Specialist begaafdheidsonderwijs
Specialist begaafdheidsonderwijs

DOE MEE! Onderzoek naar de competenties van de specialist begaafdheidsonderwijs.

Wat moet een specialist begaafdheidsonderwijs eigenlijk allemaal kunnen en weten? Hoe draagt deze specialist bij aan goed onderwijs voor begaafde leerlingen? Daarover gaat dit onderzoek.

Lees verderKwaliteit
Alette Baartmans: 'Regel je leven'
Alette Baartmans: 'Regel je leven'

‘Alles kan, en als het niet kan, kan het anders.’ Was getekend: Alette Baartmans. Vrij Nederland portretteerde haar als een van de belangrijke onderwijsvernieuwers van deze tijd. Ze was toen nog pas 27 jaar. Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder. Nog steeds denkt ze dat het over de gehele breedte beter kan én moet. ‘Regel je leven’ is haar devies. Zelfsturend leren gebruikt ze daarbij als instrument. Deze tijd vraagt om mensen die zelf kunnen bepalen wat en hoe ze moeten leren.

Lees verderMotivatie
CAO PO
CAO PO

De leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) hebben leiderschap getoond door in te stemmen met een akkoord dat de eigen belangen op korte termijn tijdelijk ondergeschikt maakt aan de langetermijnbelangen van de sector primair onderwijs.

Dit geeft blijk van een moreel kompas en hogere-orde-denken van de schoolleiders en toont krachtig en inspirerend leiderschap. Iets waar Petra van Haren, voorzitter van de AVS, trots op is.

Lees verderManagement
Schoolleiders over het lerarentekort
Schoolleiders over het lerarentekort

De kranten staan er vol van: het nijpende lerarentekort in het basisschoolonderwijs. Door een hoge werkdruk en minder animo voor een loopbaan in het primair onderwijs, daalt het aandeel goede vakmensen. Hoe gaan schoolleiders om met dit probleem? We vroegen vier basisschooldirecteuren: hoe los je het lerarentekort op de korte termijn op?

Lees verderManagement
Help! Onze school gaat sluiten!
Help! Onze school gaat sluiten!

Heb je nét met vereende krachten een zwakke school er weer bovenop geholpen, wordt hij gesloten! Wat nu? Hoe gaat een sluiting in zijn werk? Hoe pak je het zorgvuldig aan? Wat kun je leren van ervaringen elders? Annemiek van Oosten en Jacobien Kleijweg legden hun ervaringen vast in een boek.

Lees verderManagement
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs

Er is een massale beweging op gang gekomen richting gepersonaliseerd en meer kindgericht onderwijs. In lijn daarmee geeft de onderwijsinspectie in het nieuwe toetsingskader veel meer ruimte aan scholen om vanuit hun eigen visie te werken. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteitszorg op scholen. Ook de manier waarop scholen zicht houden op de ontwikkeling van kinderen zal hierdoor grondig veranderen.

Lees verderKwaliteit
De flexibele school
De flexibele school

Veranderingen in het onderwijs vragen om oplossingen in flexibiliteit. Met mobiele wandsystemen kan de flexibele omgeving gecreëerd worden waarin geanticipeerd kan worden op groei en krimp en op het anders inrichten van de leeromgeving.

Lees verderFacilitair
De flexibele zalen van Nyenrode
De flexibele zalen van Nyenrode

Sinds 2012 heeft Nyenrode Business University een vestiging aan de Keizersgracht in Amsterdam. Afgelopen zomer, midden in de bouwvak, zijn diverse kleine ruimtes en een verkeersruimte in dit karakteristieke pand getransformeerd tot twee collegezalen. De paneelwand tussen deze twee zalen maakt het creëren van één grote ruimte, bijvoorbeeld voor het afnemen van tentamens, mogelijk.

Lees verderFacilitair

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!