 2023, live. Laat je inspireren en leer werkwijzen die je meteen kunt toepassen in je lessen.

Lees verderDidactiek
De lerende organisatie: Ontwikkelhuis (dl.1)
De lerende organisatie: Ontwikkelhuis (dl.1)

Het fundament - Het idee dat organisaties kunnen leren is niet nieuw en ontstond al in de jaren 70. De gedachte is dat je door tot nieuwe inzichten te komen, producten, processen en diensten kunt verbeteren of vernieuwen. Het bouwen aan zo’n lerende organisatie is meer dan nascholing organiseren. Het leren is een continu proces als natuurlijk onderdeel van je werk. Het leren wordt dan ervaren als ‘erbinnen’ en niet als ‘ernaast’. Met het Ontwikkelhuis werk je gericht aan een lerende school.

 

Lees verderProfessionalisering
Goed onderwijs in een professionele omgeving
Goed onderwijs in een professionele omgeving

Het uitgangspunt binnen Scholengroep Perspectief is dat iedere medewerker zélf verantwoordelijk is voor het eigen professioneel functioneren én het onderhouden van de daarbij behorende (werk)relaties. Daarbij gaat het om de balans in employability tussen de huidige professionele, duurzame en brede inzetbaarheid binnen de organisatie én de toekomstige loopbaanontwikkeling in of buiten de organisatie.

In dit artikel vertellen Tineke Rozema (stafmedewerker onderwijs en kwaliteit en schoolleider) en Rob Brunekreeft (bestuurder) van Scholengroep Perspectief hoe zij het Ontwikkelhuis inzetten en PLG's een prominente rol geven in het ontwikkelen tot een lerende organisatie.

Lees verderMotivatie
Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap

Het schoolleiderschap is nogal een eenzaam beroep, hoor je wel eens. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Wie zijn school runt op basis van gespreid leiderschap komt van zijn eiland af en maakt optimaal profijt van alle kennis en kunde binnen het team. Zowel in de school als de stichting waar deze deel van uitmaakt. Hoe zet je gespreid leiderschap in en wat betekent dit voor jouw rol als schoolleider of bestuurder? Brigit van Rossum, docent aan de AVS Academie, helpt je op weg.

Lees verderProfessionalisering
De verbeteraanpak van ibs Al Ihsaan
De verbeteraanpak van ibs Al Ihsaan

Ibs Al Ihsaan zet e-learning gericht in op verbeterpunten. Kort voordat Sharina Nanhay Khan directeur werd van de islamitische basisschool Al Ihsaan in Lelystad was de school op onvoldoende niveau. Het was een kolfje naar haar hand, want eerder bracht ze het onderwijs op de islamitische basisscholen Er Riseleh in Leiden en Al Yaqoet in Amsterdam op orde en op basisschool Ayoub in Hilversum werkte ze aan de kwaliteit van het onderwijs, daarbij ondersteund door E-learning Wizard.

Lees verderE-learning
Opbrengstgericht werken in de onderbouw
Opbrengstgericht werken in de onderbouw

De meerwaarde van een gespecialiseerde ib'er jonge kind. De afgelopen jaren is het verhogen van leeropbrengsten een van de belangrijkste speerpunten in het onderwijs. De inspectie vraagt van scholen om óók te laten zien hoe zij in groep 1 en 2 aan opbrengsten werken. Dat is echt een aparte tak van sport. De praktische werkcyclus Opbrengstgericht werken in 4D biedt daarbij houvast, vertellen Peter Honcoop (clusterdirecteur bij Stichting PCPO Midden-Brabant) en Muriel Neger (bovenschoolse ib’er jonge kind).

Lees verderKwaliteit
Maak het schoolplein aantrekkelijker
Maak het schoolplein aantrekkelijker

Leerlingen aan het woord: Hoe besteed je de NPO-gelden het beste? Om de door corona opgelopen ontwikkelingsachterstand te bestrijden stelt het Rijk zogenoemde NPO-gelden beschikbaar: 700 euro per leerling dit schooljaar en volgend jaar nog eens 500 euro. Daar kun je leuke dingen van doen, vinden ook de leden van drie leerlingenraden. Plannen genoeg!

Lees verderOpinie

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!