PO Management

Open menu
Thema's
Kleuters willen ook denken!
Kleuters willen ook denken!

Anders kijken naar dezelfde lessen

Als je kleuters die ´een beetje meer in hun mars hebben´ uitdagen wilt, zonder dat je daar heel veel verschillende aanvullende materialen voor moet inzetten, helpt het om eens met een andere blik naar je bestaande materialen en methoden te kijken. Door bij elke les die je geen net een beetje meer van de denkvaardigheid van je leerlingen te vragen kun je al veel bereiken.

Dit artikel beschrijft hoe je dit in de praktijk kunt aanpakken.

Lees verderPedagogiek
Social Media in het basisonderwijs
Social Media in het basisonderwijs

Wat is er nou leuker aan lesgeven in het basisonderwijs dan aan te sluiten bij de belevingswereld van je leerlingen? Social Media spelen een belangrijke rol in die belevingswereld! Jacqueline Segeth van OBS De Hazelmuis ging op zoek naar een manier om Social Media op een verantwoorde en educatieve manier in te zetten binnen ons basisonderwijs. In dit artikel doet zij verslag van haar ervaringen.

Lees verderOnderwijs & ICT
Leren in de 21e eeuw: Deel 2
Leren in de 21e eeuw: Deel 2

Snappet als toegevoegde waarde voor klassikaal onderwijs

In menig publicatie wordt benadrukt hoeveel invloed de leerkracht heeft op het leren van de leerlingen. De leerkracht doet ertoe! Maar wat gebeurt er als een leerkracht een digitaal leermiddel als Snappet in gaat zetten? Heeft dit impact op de rol van de leerkracht? En wat doet dit met de inhoud van de lessen?

In dit artikel gaan we in op de vraag hoe Snappet effectief kan worden ingezet. We leggen de functies van Snappet langs de verschillende fasen van het directe instructiemodel en beschrijven hoe je onderwijskundig het beste uit een middel als Snappet kunt halen. We belichten daarbij elementen zoals adaptief gebruik, differentiatie en directe datafeedback.

Inzet bij het directe instructiemodel

Snappet kan in elke fase van het directe instructiemodel een toegevoegde waarde hebben. Daarbij biedt Snappet op zich geen andere manier van  onderwijs, maar ondersteunt het de leerkracht met diverse functionaliteiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk. De leerkracht heeft hierbij grote invloed op de manier waarop en de intensiteit waarmee Snappet tijdens de dagelijkse les wordt ingezet.

Lees verderOnderwijs & ICT
Schoolopbrengsten terug naar de essentie
Schoolopbrengsten terug naar de essentie

Van brij naar betekenis

Van scholen wordt gevraagd dat ze opbrengstgericht gaan werken. Hierdoor worden directies en leerkrachten van basisscholen geconfronteerd met een brij aan data die vaak geen verbinding meer heeft met de dagelijkse onderwijspraktijk.

In dit artikel wordt beschreven hoe op schoolniveau op basis van bestaande data een simpel en betekenisvol overzicht kan worden gemaakt. Dit overzicht is het vertrekpunt in de schoolbespreking over het school- en groepsbeleid dat nodig is om de opbrengstambities te bereiken. Hiermee wordt het schooloverzicht de ruggengraat van het opbrengstgericht werken binnen de school.

Een betekenisvol schooloverzicht

Het schooloverzicht heeft tot doel om in één keer zicht te krijgen op hoe de opbrengsten van de verschillende groepen én de schoolpopulatie zich verhouden tot de opbrengstambities van de school.

Het in dit artikel gepresenteerde schooloverzicht wordt tot op heden alleen toegepast in scholen die hebben deelgenomen aan de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs . De eerste ervaringen ondersteunen de toegevoegde waarde van deze manier van weergeven van de opbrengsten.

Lees verderKwaliteit
Scholing leerkrachten biedt volop kansen
Scholing leerkrachten biedt volop kansen

Scholing van leerkrachten biedt volop kansen voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De afgelopen jaren zijn er diverse publicaties verschenen over de kwaliteit van het onderwijs. Daarin komt steeds naar voren dat de kwaliteit van de leraar bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van de leraar?

60% leerkrachten scoort niet alle indicatoren voldoende

Zo komt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar voren dat maar liefst 60% van alle leerkrachten niet op alle basis- en meer complexere vaardigheden een voldoende scoort. In dit artikel worden de uitkomsten van verschillende onderzoeken naast elkaar gelegd en ziet u welke kansen er zijn om met gerichte scholing de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Lees verderProfessionalisering
Leren in de 21e eeuw: Deel 1
Leren in de 21e eeuw: Deel 1

Een praktijkvoorbeeld: Tabletgestuurd onderwijs met Snappet.

De afgelopen tien jaar hebben we de volgende ontwikkelingen gezien: allereerst werd door de uitgevers methodegebonden software ontwikkeld; software die naadloos aansloot bij de papieren lesmethode, waarbij leerlingen konden gaan oefenen met datgene wat zij nog niet beheersten. Daarna kwam een nieuwe generatie digibord software, bedoeld om de traditionele lesmethoden via het digibord te kunnen ondersteunen.

Anno 2014 is een nieuwe generatie leermiddelen aan het ontstaan, die een stuk verder gaan dan alleen het digitaliseren van bestaand oefenmateriaal van de traditionele lesmethoden. In de 21ste eeuw is de informatie- en communicatietechnologie niet meer uit onze samenleving weg te denken.

De nieuwe generatie leermiddelen biedt leerkrachten een rijke en uitdagende leer- en spelomgeving om tegemoet te komen aan individuele leerstijlen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De adviseurs van L21 begeleiden scholen bij het invoeren van deze nieuwe leermiddelen. Dit artikel is de eerste in een reeks van drie artikelen waarin het leermiddel Snappet  nader wordt beschouwd. Dit eerste artikel is geschreven voor het Platform L21 door Henk van de Hoef en Janet Bootsma.

 

Lees verderOnderwijs & ICT
Gratis e-book Onderwijsvitaminen
Gratis e-book Onderwijsvitaminen

Frank Stienissen bekijkt het onderwijs met een knipoog. Onderwijsvitaminen bevat een selectie van de columns die Frank de afgelopen jaren voor diverse onderwijsbladen geschreven heeft. De onderwijsvitaminen zijn voor de werkvloer bestemd, voor de schoolleider en de leraar die het beste uit het kind én uit zichzelf wil halen. Ter lering en vermaak. Niet meer, niet minder. De aanbevolenwekelijkse dosering zorgt voor meer motivatie en inspiratie op school.

Gratis e-book

Als u een account aanmaakt kunt u het e-book gratis downloaden. 

Voordelen account

Tevens krijgt u als u een account aanmaakt twee keer per jaar het bookmagazine PO Management gratis thuisgestuurd, en kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief met nieuwe artikelen.

Ook als boek te bestellen

Leest u liever het boek? Onderwijsvitaminen is ook als boek verschenen en te bestellen voor slechts € 12,50 op http://leuker.nu/onderwijsvitaminen/.

Lees verderProfessionalisering
Rating & Ranking
Rating & Ranking

Het is maandag half vier. Het team van De Tol vergadert over de keuze voor een nieuwe rekenmethode. Enkele teamleden hebben het nodige voorwerk gedaan, want het is een belangrijk teambesluit. De school zal de nieuwe methode immers tien jaar gebruiken. De visie op het rekenonderwijs is daarom duidelijk op papier gezet en de wensen rondom de nieuwe rekenmethode zijn geïnventariseerd. Vervolgens zijn er drie zichtzendingen aangevraagd en met elke methode hebben de collega’s een aantal proeflessen gegeven.

Kiezen of delen? Dit artikel beschrijft 'Rating & Ranking' als een aanpak voor het nemen van een teambesluit.

Lees verderManagement

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!