PO Management

Open menu
Thema's
Didactiek
Denken is lekker!
Denken is lekker!

Er wordt wel eens beweerd dat je in de loop van een dag wel 50.000 gedachten kunt hebben. Dat is niet mis. Reden genoeg om op school aandacht te geven aan hóe we denken en manieren aan te reiken om denken te structureren en te ontwikkelen. Dat helpt bij het formuleren van gedachten, het bespreken van vraagstukken en het ontwikkelen en uitwisselen van argumenten.

ThiemeMeulenhoff brengt twee lessenreeksen uit waarbij de ontwikkeling van denken centraal staat: 'Helder Denken' en 'Filosoferen met Bas Haring'. Zij zijn onderdeel van de taalmethode Taalverhaal.nu maar kunnen ook als op zichzelf staande lessen worden aangeschaft. 

Lees verderDavid van der Kooij
Beoordelen om te leren
Beoordelen om te leren

Wat is de kracht van feedup, feedback en feedforward? Dagelijks beoordelen leerkrachten het leren van leerlingen. Ze doen dat vaak zonder dat ze er zelf erg in hebben. 

Zoals juf Anne die merkt dat Sophie erg haar best doet bij een aardrijkskundeopdracht. Zij complimenteert haar en zegt: “Je hebt tot nu toe alles goed. Ik denk dat als je zo door gaat, je straks alle vragen goed hebt.”Meester Lars ziet de onhandige aanpak van Joeri bij het oplossen van staartdelingen en wijst hem daarop. Hij vraagt hem of hij de sommen ook op een andere manier kan maken. Juf Marleen vraagt haar leerlingen de spreekbeurt van Thomas te beoordelen aan de hand van een beoordelingsformulier dat ze samen met de groep heeft gemaakt. De leraren in deze voorbeelden gebruiken beoordelen om leerlingen verder te helpen in hun leerproces. Ze passen Beoordelen om te Leren toe.

Lees verderRedactie PO Management
Twijfel als hoogste goed
Twijfel als hoogste goed

Hij is als panellid iedere week op televisie te zien bij het populaire programma Proefkonijnen. Hij ziet het als zijn taak om ‘het volk’ tot helder denken aan te zetten. “Daar worden we met z’n allen gelukkiger van”, is zijn stellige overtuiging. Filosofie als schoolvak vindt hij daarom een goede zaak. Een vraaggesprek met informaticus en filosoof Bas Haring. “Ja, ik prikkel graag. Dat zet mensen aan tot denken.”

Lees verderRedactie PO Management
Superdiversiteit: iedereen onderwijs op maat
Superdiversiteit: iedereen onderwijs op maat

Hoogleraar Sabine Severiens test nieuw model in de praktijk

Een klas met dertig min of meer blonde koppies. Muisstil, geconcentreerd en met ontzag voor de leerkracht. Sorry, dames en heren leerkrachten, das war einmal... Uw klas wordt immers steeds diverser. Het is een onomkeerbare trend die ook buiten de Randstad en de grote steden steeds prominenter zichtbaar wordt. Hoogleraar Sabine Severiens onderzoekt hoe we het beste met die ‘superdiversiteit’ kunnen omgaan.

Lees verderRedactie PO Management
Ideeën voor verrijken onderwijs
Ideeën voor verrijken onderwijs

Steeds minder mensen brengen het op om vuistdikke boeken door te akkeren. Daarom bedacht specialist begaafdheid Eleonoor van Gerven de Knapzak Praktijkgidsen.

“Het zijn handzame boekjes van ongeveer honderd pagina’s, rijkelijk voorzien van foto’s, handelingsmodellen en hands-on tools. De boekjes zijn bedoeld voor mensen die in relatief korte tijd meer over een specifiek onderwerp willen weten. Mijn ambitie is de lezer aan het denken te zetten, zijn fantasie te prikkelen en zijn enthousiasme voor het onderwerp aan te wakkeren.”

Hoogbegaafdheid mag zich de laatste jaren verheugen in een groeiende belangstelling. Volgens Van Gerven kun je die ontwikkeling niet los zien van de ambitie om te komen tot passend onderwijs. “Als je elk kind een passend onderwijsaanbod moet doen, geldt dat ook voor kinderen die begaafd zijn. Maar hoe je dat moet aanpakken, dat weet niet iedereen. Het wordt je ook niet geleerd op de pabo. Vandaar dat ik met de knapzakjes ideeën aandraag.” 

In dit artikel komt het geven van uitdagend onderwijs aan de orde, zoals Eleonoor van Gerven beschrijft in de tweede Knapzak Praktijkgids 'Uitdagend Onderwijs'. 

Lees verderRedactie PO Management
Ruud van Nistelrooy: 'Ontdek je talent'
Ruud van Nistelrooy: 'Ontdek je talent'

In 2012 zette hij een streep onder zijn voetballoopbaan. Maar weinigen weten dat Ruud van Nistelrooy sinds 2010 actief is in het onderwijs. Via de Ruud van Nistelrooy Academy begeleidt hij honderden kinderen op sociaal-emotioneel gebied. “Niet zonder resultaat, gelukkig, en als het aan mij ligt worden dat er veel meer.” Een vraaggesprek met een voetballer dat nu eens niet over voetbal gaat.

Lees verderRedactie PO Management
Beter begeleiden uitdagend onderwijs
Beter begeleiden uitdagend onderwijs

Op elke basisschool komen begaafde leerlingen voor. Leraren doen hun best om voor deze leerlingen een uitdagend onderwijsaanbod  samen te stellen. Er worden dure pakketten aangeschaft, er wordt gecompact op de reguliere leerstof en toch ervaart niet elke leraar dat de genomen maatregelen leiden tot het gewenste resultaat. Dat is frustrerend, zeker als je er veel tijd en energie hebt ingestoken en je toch al heel veel ballen omhoog moet houden. 

In dit artikel analyseren we zes valkuilen en benoemen we tegelijkertijd zes ‘kansen’ die je kunt aangrijpen om tot een betere begeleiding van uitdagend onderwijs te komen. De manier waarop we deze kansen inzetten, sluit aan bij het proces van het maken van een groepsplan. Zo profiteren we van een vaardigheid die leerkrachten al hebben om daardoor hun aanbod van uitdagend onderwijs beter te kunnen afstemmen op begaafde leerlingen.

Lees verderEleonoor van Gerven
Gebiologeerd door leren
Gebiologeerd door leren

Over hoe we ‘normale’ kinderen efficiënt kunnen laten leren, is veel bekend. De laatste jaren neemt ook onze kennis over begaafdheid toe. Dat is mede te danken aan Eleonoor van Gerven. Vorig jaar verscheen van haar hand Begaafde onderpresteerders, het eerste boekje in een reeks ‘knapzakpraktijkgidsen’. Gesprek met een bevlogen en ondernemende onderwijsvrouw.

Lesgeven lijkt een eenvoudige taak, maar is in wezen heel complex, aldus Van Gerven. “Er zijn vier fasen in bekwaamheid: onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam. Onbewust bekwaam is een situatie waarin je dingen niet kunt, niet weet dat je ze niet kunt. Daarop volgt het moment dat je ontdekt dat je de dingen niet kunt, je bent bewust onbekwaam. Dat ervaar je als vervelend en dus besluit je te gaan leren. Daarop volgt ‘bewust bekwaam’. Je bent dingen gaan leren en hebt ze onder de knie gekregen.

Tot slot heb je de fase van ‘onbewust bekwaam zijn’. Dan gaat het om vaardigheden die verinnerlijkt zijn. Ze gaan vanzelf. Een goed voorbeeld is fietsen. In het onderwijs begeleid je mensen in het proces van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Om dat op verantwoorde wijze te doen, moet je wel weten hoe je dat moet doen. Zeker als je niet alleen kinderen, maar ook hun leraren opleidt.”

Lees verderRedactie PO Management

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!