PO Management

Open menu
Thema's
Kwaliteit
Meesterlijk besturen
Meesterlijk besturen

Hoe waarborgt u als schoolbestuur dat scholen de doelen uit uw strategisch beleidsplan daadwerkelijk realiseren? Hoe houdt u iedereen gefocust? Hoe creëert u draagvlak voor het gevoerde beleid? En hoe vindt u de balans tussen sturen en loslaten? De aanpak Meesterlijk Besturen geeft houvast.

Lees verderRedactie PO Management
De professional in de lead
De professional in de lead

"Deze nieuwe manier van werken vraagt een cultuuromslag."

Na de succesvolle Vaardigheidsmeter en de Schoolplanmanager lanceert Cadenza Onderwijsconsult een nieuwe formule: Cadenza Digit. Een krachtig instrument voor bestuurders en directeuren – en op hun beurt directeuren en hun leerkrachten – om proactief te sturen op kwaliteit. Van planning en control naar pressure en support. Theo Wildeboer: ‘Als je aan de voorkant zaken goed regelt, voorkom je problemen bij het werken aan kwaliteit. Zo simpel kan het zijn.’  

Lees verderRedactie PO Management
Marzano Research: Focus op professie
Marzano Research: Focus op professie

Als leraar heb je veel invloed op het leren en ontwikkelen van leerlingen. Door jezelf doelgericht professioneel te ontwikkelen, vergroot je dat effect nog meer. Dit bleek uit het eerdere werk van Robert Marzano. Deze Amerikaanse onderwijswetenschapper deed onderzoek naar wat werkt om leerprestaties te verbeteren. Hij vertaalde de onderzoeksresultaten naar een model voor effectief lesgeven en onderscheidde vier domeinen om hieraan te werken met als rode draad: Focus op Professie. 

Lees verderRedactie PO Management
Nieuw Toezichtkader 2016
Nieuw Toezichtkader 2016

Vanaf 1 augustus 2016 werkt de inspectie met een nieuw toezichtkader. Doel is de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger plan tillen en meer maatwerk bieden. Volgens onderwijsadviseur en auditor Jaap de Jonge van Cadenza Onderwijsconsult zijn de veranderingen in het toezichtkader voor scholen en de inspectie zowel een kans als een bedreiging. Hij geeft tips hoe scholen zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.

Lees verderRedactie PO Management
Excellente school met 34 nationaliteiten
Excellente school met 34 nationaliteiten

Onlangs zijn door staatssecretaris Sander Dekker de predicaten excellente school weer uitgereikt. In 2015 mogen 106 scholen zich excellent noemen. Veertig meer dan vorig jaar. Het zijn vaak ‘gewone’ scholen waar hard gewerkt wordt om het maximale uit de kinderen te halen.

Obs Overvecht uit de gelijknamige wijk in Utrecht is zo’n school. De directeuren Nelleke Brouwer en Marije Wassenaar vertellen hoe ze dit resultaat samen met de ouders en leerkrachten bereikt hebben. "Het dringt nu pas echt door tot de leerkrachten en ouders dat we excellent zijn."

Lees verderRedactie PO Management
Nooit meer zittenblijven
Nooit meer zittenblijven

Zittenblijven kost ons land klauwen met geld, aldus het CPB. Zittenblijven is inefficiënt en onnodig, zegt emeritus professor Wim Veen. Weg ermee. Is zittenblijven binnenkort voltooid verleden tijd?

In de dit voorjaar verschenen notitie ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs, een inventarisatie van de voor- en nadelen’ becijfert het CPB de jaarlijkse kosten van zittenblijven in het po en vo op 1,4 miljard euro. De kosten voor het onderwijs worden geschat op ongeveer 500 miljoen euro, wat gelijkstaat aan drie procent van de totale jaarlijkse uitgaven aan po en vo. Bovendien loopt de overheid inkomsten mis in de vorm van belastingen en premies, doordat zittenblijvende leerlingen later hun intrede doen op de arbeidsmarkt. En dan hebben we het nog alleen maar over harde euro’s en niet over de maatschappelijke kosten van het zittenblijven, zoals het ongunstige effect van zittenblijven op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de leerling.

Lees verderRedactie PO Management
Ga voor de 9!
Ga voor de 9!

Goed is goed genoeg...? Zonde.

Als je het als school goed doet, is er vaak geen reden om nog een tandje bij te zetten. Maar wie toch voor de 9 wil gaan, kan een verbetertraject volgen met als doel het predicaat excellente school. Cadenza Onderwijsconsult biedt het uitdagende programma ‘Cadenza XL, route excellente school’ waarin teams gestructureerd werken aan een helder verbeterplan om zich uiteindelijk excellente school te kunnen noemen.

Lees verderRedactie PO Management
Investeer in kwaliteit leraren
Investeer in kwaliteit leraren

Investeren in leraren verhoogt onderwijskwaliteit. De afgelopen jaren zijn er diverse publicaties verschenen over de kwaliteit van het onderwijs. Daarin komt steeds naar voren dat de kwaliteit van de leraar bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe staat het eigenlijk  met de kwaliteit van de leraar? In dit artikel worden de uitkomsten van verschillende onderzoeken naast elkaar gelegd en ziet u welke kansen er zijn om met gerichte scholing de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Dit artikel is in een verkorte versie verschenen in PO Management nummer 3, november 2014. Dit is het complete artikel.

Lees verderSabine Kokee

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!