PO Management

Open menu
Thema's
Didactiek
Sturen met digitale leermiddelen
Sturen met digitale leermiddelen

De afgelopen vijf jaar hebben digitale leermiddelen in het basisonderwijs een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Opgaven worden door moderne software verzameld en geanalyseerd en de feedback wordt real-time gepresenteerd aan leerling en leerkracht.

De adaptieve functie van digitale leermiddelen stelt leerlingen in staat op hun eigen vaardigheidsniveau de leerstof te verwerken. Maar welke betekenis kunnen de leerling én de leerkracht ontlenen aan deze mogelijkheden? Dragen deze leermiddelen ook daadwerkelijk bij aan hogere leeropbrengsten? En wat vraagt dit van de leerkracht?

Dit artikel biedt u informatie over de werking van deze digitale leermiddelen, over het effect ervan en de beperkingen.

Lees verderMenno van Hasselt
Een samenhangende en kosteneffectieve leermethode
Een samenhangende en kosteneffectieve leermethode

Een lesmethode die bijna alle basisschoolvakken vertegenwoordigt, binnen vijf schoolbrede thema’s per jaar. Dat is in een notendop ‘Alles-in-1’. De methode is inmiddels zo’n vijf jaar op de markt, en wordt al gebruikt door een paar honderd scholen. Zij kiezen vooral voor Alles-in-1 omdat ze het onderwijs tot leven willen brengen met veel samenhang tussen de groepen en vakken. En ook het financiële plaatje is aantrekkelijk, want een overkoepelende methode is voordeliger dan allemaal losse lespakketten.

Lees verderRedactie PO Management
Maas van Beek: Coöperatief leren
Maas van Beek: Coöperatief leren

Het is een hele uitdaging: alle leerlingen motiveren en actief betrekken bij de les. Het wordt nog mooier als je ze ook nog veel van elkaar laat leren.

Bij dr. Spencer Kagan, een van de grondleggers van het coöperatief leren, staan zowel de cognitieve als de sociale vaardigheden centraal. Zijn aanpak krijgt wereldwijd veel bijval. Wat is zijn geheim?

Lees verderRedactie PO Management
Maak jij als leerkracht al het verschil?
Maak jij als leerkracht al het verschil?

‘Zelden heb ik een boek gelezen dat zo dicht bij de levendige, maar ook ingewikkelde onderwijspraktijk staat als dit boek’, aldus algemeen directeur van het NIVOZ, Luc Stevens. Hij heeft het over Het inspiratieboek voor de gelukkige klas. De auteurs, Natasja de Kroon, Ingrid Nagtzaam en Merlijn Wentzel, nodigen leerkrachten uit om te ontdekken hoe snel de sfeer in de klas verandert omdat jij als leerkracht het verschil maakt. 

Lees verderRedactie PO Management
Jelle Jolles: Creativiteit is te leren
Jelle Jolles: Creativiteit is te leren

Veel mensen benutten een te klein gedeelte van hun hersencapaciteit. Doodzonde, want we zijn tot veel meer in staat. Als we onszelf maar aanzetten tot creatief denken en ons brein blijven uitdagen. Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles: ‘Als er meer mensen in Nederland creatief gaan denken en grensverleggende oplossingen bedenken, dan is dat goed voor iedereen en kan het onze economie zelfs een grote boost geven.’ 

Lees verderRedactie PO Management
Nieuwe media
Nieuwe media

Natuurlijke brug tussen formeel en informeel leren.

Robert Jacobs en Lisette Ligtendag zijn beiden verbonden aan de CED-Groep. Robert is onder meer projectleider voor het ontwikkelen van ‘Leren met toekomst’. Lisette is unitmanager Innovatie en zelf ‘gepassioneerd informeel leerder’. Ze laten hun licht schijnen over het belang van informeel leren voor het onderwijs.  

Lees verderRedactie PO Management
Toetsen in de basisschool
Toetsen in de basisschool

Wat de Cito-toets ons wél en niet zegt

De laatste jaren wordt er in het basisonderwijs veel over het afnemen van toetsen gediscussieerd. Het gesprek spitst zich toe op de inzet en interpretatie van de Cito-toetsen.

Het maakt de emotie rond toetsen in de basisschool zichtbaar: “We werken toch niet alleen voor de Cito-toets?” Dit artikel heeft tot doel om de waarde van Cito-toetsen in het onderwijs voor leerkrachten en schoolleiders zowel te nuanceren als te versterken.

Lees verderMenno van Hasselt
Differentiëren met digitale leermiddelen
Differentiëren met digitale leermiddelen

Grip op onderwijs in de nieuwe tijd

In dit artikel krijgt u antwoord op de vraag hoe het onderwijs kan differentiëren met digitale leermiddelen. De relevantie van deze vraag wordt ingegeven door de waarneming dat scholen en leraren soms de regie over de leerprocessen van hun leerlingen kwijtraken. Steeds meer digitale leermiddelen nemen een of meerdere delen van het didactisch proces over. De auteurs gaan vooral dieper in op de onderwijskundige keuzes die een school heeft ten aanzien van de wijze waarop zij wil differentiëren met (of zonder) digitale leermiddelen.

Met dit artikel belichten Wijnand Gijzen en Henk van de Hoef een kant van leren in de 21e eeuw die nog door weinig deskundigen zo toegankelijk is beschreven.

Expertmeeting

Op 16 september 2015 organiseren de auteurs een expertmeeting rondom dit thema. Naast een korte toelichting van Wijnand Gijzen en een tweede gastspreker, zullen we in ronde tafelgesprekken van gedachte wisselen over de inhoud van het artikel. Deze expertmeeting is toegankelijk voor elke professional die zich bezig houdt met het ontwikkelen of toepassen van digitale leermiddelen in het primair onderwijs.

Meer informatie over de expertmeeting is te vinden op www.l21.nl

Lees verderPlatform L21

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!