PO Management

Open menu
Thema's
Kinderrechten basis burgerschapsonderwijs
Kinderrechten basis burgerschapsonderwijs

Elke school vindt burgerschapsonderwijs belangrijk. Het planmatig invullen van het aanbod is voor veel scholen echter een uitdaging. De wetgeving rondom burgerschapsvorming is ruim geformuleerd. Scholen hebben een grote vrijheid om zelf een programma samen te stellen. Dit artikel gaat over de kansen die Lot’s Foundation scholen biedt om burgerschapsthema’s vanuit verhalen van kinderen op eigentijdse en creatieve wijze inhoud tegeven.

Lees verderPedagogiek
Theo Wildeboer over differentiatie (Dl.2)
Theo Wildeboer over differentiatie (Dl.2)

Leerkrachten stemmen in hun lessen af op onderwijsbehoeften van leerlingen. Daar zijn goede gronden voor. Zo brachten we in deel 1 het uitgangspunt van het werken in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ als leertheoretisch principe naar voren (Vygotsky), maar ook in de ‘mentale gesteldheid’ van de leerling (zelfvertrouwen en motivatie) liggen redenen besloten om afstemming serieus te nemen. Afstemming of differentiatie, zo zagen we eerder, is niet alleen een belangrijke, maarook een van de meest complexe leerkachtvaardigheden. Pas na meerdere jaren praktijkervaring zijn leerkrachten gemiddeld genomen in staat om afstemming beredeneerd vorm te geven en efficiënt te organiseren.

Lees verderDidactiek
Schoolleiders over het Schoolleidersregister
Schoolleiders over het Schoolleidersregister

Sinds vorig jaar moet je als schoolleider als vakbekwaam geregistreerd staan bij het schoolleidersregister. Zinvol? Leidt het schoolleidersregister tot beter onderwijs? Of is het de zoveelste papieren tijger? Hoe oordelen schoolleiders over het register?

Lees verderManagement
Vakleerkracht zet school in beweging
Vakleerkracht zet school in beweging

Goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen. Werkdrukverlaging voor de groepsleerkracht. Meer tijd voor scholing of begeleiding. De oplossing voor het lerarentekort. Utopie of werkelijkheid? Arjan Baak, interim-bestuurder en bewegingsdocent, startte zes jaar geleden met In Opbouw, een detacheerder van vakdocenten bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs. ‘De mogelijkheden zijn echt legio.’

Lees verderManagement
Werkdrukgeld naar extra handen
Werkdrukgeld naar extra handen

De werkdrukgelden in het primair onderwijs gaan vooral naar extra (vak)leerkrachten en onderwijsassistenten. Schoolleiders zijn tevreden over het akkoord, al zien velen het als een druppel op de gloeiende plaat. Het kabinet stelt daarom vanaf komend schooljaar al extra middelen beschikbaar.

Ruim een jaar geleden hebben de onderwijsvakbonden, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), met de PO-Raad en het kabinet een werkdrukakkoord afgesloten. Hierin is afgesproken dat scholen structureel 237 miljoen euro per jaar krijgen; vanaf schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen. Onlangs maakte minister Slob bekend dat vanaf volgend schooljaar al 333 miljoen euro beschikbaar komt. Het bedrag per leerling stijgt hierdoor van € 155,55 naar € 220,08.

Lees verderManagement
Verbeterde meldcode kindermishandeling
Verbeterde meldcode kindermishandeling

Ieder basisschoolbestuur kent de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds begin dit jaar (2019) is deze meldcode verbeterd. Er staat nu onder meer duidelijker omschreven in welke situaties het nodig is dat professionals hun vermoedens van kindermishandeling melden bij Veilig Thuis.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 2013 van kracht. In september 2018 kregen allescholen en schoolbesturen vanuit de overheid een brief dat per 1 januari 2019 het Besluit verplichte meldcode zou veranderen. Het is vanaf die datum een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, door professionals vertaald in vermoedens van acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode.

Lees verderProfessionalisering
Carol Dweck over mindset
Carol Dweck over mindset

Bijna iedereen in de onderwijswereld kent de mindsettheorie van psychologe dr. Carol Dweck. Ze reist zelden naar het buitenland om live te spreken over haar gedachtegoed. Maar op 4 september 2019 is het zover! Grijp je kans, want dan geeft Dweck in Nieuwegein een inspirerende lezing over de impact van je mindset op onder meer leergedrag.

Ben je ervan overtuigd dat je intelligentie vaststaat of geloof je dat je hersenen zich voortdurend kunnen ontwikkelen en veranderen? Het draait allemaal om de mindset die je hebt: hoe denk je zelf over je eigen kunnen?

De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart de invloed van de overtuigingen die we hebben op ons leren, op onze talenten en onze intelligentie.

Lees verderPedagogiek
Anna Bosman over de meester met de bal
Anna Bosman over de meester met de bal

Eén methode, een groepsgewijze en directe instructie, iedere dag 20 minuten oefenen en het gebruik van een bal leveren verrassende resultaten op. Met rekenen wel te verstaan. Zo goed zelfs dat de methode verplichte kost is voor studenten aan de Radboud Universiteit, de eerste volledig academische pabo van Nederland.

Professor dr. Anna Bosman: ‘Basisvaardigheden moeten volledig geautomatiseerd zijn, anders raakt het werkgeheugen gemakkelijk overbelast bij moeilijkere vraagstukken. Met deze aanpak kun je in zes weken anderhalf jaar rekenstof inhalen.

Lees verderRekenen

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!