PO Management

Open menu
Thema's
Kwaliteit
Herstelopdracht inspectie in één jaar van tafel
Herstelopdracht inspectie in één jaar van tafel

Sbo Zonnesteen (Tilburg) kreeg eind 2022 een forse herstelopdracht van de Inspectie. Bij het hardwerkende team kwam dit hard aan. Ondanks de verslagenheid zette het team de schouders eronder en is men opbrengstgericht gaan werken. Een jaar na dato was de herstelopdracht van tafel. Adjunct-directeur Anneke Lindeman blikt terug op een intens jaar.

"Om iedereen mee te nemen in het opbrengstgerichtwerken in 4D, werd onder meer een vierdaagse masterclass georganiseerd voor de (adjunct-)directeuren en de kwaliteitscoördinatoren (lees: ib'ers) van Zonnesteen én twee andere sbo-scholen van Biezonderwijs."

Lees verderRedactie PO Management
Stichting BOOR over kwaliteitsbeleid
Stichting BOOR over kwaliteitsbeleid

Stichting BOOR stuurt op onderwijskwaliteit en opbrengsten. Stichting BOOR gebruikt hiervoor de OGW4D-aanpak, ofwel opbrengstgericht werken in 4D. Hugo Hopstaken (hoofd afdeling onderwijskwaliteit) en Manal Benaissa (beleidsadviseur onderwijskwaliteit) leggen uit hoe dit in de praktijk werkt.

"OGW4D is een aanpak die voor iedereen inzichtelijk en duidelijk moet zijn. De begeleiding, de trainingen en het OGW4D-boek hebben uniformiteit gebracht in onze taal en in ons denken en handelen."

Manal Benaissa, beleidsadviseur onderwijskwaliteit, stichting BOOR

Lees verderRedactie PO Management
Gelijke kansen door ongelijke behandeling
Gelijke kansen door ongelijke behandeling

Een weloverwogen verandertraject - Toen directeur Beppie Vendrik en adjunct-directeur Sonja van Enk zeven jaar geleden startten bij sbo De Kristal (Maarssen), stond de school er niet best voor. Inmiddels lijkt het wel alsof er een nieuwe school is gebouwd. Samen met leerkracht groep 8 Tessa Hordijk blikken zij terug op doordachte vernieuwingen, knoppen om aan te draaien en veranderen met lef. “Het lijkt zo gewoon, maar dat is het niet. We halen nu echt alles uit onze leerlingen.”

Lees verderRedactie PO Management
Vaardigheidsmeter versterkt leerkrachten
Vaardigheidsmeter versterkt leerkrachten

Professionalisering door observatie - Elke school streeft naar goede onderwijsresultaten en daarvoor is de kwaliteit van de lessen doorslaggevend.

Meten, waarderen, bijleren, controleren: met de ontwikkel- en gesprekkencyclus krijg je als schoolleider grip op de kwaliteit van het lesgeven. Het observeren van leraren in de klas legt hier een goede basis voor. Er zijn echter veel lesobservatie-instrumenten. Wij spraken met ‘Mister VHM’ Fred Kramer, die aan de wieg stond van de Cadenza VHM. Een (digitale) kijkwijzer die is goedgekeurd door de PO-Raad.

Lees verderRedactie PO Management
KIJK!: meer onderwijskwaliteit in de kleutergroep
KIJK!: meer onderwijskwaliteit in de kleutergroep

Liesbeth van Waas (adviseur Bazalt Groep): "Met KIJK! wordt iedere leerkracht effectiever."

Wel eens ruzie gehad met de afstandsbediening van je tv? Dan weet je dat lukraak op alle knoppen drukken zelden het gewenste effect heeft. In het onderwijs is het niet anders. Pas als je weet hoe het staat met de ontwikkeling van een kind kun je een goede interventie kiezen en de kwaliteit van je onderwijs vergroten. Gelukkig – voor leerkrachten, ib’ers én schoolleiders – is er KIJK!

Lees verderRedactie PO Management
Meer kwaliteit? Geef kinderen een sleutelrol
Meer kwaliteit? Geef kinderen een sleutelrol

Toen Jos Schoenmakers negen jaar geleden aantrad als directeur van de dr. Lammerts van Buerenschool in het Gelderse Zetten stond de school er niet best voor. De belangrijkste oorzaak: meerdere directiewisselingen. Schoenmakers maakte werk van het kwaliteitsbeleid, met daarin een prominente rol voor de leerlingen.

Lees verderRedactie PO Management
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit

Een audit roept vaak de associatie met beoordeling op. En dat element zit er natuurlijk in. Maar hoe mooi zou het zijn als een audit vooral op groei gericht is! Groei en ontwikkeling van alle betrokkenen in de school. Dit artikel beschrijft zo’n aanpak van waarderend oordelen, waarbij beoordeling en ontwikkeling geïntegreerd zijn.

Allereerst worden de ontwikkelingsgerichte uitgangspunten beschreven, gericht op leerlingen, leraren en de schoolorganisatie. Daarna wordt de werkwijze van de audit uiteengezet. Het artikel sluit af met mogelijke toepassingen en manieren om met de conclusies en aanbevelingen van de audit om te gaan. Alle kijkwijzers en materialen zijn als download toegevoegd.

Lees verderMachiel Karels en Lidwien Kok
Opbrengstgericht werken in de onderbouw
Opbrengstgericht werken in de onderbouw

De meerwaarde van een gespecialiseerde ib'er jonge kind. De afgelopen jaren is het verhogen van leeropbrengsten een van de belangrijkste speerpunten in het onderwijs. De inspectie vraagt van scholen om óók te laten zien hoe zij in groep 1 en 2 aan opbrengsten werken. Dat is echt een aparte tak van sport. De praktische werkcyclus Opbrengstgericht werken in 4D biedt daarbij houvast, vertellen Peter Honcoop (clusterdirecteur bij Stichting PCPO Midden-Brabant) en Muriel Neger (bovenschoolse ib’er jonge kind).

Lees verderRedactie PO Management

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!