PO Management

Open menu
Thema's
NOT'15: Superkracht, tablets & leraren met lef
NOT'15: Superkracht, tablets & leraren met lef

Test je superkracht!

CNV Onderwijs geeft individuele passie en vakmanschap ruim baan op NOT 2015

Tijdens de NOT 2015 zoomt CNV Onderwijs in  op het element individuele passie en vakmanschap met het thema: Wat is jouw superkracht? Met een speciaal voor de beurs  ontwikkelde test kan iedere leraar ontdekken wat zijn of haar kracht is en hoe  hij of zij deze het beste kan inzetten op het werk. De test is ontleend aan het onderzoek dat Myriam Lieskamp en Annemieke Schoemaker van CNV Onderwijs gedaan hebben naar beroepstrots.  

Tablet als breekijzer

Wat betekenen tablets voor ons onderwijs? Zijn  de mogelijkheden die  tablets bieden breekijzer voor onderwijsinnovatie, zoals Maurice de Hond stelt? Zou de content het vliegwiel moeten zijn, zoals Johan Hof van de Klas voor de Toekomst ervaart? Tablets zijn ‘hot’ in gesprekken en discussies over onderwijsinnovatie. Vanzelfsprekend speelt dit thema ook een hoofdrol op de NOT 2015.

Leraren met Lef wil de leraar weer aan het roer zien

Leraren met Lef biedt een podium aan leraren die het onderwijs positief-kritisch benaderen. “We vinden dat je niet alleen kritiek moet hebben, maar dat je er ook echt iets aan moet doen. Hoe kan het beter? Wat werkt wel en wat werkt niet?”, zegt Renée van Eijk, voorzitter van Leraren met Lef. Op de Nationale  Onderwijstentoonstelling 2015 nodigt ze alle leraren van harte uit om kennis te  maken met deze jonge netwerkorganisatie. “De leraar moet zelf aan het roer staan”, stelt ze onomwonden.

Lees verderProfessionalisering
Ideeën voor verrijken onderwijs
Ideeën voor verrijken onderwijs

Steeds minder mensen brengen het op om vuistdikke boeken door te akkeren. Daarom bedacht specialist begaafdheid Eleonoor van Gerven de Knapzak Praktijkgidsen.

“Het zijn handzame boekjes van ongeveer honderd pagina’s, rijkelijk voorzien van foto’s, handelingsmodellen en hands-on tools. De boekjes zijn bedoeld voor mensen die in relatief korte tijd meer over een specifiek onderwerp willen weten. Mijn ambitie is de lezer aan het denken te zetten, zijn fantasie te prikkelen en zijn enthousiasme voor het onderwerp aan te wakkeren.”

Hoogbegaafdheid mag zich de laatste jaren verheugen in een groeiende belangstelling. Volgens Van Gerven kun je die ontwikkeling niet los zien van de ambitie om te komen tot passend onderwijs. “Als je elk kind een passend onderwijsaanbod moet doen, geldt dat ook voor kinderen die begaafd zijn. Maar hoe je dat moet aanpakken, dat weet niet iedereen. Het wordt je ook niet geleerd op de pabo. Vandaar dat ik met de knapzakjes ideeën aandraag.” 

In dit artikel komt het geven van uitdagend onderwijs aan de orde, zoals Eleonoor van Gerven beschrijft in de tweede Knapzak Praktijkgids 'Uitdagend Onderwijs'. 

Lees verderDidactiek
Maak van uw school een sterk merk!
Maak van uw school een sterk merk!

U heeft het onderwijsinhoudelijk natuurlijk prima voor elkaar. U werkt hard en uw  team werkt soms nog harder. De opbrengsten zijn voldoende, de groepsplannen zijn keurig op orde, er is een strakke organisatie en een opgeruimde administratie.

Maar toch… ouders zijn tevreden, maar niet enthousiast. Leerkrachten verzuimen nauwelijks, maar stralen niet echt wanneer zij over hun werk praten. En wat vertellen leerlingen eigenlijk over hun school?

Lees verderCommunicatie
Singapore rekendidactiek & meesterschap
Singapore rekendidactiek & meesterschap

Veel beter leren rekenen. Kan dat? In internationale onderzoeken als TIMSS scoren Nederlandse leerlingen op rekenen hoger dan gemiddeld, maar ze leggen het af tegen kinderen uit Japan, Hong Kong, Zuid- Korea en vooral Singapore. En dat niet alleen: Singaporese kinderen hebben ook nog meer plezier in rekenen. Onlangs was dr. Ban Har Yeap, rekengoeroe en groot pleitbezorger van het Singapore-rekenen in Nederland. Op de drukbezochte bijeenkomst in Utrecht vertelde hij over het ontstaan, de opzet en aanpak van deze effectieve rekenmethode.

Lees verderRekenen
Rijke leeromgeving levert (ook) geld op
Rijke leeromgeving levert (ook) geld op

De onderwijswereld is voortdurend in beweging. Professionalisering van leerkrachten is daardoor niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Denk maar aan veranderingen als de aangescherpte referentieniveaus en toetsen met betrekking tot taal en rekenen of de nieuwe cao, waarin leerkrachten extra middelen en tijd krijgen om zich verder te bekwamen. Maar ook door de Wet passend onderwijs en de speciale aandacht voor techniek in het basisonderwijs, is bijscholing nodig. Hoe pakt u dat op uw school aan?

Lees verderFinanciën
Rijke leeromgeving levert (ook) geld op
Rijke leeromgeving levert (ook) geld op

Moet een basisschool vooral een enclave zijn waar kinderen ongestoord en veilig kunnen leren? Of moet een basisschool vooral fungeren als toegangspoort tot de maatschappij? De school als kruispunt in de wijk, als plek waar jong en oud elkaar ontmoeten en van elkaar leren: Peter Kooy is er een warm voorstander van en maakt partijen in zijn omgeving enthousiast voor zijn visie.

Lees verderKwaliteit
Professionalisering van leerkrachten
Professionalisering van leerkrachten

De onderwijswereld is voortdurend in beweging. Professionalisering van leerkrachten is daardoor niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Denk maar aan veranderingen als de aangescherpte referentieniveaus en toetsen met betrekking tot taal en rekenen of de nieuwe cao, waarin leerkrachten extra middelen en tijd krijgen om zich verder te bekwamen.

Maar ook door de Wet passend onderwijs en de speciale aandacht voor techniek in het basisonderwijs, is bijscholing nodig. Hoe pakt u dat op uw school aan?

Lees verderProfessionalisering
E-learning voordelig alternatief scholing leerkrachten
E-learning voordelig alternatief scholing leerkrachten

Staatssecretaris Dekker komt in de zomer van 2015 met wetgeving om het register en de bijscholing van leraren in 2017 te verplichten, gebaseerd op het BIG-model in de zorg. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren komt er extra geld voor de professionalisering van leraren. Hoe dan ook: de komende jaren moet u aan de slag met het continu scholen van uw team. Welke mogelijkheden zijn er qua organisatie en budget?

Lees verderE-learning

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!