PO Management

Open menu
Thema's
Didactiek
Toetsen in de basisschool
Toetsen in de basisschool

Wat de Cito-toets ons wél en niet zegt

De laatste jaren wordt er in het basisonderwijs veel over het afnemen van toetsen gediscussieerd. Het gesprek spitst zich toe op de inzet en interpretatie van de Cito-toetsen.

Het maakt de emotie rond toetsen in de basisschool zichtbaar: “We werken toch niet alleen voor de Cito-toets?” Dit artikel heeft tot doel om de waarde van Cito-toetsen in het onderwijs voor leerkrachten en schoolleiders zowel te nuanceren als te versterken.

Lees verderMenno van Hasselt
Differentiëren met digitale leermiddelen
Differentiëren met digitale leermiddelen

Grip op onderwijs in de nieuwe tijd

In dit artikel krijgt u antwoord op de vraag hoe het onderwijs kan differentiëren met digitale leermiddelen. De relevantie van deze vraag wordt ingegeven door de waarneming dat scholen en leraren soms de regie over de leerprocessen van hun leerlingen kwijtraken. Steeds meer digitale leermiddelen nemen een of meerdere delen van het didactisch proces over. De auteurs gaan vooral dieper in op de onderwijskundige keuzes die een school heeft ten aanzien van de wijze waarop zij wil differentiëren met (of zonder) digitale leermiddelen.

Met dit artikel belichten Wijnand Gijzen en Henk van de Hoef een kant van leren in de 21e eeuw die nog door weinig deskundigen zo toegankelijk is beschreven.

Expertmeeting

Op 16 september 2015 organiseren de auteurs een expertmeeting rondom dit thema. Naast een korte toelichting van Wijnand Gijzen en een tweede gastspreker, zullen we in ronde tafelgesprekken van gedachte wisselen over de inhoud van het artikel. Deze expertmeeting is toegankelijk voor elke professional die zich bezig houdt met het ontwikkelen of toepassen van digitale leermiddelen in het primair onderwijs.

Meer informatie over de expertmeeting is te vinden op www.l21.nl

Lees verderPlatform L21
Aanpak Marzano effectief lesgeven
Aanpak Marzano effectief lesgeven

Iedere school wil haar leerlingen een optimaal leerproces bieden. En als leraar ben je altijd bezig jezelf verder te ontwikkelen. Maar hoe maak je nu een echte stap richting structurele verbetering? We koppelen onderzoek aan de onderwijspraktijk en coachen uw team met praktische werkwijzen waarvan onderzoek bewijst dat ze ook echt effect hebben. Bijvoorbeeld met het programma ‘Marzano Research: Focus op professie’, gestoeld op het werk van de bekende onderzoekswetenschapper Robert Marzano. Hij ontwikkelde een aanpak voor effectief lesgeven.

Aan het woord is Marcel Bogaarts, projectleider Marzano Research. "Iedere school werkt met een eigen model om te streven naar goed onderwijs."

Lees verderRedactie PO Management
Inspelen op educatieve behoeften
Inspelen op educatieve behoeften

Hoe bied je leerlingen passend onderwijs, tegemoetkomend aan hun eigen, specifieke educatieve behoeften? PO Management legde deze vraag voor aan vier onderwijsprofessionals, die op 13 mei 2015 allen spreken op het seminar 'Cirkel van Zorg'. 

Lees verderRedactie PO Management
Denken is lekker!
Denken is lekker!

Er wordt wel eens beweerd dat je in de loop van een dag wel 50.000 gedachten kunt hebben. Dat is niet mis. Reden genoeg om op school aandacht te geven aan hóe we denken en manieren aan te reiken om denken te structureren en te ontwikkelen. Dat helpt bij het formuleren van gedachten, het bespreken van vraagstukken en het ontwikkelen en uitwisselen van argumenten.

ThiemeMeulenhoff brengt twee lessenreeksen uit waarbij de ontwikkeling van denken centraal staat: 'Helder Denken' en 'Filosoferen met Bas Haring'. Zij zijn onderdeel van de taalmethode Taalverhaal.nu maar kunnen ook als op zichzelf staande lessen worden aangeschaft. 

Lees verderDavid van der Kooij
Beoordelen om te leren
Beoordelen om te leren

Wat is de kracht van feedup, feedback en feedforward? Dagelijks beoordelen leerkrachten het leren van leerlingen. Ze doen dat vaak zonder dat ze er zelf erg in hebben. 

Zoals juf Anne die merkt dat Sophie erg haar best doet bij een aardrijkskundeopdracht. Zij complimenteert haar en zegt: “Je hebt tot nu toe alles goed. Ik denk dat als je zo door gaat, je straks alle vragen goed hebt.”Meester Lars ziet de onhandige aanpak van Joeri bij het oplossen van staartdelingen en wijst hem daarop. Hij vraagt hem of hij de sommen ook op een andere manier kan maken. Juf Marleen vraagt haar leerlingen de spreekbeurt van Thomas te beoordelen aan de hand van een beoordelingsformulier dat ze samen met de groep heeft gemaakt. De leraren in deze voorbeelden gebruiken beoordelen om leerlingen verder te helpen in hun leerproces. Ze passen Beoordelen om te Leren toe.

Lees verderRedactie PO Management
Twijfel als hoogste goed
Twijfel als hoogste goed

Hij is als panellid iedere week op televisie te zien bij het populaire programma Proefkonijnen. Hij ziet het als zijn taak om ‘het volk’ tot helder denken aan te zetten. “Daar worden we met z’n allen gelukkiger van”, is zijn stellige overtuiging. Filosofie als schoolvak vindt hij daarom een goede zaak. Een vraaggesprek met informaticus en filosoof Bas Haring. “Ja, ik prikkel graag. Dat zet mensen aan tot denken.”

Lees verderRedactie PO Management
Superdiversiteit: iedereen onderwijs op maat
Superdiversiteit: iedereen onderwijs op maat

Hoogleraar Sabine Severiens test nieuw model in de praktijk

Een klas met dertig min of meer blonde koppies. Muisstil, geconcentreerd en met ontzag voor de leerkracht. Sorry, dames en heren leerkrachten, das war einmal... Uw klas wordt immers steeds diverser. Het is een onomkeerbare trend die ook buiten de Randstad en de grote steden steeds prominenter zichtbaar wordt. Hoogleraar Sabine Severiens onderzoekt hoe we het beste met die ‘superdiversiteit’ kunnen omgaan.

Lees verderRedactie PO Management

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!