PO Management

Open menu
Thema's
Inclusief onderwijs, de stip aan de horizon
Inclusief onderwijs, de stip aan de horizon

Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media. Maar wat verstaat de Onderwijsraad precies onder inclusief onderwijs? En wat denkt het onderwijsveld zelf van de plannen? In hoeverre is er voor leerlingen met een beperking plaats in het regulier onderwijs? Om dit te bespreken, heeft de CED-Groep een debat georganiseerd tussen onderwijsprofessionals, de Onderwijsraad en een aantal CED-Groep-adviseurs die zich dagelijks inzetten voor de beste kansen voor élk kind.

Lees verderDidactiek
De PDCA-cyclus van nascholing
De PDCA-cyclus van nascholing

‘Scholen waar ik een hoge kwaliteit van onderwijs waarneem, zijn vaak ook scholen waar leraren, samen met schoolleiders en bestuurders, gericht zijn op continu verbeteren. Er wordt, vaak op teamniveau, actief gestuurd op kwaliteit, gekoppeld aan het strategisch HRM-beleid en het financiële beleid. Ik zie en spreek op deze scholen leraren die met plezier werken en weinig last ervaren van een te hoge werkdruk’, schrijft Jeannette Wolleswinkel op de weblog van de Inspectie van het Onderwijs. In dit artikel laten we zien hoe u door de koppeling van beleidsdoelen aan nascholing kunt werken aan onderwijs van hoge kwaliteit.

Lees verderProfessionalisering
De woensdag als oase
De woensdag als oase

Verrijkend onderwijs richt zich doorgaans op kinderen die goed kunnen leren. CBS De Ark (De Greiden) in het Friese Makkum pakt het anders aan. Daar is verrijkend onderwijs voor alle kinderen. Schoolleider Greet Stulp steekt haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. ‘Met dit onderwijs maken we kinderen gelukkiger.’ Maak in dit artikel kennis met de plusklas, klusklas, cultuurklas, sportklas en doeklas.

Lees verderMotivatie
Visie op kleuteronderwijs
Visie op kleuteronderwijs

Bianca Antonissen geeft in haar nieuwe boek Werken in een kleuterwereld Deel 2 antwoord op de vraag: 'Hoe ontwikkel je als schoolleider een visie op kleuteronderwijs?'.

Volgens Antonissen willen veel kleuterleerkrachten wel iets veranderen, maar vaak missen zij een goed plan. ‘Ze kennen de stip op de horizon, maar ik neem ze in mijn boek mee hoe ze kleine tussenstappen kunnen zetten. Dat kun je ook breder trekken met de vraag die aan schoolleiders is gericht: hoe past de kleutervisie binnen de brede schoolvisie? Vaak is deze kleutervisie een ondergeschoven kindje.’

Haar advies aan schoolleiders is daarom: kijk samen met je onderbouwteam hoe de schoolbrede visie op onderwijs ook toe te passen is op het leren en werken met de kleuters. Belangrijk, want uiteindelijk wordt in de kleuterklassen de basis gelegd voor de hele schoolcarrière! Vertrouw daarom als schoolleider ook zeker op de kennis en ervaring van kleuterleerkrachten. Kleuteronderwijs is echt anders dan onderwijs voor de hogere groepen. Streef daarom naar een mix tussen kleuteronderwijs dat past binnen de doorgaande lijn van de school maar dat tegelijk aansluit bij het informele leren van de jongste leerlingen.’

Lees verderKwaliteit
Lesgeven met een stappenkaart
Lesgeven met een stappenkaart

Een effectieve les staat of valt met een duidelijke uitleg (demonstratie) van een aanpak of strategie. Helaas geven handleidingen bij lesmethodes hiervoor lang niet altijd goede handreikingen. In dat geval is het werken met een zelfontworpen strategiekaart (of stappenplan) een prima alternatief, al kost dit natuurlijk extra voorbereidingstijd.

'Door ervaring weet de leerkracht die het stappenplan maakte precies waar de leerlingen de mist in kunnen gaan.'

Lees verderDidactiek
Onderwijs anders organiseren?
Onderwijs anders organiseren?

7 AANBEVELINGEN VOOR EEN ZORGVULDIGE IMPLEMENTATIE

We moeten het onderwijs anders organiseren. Dat besef leeft gelukkig steeds breder. Urgentiebesef kan echter ook leiden tot ondoordachte veranderingen. Anders organiseren van het onderwijs vraagt om een zorgvuldige en weloverwogen implementatie.

'Het lerarentekort is aanleiding voor een herbezinning op de organisatie van ons onderwijs. Begin wel altijd met de waarom-vraag vanuit de pedagogische opdracht van de school.'

Lees verderManagement
Podcasts maken is rijke leerervaring
Podcasts maken is rijke leerervaring

Twee indrukwekkende prijzen won leraar Tjeerd van den Elsen. Ondanks succes en waardering zegde Tjeerd zijn baan op en werd hij leraar-ondernemer. Nu maakt hij podcasts met kinderen op de basisschool. ‘Een podcast maken is een rijke leerervaring en staat bovenaan in de taxonomie van Bloom.’

"Radio maken zit veel meer dan gewone lessen lezen en schrijven helemaal boven in de taxonomie van Bloom."

Lees verderDidactiek
Verschillen zien en waarderen
Verschillen zien en waarderen

MASTER PASSEND MEESTERSCHAP LEIDT OP TOT INCLUSIEVE LERAAR

Tegemoetkomen aan leerlingen met verschillende achtergronden en mogelijkheden. Dat wil iedere leraar. Maar is dat een kwestie van technische en didactische skills of gaat het eerder om een houding? De nieuwe master Passend Meesterschap richt zich op professionals die de verschillen in hun klas willen zien, waarderen en benutten. Vier leraren over het ontwikkelen van een ‘inclusieve mindset’.

  • Jorres Claessens (eerstejaarstudent): "Doordat je jezelf beter leert kennen, ga je kinderen ook anders zien."
  • Imke Houben (tweedejaarsstudent): "Ik zie de verschillen tussen kinderen meer, waardeer ze en kan er ook meer mee."
  • Ellen van den Beekmortel (tweedejaarsstudent): "Ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik invul wat ik denk te zien."
  • Christel Rijpkema (tweedejaarsstudent): "De laatste tijd gun ik mezelf meer ruimte voor pedagogisch handelen."

 

Lees verderProfessionalisering

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!