'Schaf de teamvergadering af'
'Schaf de teamvergadering af'

Twee ex-APS’ers (APS is een voormalige landelijke onderwijsbegeleidingsdienst) met een passie voor schoolontwikkeling schreven hun ervaringen op. Hun boek Professionele cultuur in ontwikkeling is nét verschenen en houdt het onderwijsveld een spiegel voor.

Lees verderProfessionalisering
Samenwerken? Natuurlijk, maar HOE?
Samenwerken? Natuurlijk, maar HOE?

Veel scholen lijken in hun functioneren nu soms nog te veel op volkstuintjes. Je hebt een gezamenlijk complex, waarin ieder zijn eigen tuintje heeft waar hij verantwoordelijk voor is. Iedereen bepaalt zelf wat er gekweekt wordt en hoe hij dat doet.

Maar de oogst blijkt veel hoger te zijn als je de krachten echt bundelt!

Lees verderProfessionalisering
Coachend leiderschap is een reis
Coachend leiderschap is een reis

Organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap: in de drukke schoolpraktijk van alledag zullen veel schoolleiders denken hier geen tijd voor te hebben. Maar juist door er tijd voor te máken, ontstaat vervolgens ruimte om het anders te doen. Om het team middels coachend leiderschap te ontwikkelen, om samen te komen tot een gemeenschap waarin ontwikkeling en leren centraal staan.

Dat is de boodschap van het boek Op SAMI-expeditie in Onderwijsland van auteur Servaas Klute. Schoolleider Jan Buis ging met zijn team mee op expeditie en vertelt over de positieve ontwikkeling die zij doormaakten.

Lees verderManagement
Wij zijn JONG
Wij zijn JONG

Zo’n 25 jaar geleden werd in Eindhoven Korein opgericht: een brede kinderopvangorganisatie in een branche die op dat moment het domein was van aan de overheid gelieerde welzijnsorganisaties. Intussen is er veel veranderd en Korein – inmiddels omgedoopt tot Wij zijn JONG – veranderde mee.

Bestuurder Ton Leeggangers over de toekomst van de organisatie en de rol ervan binnen de jeugdketen.

Lees verderMotivatie
Besturen bereiden zich samen voor op de AVG
Besturen bereiden zich samen voor op de AVG

De privacyregels gaan strenger worden. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wat gaat dat precies betekenen voor scholen en hun besturen? Op Voorne-Putten laten alle po-besturen zich hierover gezamenlijk informeren en waar nodig bijscholen.

Lees verderManagement
We kunnen niet zonder tomtom
We kunnen niet zonder tomtom

Nadat een paar maanden geleden, twee keer vlak na elkaar, het navigatiesysteem uit mijn auto was gestolen, realiseerde ik me hoeveel steun zo’n systeem biedt tijdens het autorijden. Bijna niet meer voor te stellen hoe we het tot laat in de vorige eeuw analoog gedaan hebben: met de kaart op schoot of de weg vragen aan een voorbijganger.

Wat is precies de kracht van een navigatiesysteem? En kunnen we die kracht ook in het onderwijs benutten? Op welke manier kunnen we een navigatiesysteem gebruiken zodat het meerwaarde biedt voor ons werk in plaats van extra tijd en moeite?

Lees verderKwaliteit
Het belang van de Centrale Eindtoets
Het belang van de Centrale Eindtoets

De allereerste Cito-toets werd afgenomen in 1968. In de loop der jaren heeft de toets veel aan gewicht gewonnen, maar ook voor heel veel commotie gezorgd. De Cito-score was lang dé bepalende factor voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Ongewenst, zo oordeelde men.

Acht jaar onderwijs en een goed leerlingvolgsysteem moeten een genuanceerder advies mogelijk maken. Het schooladvies is nu leidend. Wel zijn alle scholen verplicht de Centrale Eindtoets te maken. Hoe waardevol is die toets nog?

Lees verderKwaliteit
Stichting Quadraten is de verzuiling voorbij
Stichting Quadraten is de verzuiling voorbij

Penta Primair (christelijk) en Westerwijs (openbaar) schrijven onderwijsgeschiedenis. Sinds 1 januari vormen ze één stichting, Quadraten. Aan meer dan 150 jaar verzuiling lijkt in dit deel van Groningen en Drenthe een einde te komen.

Scholen met een christelijke en scholen met een openbare signatuur zoeken samen met een achttal samenwerkende scholen een nieuwe, eigen identiteit. Dat betekent informele samenwerkingsen samenlevingsscholen en openbare en christelijke scholen onder één bestuur.

Lees verderMotivatie

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!