PO Management

Open menu
Thema's
Kwaliteit
Het belang van de Centrale Eindtoets
Het belang van de Centrale Eindtoets

De allereerste Cito-toets werd afgenomen in 1968. In de loop der jaren heeft de toets veel aan gewicht gewonnen, maar ook voor heel veel commotie gezorgd. De Cito-score was lang dé bepalende factor voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Ongewenst, zo oordeelde men.

Acht jaar onderwijs en een goed leerlingvolgsysteem moeten een genuanceerder advies mogelijk maken. Het schooladvies is nu leidend. Wel zijn alle scholen verplicht de Centrale Eindtoets te maken. Hoe waardevol is die toets nog?

Lees verderFrank Stienissen
De sociocratische school: de persoon centraal
De sociocratische school: de persoon centraal

In Deurne is sinds januari 2017 de sociocratische school LOS geopend voor primair en voortgezet onderwijs. In nog geen jaar tijd groeide het leerlingenaantal van 10 naar 26. Ook kinderen die net een beetje ‘anders’ zijn en zich niet thuis voelen in het reguliere onderwijs, vinden hun weg naar LOS. De reden? ’Kinderen mogen hier helemaal zichzelf zijn. Sterker nog: dat is het belangrijkste wat wij hun leren’, zegt Anja Lucas, een van de vijf initiatiefnemers van de school.

Lees verderRedactie PO Management
Doorgaande ontwikkellijn po/vo
Doorgaande ontwikkellijn po/vo

10 - 14 onderwijs: waar begin je dan? Scholen werken er hard aan om een goede aansluiting te vinden bij hun leerlingen. Initiatieven waarbij basisscholen en middelbare scholen sámen werken aan een doorgaande ontwikkellijn gaan nog een stap verder. Onderwijstrajecten speciaal gericht op 10-14-jarigen staan volop in de belangstelling.

Margareth Arnts, procesbegeleider van een aantal van deze trajecten, geeft een inkijkje in de motieven en aanpak van de Dr. Lammerts van Buerenschool (LvB) en het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten. Samen zijn zij dit jaar gestart met het 10-14-onderwijsprogramma ‘De Overstap’.

Lees verderMargareth Arnts
Kwaliteit in beeld
Kwaliteit in beeld

Het is geen geringe opgave om zicht te hebben op de kwaliteit van het onderwijs en daar gericht op te sturen. Dat vraagt om stuurmanskunst en een goed instrumentarium. In dit artikel leest u hoe u invulling kunt geven aan die verantwoordelijkheid op een manier die tegemoetkomt aan uw eigen ambities en de eisen die vanuit de overheid gesteld worden. We gebruiken daarvoor een kwaliteitskader.

Lees verderHerman Bijsterbosch
Nieuw toezicht: Wat kunt u verwachten?
Nieuw toezicht: Wat kunt u verwachten?

Vanaf 1 augustus 2017 is het nieuwe onderzoekskader van de inspectie van kracht. Daarin ligt de nadruk op het eigenaarschap van besturen en scholen wat betreft de onderwijskwaliteit. De manier van toezicht houden gaat om die reden fors op de schop. Maar ook de inhoudelijke beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs verandert.

In het gepubliceerde onderzoekskader staat op hoofdlijnen beschreven wat de eisen zijn die de inspectie aan u gaat stellen.

Lees verderHerman Bijsterbosch
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs

Er is een luide roep om kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs. Maar wat doe je als het huidige systeem daar nog niet op ingericht is? Hoe geef je een transitie naar kindgericht onderwijs vorm? Wat voor ontwikkelproces is daarvoor nodig?

Dit artikel beschrijft enerzijds een lerend proces van verandering. Daarnaast geeft het inzicht in fasering en varianten van gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs.

Lees verderMachiel Karels
De rol van onderwijsassistent
De rol van onderwijsassistent

Marianne van Mierlo is directrice van Openbare Basisschool De Straap in Helmond en een fervent voorstander van de inzet van onderwijsassistenten. Haar school met 240 leerlingen telt vijf onderwijsassistenten.

Marianne: ‘We waren binnen onze stichting de eerste school die met assistenten begon. Ruim tien jaar terug was het een nieuw beroep, iedereen keek toen de kat uit de boom. Toen het net begon op te komen, hielden ook veel scholen de boot af, omdat het van je formatie af gaat. Als een onderwijsassistent een halve leerkracht kost, heb je immers een halve leerkracht minder.’

Lees verderRedactie PO Management
De (on)zin van het groepsplan
De (on)zin van het groepsplan

In april van dit jaar overlegde staatssecretaris Dekker met veertien leerkrachten uit het basisonderwijs over de werkdruk. Een van de vermeende boosdoeners: het groepsplan. Is het groepsplan waardevol? Of is het een schoolvoorbeeld van te ver doorgevoerde controlezucht? Wij vroeger het drie leerkrachten en een onderwijsbegeleidingsdienst.

Lees verderRedactie PO Management

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!