PO Management

Open menu
Thema's
NOT 2019
NOT 2019

Vijf vernieuwde segmenten, een avondopening op woensdag, een schoolplein als entree en veel nieuwe activiteiten en dat alles onder het thema ‘Voor beter onderwijs’. De NOT 2019, die van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 januari wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht, belooft ook deze editie weer het grootste event voor onderwijzend Nederland te worden.

Lees verderProfessionalisering
Juf Bianca over werken in een kleuterwereld
Juf Bianca over werken in een kleuterwereld

Bianca Antonissen werkte jarenlang in het onderwijs, voornamelijk als kleuterjuf. Ze staat beter bekend als Juf Bianca, en richtte een online platform voor kleuterleerkrachten op, vol met blogs en ervaringen die worden uitgewisseld.

Onlangs kwam haar boek Werken in een kleuterwereld uit. Wat een schooldirecteur moet weten van goed onderwijs aan kleuters? Juf Bianca: 'Kleuters leren op een andere manier dan leerlingen in de groepen 3 t/m 8. Geef spel de ruimte en vertrouw op je kleuterleerkrachten. Zij weten waar goed onderwijs voor kleuters aan moet voldoen!’

Lees verderProfessionalisering
Specialist begaafdheidsonderwijs
Specialist begaafdheidsonderwijs

DOE MEE! Onderzoek naar de competenties van de specialist begaafdheidsonderwijs.

Wat moet een specialist begaafdheidsonderwijs eigenlijk allemaal kunnen en weten? Hoe draagt deze specialist bij aan goed onderwijs voor begaafde leerlingen? Daarover gaat dit onderzoek.

Lees verderKwaliteit
Alette Baartmans: 'Regel je leven'
Alette Baartmans: 'Regel je leven'

‘Alles kan, en als het niet kan, kan het anders.’ Was getekend: Alette Baartmans. Vrij Nederland portretteerde haar als een van de belangrijke onderwijsvernieuwers van deze tijd. Ze was toen nog pas 27 jaar. Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder. Nog steeds denkt ze dat het over de gehele breedte beter kan én moet. ‘Regel je leven’ is haar devies. Zelfsturend leren gebruikt ze daarbij als instrument. Deze tijd vraagt om mensen die zelf kunnen bepalen wat en hoe ze moeten leren.

Lees verderMotivatie
CAO PO
CAO PO

De leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) hebben leiderschap getoond door in te stemmen met een akkoord dat de eigen belangen op korte termijn tijdelijk ondergeschikt maakt aan de langetermijnbelangen van de sector primair onderwijs.

Dit geeft blijk van een moreel kompas en hogere-orde-denken van de schoolleiders en toont krachtig en inspirerend leiderschap. Iets waar Petra van Haren, voorzitter van de AVS, trots op is.

Lees verderManagement
Schoolleiders over het lerarentekort
Schoolleiders over het lerarentekort

De kranten staan er vol van: het nijpende lerarentekort in het basisschoolonderwijs. Door een hoge werkdruk en minder animo voor een loopbaan in het primair onderwijs, daalt het aandeel goede vakmensen. Hoe gaan schoolleiders om met dit probleem? We vroegen vier basisschooldirecteuren: hoe los je het lerarentekort op de korte termijn op?

Lees verderManagement
Help! Onze school gaat sluiten!
Help! Onze school gaat sluiten!

Heb je nét met vereende krachten een zwakke school er weer bovenop geholpen, wordt hij gesloten! Wat nu? Hoe gaat een sluiting in zijn werk? Hoe pak je het zorgvuldig aan? Wat kun je leren van ervaringen elders? Annemiek van Oosten en Jacobien Kleijweg legden hun ervaringen vast in een boek.

Lees verderManagement
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs

Er is een massale beweging op gang gekomen richting gepersonaliseerd en meer kindgericht onderwijs. In lijn daarmee geeft de onderwijsinspectie in het nieuwe toetsingskader veel meer ruimte aan scholen om vanuit hun eigen visie te werken. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteitszorg op scholen. Ook de manier waarop scholen zicht houden op de ontwikkeling van kinderen zal hierdoor grondig veranderen.

Lees verderKwaliteit

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!