PO Management

Open menu
Thema's
Kwaliteit
Excellente school met 34 nationaliteiten
Excellente school met 34 nationaliteiten

Onlangs zijn door staatssecretaris Sander Dekker de predicaten excellente school weer uitgereikt. In 2015 mogen 106 scholen zich excellent noemen. Veertig meer dan vorig jaar. Het zijn vaak ‘gewone’ scholen waar hard gewerkt wordt om het maximale uit de kinderen te halen.

Obs Overvecht uit de gelijknamige wijk in Utrecht is zo’n school. De directeuren Nelleke Brouwer en Marije Wassenaar vertellen hoe ze dit resultaat samen met de ouders en leerkrachten bereikt hebben. "Het dringt nu pas echt door tot de leerkrachten en ouders dat we excellent zijn."

Lees verderRedactie PO Management
Nooit meer zittenblijven
Nooit meer zittenblijven

Zittenblijven kost ons land klauwen met geld, aldus het CPB. Zittenblijven is inefficiënt en onnodig, zegt emeritus professor Wim Veen. Weg ermee. Is zittenblijven binnenkort voltooid verleden tijd?

In de dit voorjaar verschenen notitie ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs, een inventarisatie van de voor- en nadelen’ becijfert het CPB de jaarlijkse kosten van zittenblijven in het po en vo op 1,4 miljard euro. De kosten voor het onderwijs worden geschat op ongeveer 500 miljoen euro, wat gelijkstaat aan drie procent van de totale jaarlijkse uitgaven aan po en vo. Bovendien loopt de overheid inkomsten mis in de vorm van belastingen en premies, doordat zittenblijvende leerlingen later hun intrede doen op de arbeidsmarkt. En dan hebben we het nog alleen maar over harde euro’s en niet over de maatschappelijke kosten van het zittenblijven, zoals het ongunstige effect van zittenblijven op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de leerling.

Lees verderRedactie PO Management
Ga voor de 9!
Ga voor de 9!

Goed is goed genoeg...? Zonde.

Als je het als school goed doet, is er vaak geen reden om nog een tandje bij te zetten. Maar wie toch voor de 9 wil gaan, kan een verbetertraject volgen met als doel het predicaat excellente school. Cadenza Onderwijsconsult biedt het uitdagende programma ‘Cadenza XL, route excellente school’ waarin teams gestructureerd werken aan een helder verbeterplan om zich uiteindelijk excellente school te kunnen noemen.

Lees verderRedactie PO Management
Investeer in kwaliteit leraren
Investeer in kwaliteit leraren

Investeren in leraren verhoogt onderwijskwaliteit. De afgelopen jaren zijn er diverse publicaties verschenen over de kwaliteit van het onderwijs. Daarin komt steeds naar voren dat de kwaliteit van de leraar bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe staat het eigenlijk  met de kwaliteit van de leraar? In dit artikel worden de uitkomsten van verschillende onderzoeken naast elkaar gelegd en ziet u welke kansen er zijn om met gerichte scholing de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Dit artikel is in een verkorte versie verschenen in PO Management nummer 3, november 2014. Dit is het complete artikel.

Lees verderSabine Kokee
Rijke leeromgeving levert (ook) geld op
Rijke leeromgeving levert (ook) geld op

Moet een basisschool vooral een enclave zijn waar kinderen ongestoord en veilig kunnen leren? Of moet een basisschool vooral fungeren als toegangspoort tot de maatschappij? De school als kruispunt in de wijk, als plek waar jong en oud elkaar ontmoeten en van elkaar leren: Peter Kooy is er een warm voorstander van en maakt partijen in zijn omgeving enthousiast voor zijn visie.

Lees verderRedactie PO Management
Schoolopbrengsten terug naar de essentie
Schoolopbrengsten terug naar de essentie

Van brij naar betekenis

Van scholen wordt gevraagd dat ze opbrengstgericht gaan werken. Hierdoor worden directies en leerkrachten van basisscholen geconfronteerd met een brij aan data die vaak geen verbinding meer heeft met de dagelijkse onderwijspraktijk.

In dit artikel wordt beschreven hoe op schoolniveau op basis van bestaande data een simpel en betekenisvol overzicht kan worden gemaakt. Dit overzicht is het vertrekpunt in de schoolbespreking over het school- en groepsbeleid dat nodig is om de opbrengstambities te bereiken. Hiermee wordt het schooloverzicht de ruggengraat van het opbrengstgericht werken binnen de school.

Een betekenisvol schooloverzicht

Het schooloverzicht heeft tot doel om in één keer zicht te krijgen op hoe de opbrengsten van de verschillende groepen én de schoolpopulatie zich verhouden tot de opbrengstambities van de school.

Het in dit artikel gepresenteerde schooloverzicht wordt tot op heden alleen toegepast in scholen die hebben deelgenomen aan de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs . De eerste ervaringen ondersteunen de toegevoegde waarde van deze manier van weergeven van de opbrengsten.

Lees verderMenno van Hasselt
Hoe maak je een ambitie echt waar?
Hoe maak je een ambitie echt waar?

Geen ingewikkelde individuele handelingsplannen, maar drie ‘behapbare’ onderwijsarrangementen moeten de onderwijsambities van openbare basisschool Panta Rhei uit Tilburg realiseren. De school deed hiervoor een beroep op het door de CED-Groep ontwikkelde Opbrengstgericht werken in 4D. Leerkrachten zien de opbrengsten stijgen en reageren enthousiast.

Lees verderRedactie PO Management
Kwaliteit didactisch handelen meten
Kwaliteit didactisch handelen meten

Cadenza Onderwijsconsult bedacht en ontwikkelde een tool die scholen helpt de kwaliteit van de leerkracht te beoordelen en te versterken: de vaardigheidsmeter. Senior adviseur Fred Kramer van Cadenza: “Het is een leerkrachtvolgsysteem waarmee schooldirecteuren systematisch en planmatig op grond van 25 indicatoren de instructievaardigheden van hun leerkrachten kunnen toetsen. Voorbeelden van indicatoren zijn een taakgerichte werksfeer, efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd en variatie in werkvormen. Het zijn exact dezelfde indicatoren als de onderwijsinspectie gebruikt. Dat is de grote kracht van de tool. Je kruipt als het ware in de huid van de inspecteur en bent hem een stap voor.”

In dit artikel komen een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord: koepels en schooldirecteuren. Wat zijn hun bevindingen? “We hebben het met elkaar weer over het vak!”

Lees verderRedactie PO Management

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!