PO Management

Open menu
Thema's
Kwaliteit
Kindgericht & toekomstbestendig veranderen
Kindgericht & toekomstbestendig veranderen

Veel scholen willen in hun onderwijs uitgaan van wetenschappelijke inzichten over ontwikkeling en leren. Ze willen de talenten van leerlingen en leraren optimaal tot bloei laten komen. Daarbij moeten oude structuren en gewoonten losgelaten worden en worden er nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Maar hoe doe je dat zonder in één keer het roer om te gooien?

Dit artikel beschrijft 12 bewegingen die de goede kant op gaan. Hierdoor wordt duidelijk dat een gefaseerde groei richting gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs mogelijk is. Daarmee wordt het pedagogisch ideaal bereikbaar voor veel scholen.

Lees verderMachiel Karels
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs

Er is een massale beweging op gang gekomen richting gepersonaliseerd en meer kindgericht onderwijs. In lijn daarmee geeft de onderwijsinspectie in het nieuwe toetsingskader veel meer ruimte aan scholen om vanuit hun eigen visie te werken. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteitszorg op scholen. Ook de manier waarop scholen zicht houden op de ontwikkeling van kinderen zal hierdoor grondig veranderen.

Lees verderMachiel Karels
Schoolleiders en leerkrachten maken het verschil
Schoolleiders en leerkrachten maken het verschil

Met het dreigende lerarentekort is goede scholing en begeleiding van beginnende én ervaren leraren van groot belang om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden.

Effectieve professionalisering leidt er bovendien toe dat leraren behouden blijven voor het onderwijs. Dat zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Wel moet effectieve scholing aan een aantal kenmerken voldoen.

Lees verderFrank Stienissen
We kunnen niet zonder tomtom
We kunnen niet zonder tomtom

Nadat een paar maanden geleden, twee keer vlak na elkaar, het navigatiesysteem uit mijn auto was gestolen, realiseerde ik me hoeveel steun zo’n systeem biedt tijdens het autorijden. Bijna niet meer voor te stellen hoe we het tot laat in de vorige eeuw analoog gedaan hebben: met de kaart op schoot of de weg vragen aan een voorbijganger.

Wat is precies de kracht van een navigatiesysteem? En kunnen we die kracht ook in het onderwijs benutten? Op welke manier kunnen we een navigatiesysteem gebruiken zodat het meerwaarde biedt voor ons werk in plaats van extra tijd en moeite?

Lees verderHerman Bijsterbosch
Het belang van de Centrale Eindtoets
Het belang van de Centrale Eindtoets

De allereerste Cito-toets werd afgenomen in 1968. In de loop der jaren heeft de toets veel aan gewicht gewonnen, maar ook voor heel veel commotie gezorgd. De Cito-score was lang dé bepalende factor voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Ongewenst, zo oordeelde men.

Acht jaar onderwijs en een goed leerlingvolgsysteem moeten een genuanceerder advies mogelijk maken. Het schooladvies is nu leidend. Wel zijn alle scholen verplicht de Centrale Eindtoets te maken. Hoe waardevol is die toets nog?

Lees verderFrank Stienissen
De sociocratische school: de persoon centraal
De sociocratische school: de persoon centraal

In Deurne is sinds januari 2017 de sociocratische school LOS geopend voor primair en voortgezet onderwijs. In nog geen jaar tijd groeide het leerlingenaantal van 10 naar 26. Ook kinderen die net een beetje ‘anders’ zijn en zich niet thuis voelen in het reguliere onderwijs, vinden hun weg naar LOS. De reden? ’Kinderen mogen hier helemaal zichzelf zijn. Sterker nog: dat is het belangrijkste wat wij hun leren’, zegt Anja Lucas, een van de vijf initiatiefnemers van de school.

Lees verderRedactie PO Management
Doorgaande ontwikkellijn po/vo
Doorgaande ontwikkellijn po/vo

10 - 14 onderwijs: waar begin je dan? Scholen werken er hard aan om een goede aansluiting te vinden bij hun leerlingen. Initiatieven waarbij basisscholen en middelbare scholen sámen werken aan een doorgaande ontwikkellijn gaan nog een stap verder. Onderwijstrajecten speciaal gericht op 10-14-jarigen staan volop in de belangstelling.

Margareth Arnts, procesbegeleider van een aantal van deze trajecten, geeft een inkijkje in de motieven en aanpak van de Dr. Lammerts van Buerenschool (LvB) en het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten. Samen zijn zij dit jaar gestart met het 10-14-onderwijsprogramma ‘De Overstap’.

Lees verderMargareth Arnts
Kwaliteit in beeld
Kwaliteit in beeld

Het is geen geringe opgave om zicht te hebben op de kwaliteit van het onderwijs en daar gericht op te sturen. Dat vraagt om stuurmanskunst en een goed instrumentarium. In dit artikel leest u hoe u invulling kunt geven aan die verantwoordelijkheid op een manier die tegemoetkomt aan uw eigen ambities en de eisen die vanuit de overheid gesteld worden. We gebruiken daarvoor een kwaliteitskader.

Lees verderHerman Bijsterbosch

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!