PO Management

Open menu
Thema's
Professionalisering
Gericht coachen van leerkrachten
Gericht coachen van leerkrachten

Door kritisch te kijken naar het functioneren van je leerkrachten, kun je het onderwijs op je school naar een hoger plan tillen. De vaardigheidsmeter (VHM) van Cadenza Onderwijsconsult is een instrument om op een constructieve manier leerkrachten van feedback te voorzien, met als doel dat ze zich verder ontwikkelen.

Basisschool De Tol in Zuidlaren gebruikt de VHM inmiddels al drie jaar om leerkrachten gericht te coachen. 

Lees verderRedactie PO Management
Hoe word je fijnmazig bekwaam?
Hoe word je fijnmazig bekwaam?

Bestuurder Bas van Loo heeft docentprofessionalisering tot een van de pijlers van zijn beleid gemaakt. "Grofmazig doen we het uitstekend, maar als je fijnmazig kijkt, kunnen we nog grote sprongen vooruit maken."Een eigen e-learningacademie moet dat mogelijk maken.

In dit artikel deelt Bas van Loo zijn ervaringen met de implementatie van die e-learningacademie en zijn aanpak van docentoprofessionalisering.

Lees verderRedactie PO Management
Investeer in kwaliteit leraren
Investeer in kwaliteit leraren

Investeren in leraren verhoogt onderwijskwaliteit. De afgelopen jaren zijn er diverse publicaties verschenen over de kwaliteit van het onderwijs. Daarin komt steeds naar voren dat de kwaliteit van de leraar bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe staat het eigenlijk  met de kwaliteit van de leraar? In dit artikel worden de uitkomsten van verschillende onderzoeken naast elkaar gelegd en ziet u welke kansen er zijn om met gerichte scholing de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Dit artikel is in een verkorte versie verschenen in PO Management nummer 3, november 2014. Dit is het complete artikel.

Lees verderSabine Kokee
John Hattie maakt leren zichtbaar
John Hattie maakt leren zichtbaar

Wat heeft de meeste impact in het onderwijs? Sterke leerlingen zijn het resultaat van sterke leraren in een sterke school? Niet alles wat gedaan wordt in het onderwijs kan top zijn! Wie of wat maken het verschil? Wat is de impact die je als school realiseert?

Deze vragen waren aanleiding voor professor John Hattie om zijn mega-onderzoek naar excellent onderwijs te starten. Bent u nieuwsgierig naar de uitkomsten?

Lees verderRedactie PO Management
NOT'15: Superkracht, tablets & leraren met lef
NOT'15: Superkracht, tablets & leraren met lef

Test je superkracht!

CNV Onderwijs geeft individuele passie en vakmanschap ruim baan op NOT 2015

Tijdens de NOT 2015 zoomt CNV Onderwijs in  op het element individuele passie en vakmanschap met het thema: Wat is jouw superkracht? Met een speciaal voor de beurs  ontwikkelde test kan iedere leraar ontdekken wat zijn of haar kracht is en hoe  hij of zij deze het beste kan inzetten op het werk. De test is ontleend aan het onderzoek dat Myriam Lieskamp en Annemieke Schoemaker van CNV Onderwijs gedaan hebben naar beroepstrots.  

Tablet als breekijzer

Wat betekenen tablets voor ons onderwijs? Zijn  de mogelijkheden die  tablets bieden breekijzer voor onderwijsinnovatie, zoals Maurice de Hond stelt? Zou de content het vliegwiel moeten zijn, zoals Johan Hof van de Klas voor de Toekomst ervaart? Tablets zijn ‘hot’ in gesprekken en discussies over onderwijsinnovatie. Vanzelfsprekend speelt dit thema ook een hoofdrol op de NOT 2015.

Leraren met Lef wil de leraar weer aan het roer zien

Leraren met Lef biedt een podium aan leraren die het onderwijs positief-kritisch benaderen. “We vinden dat je niet alleen kritiek moet hebben, maar dat je er ook echt iets aan moet doen. Hoe kan het beter? Wat werkt wel en wat werkt niet?”, zegt Renée van Eijk, voorzitter van Leraren met Lef. Op de Nationale  Onderwijstentoonstelling 2015 nodigt ze alle leraren van harte uit om kennis te  maken met deze jonge netwerkorganisatie. “De leraar moet zelf aan het roer staan”, stelt ze onomwonden.

Lees verderRedactie PO Management
Professionalisering van leerkrachten
Professionalisering van leerkrachten

De onderwijswereld is voortdurend in beweging. Professionalisering van leerkrachten is daardoor niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Denk maar aan veranderingen als de aangescherpte referentieniveaus en toetsen met betrekking tot taal en rekenen of de nieuwe cao, waarin leerkrachten extra middelen en tijd krijgen om zich verder te bekwamen.

Maar ook door de Wet passend onderwijs en de speciale aandacht voor techniek in het basisonderwijs, is bijscholing nodig. Hoe pakt u dat op uw school aan?

Lees verderRedactie PO Management
Werken aan leiderschap
Werken aan leiderschap

Als basisschooldirecteur kent u het gevoel wellicht wel: dat u alle ballen in de lucht moet houden. Zoveel werk en prioriteiten, zoveel aandachtspunten en altijd net te weinig tijd… De CED-Groep ontwikkelde twee programma’s om meer helderheid en structuur in uw organisatie te brengen en uw leiderschapskwaliteiten te versterken: De Betere Basisschool en Lead Like a Champion.

Lees verderRedactie PO Management
Dilemma's bij professionalisering
Dilemma's bij professionalisering

Waarschijnlijk is er in de geschiedenis van het onderwijs nog nooit zoveel belangstelling getoond voor het vakmanschap en de professionalisering van leraren als op het ogenblik. Iedereen is ervan overtuigd dat leraren het verschil maken waar het gaat om goed onderwijs.

Betrokken en gemotiveerde leraren hebben een grote invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leraren hebben ook een scherp beeld van de talenten en mogelijkheden van leerlingen, en geven in de meeste gevallen betere adviezen over vervolgonderwijs dan formele, objectieve testen. Belangrijke vragen zijn dan ook: Hoe kunnen we leraren ondersteunen in het onderhouden van hun vakmanschap? Hoe maken we van de school ook een aantrekkelijke leeromgeving voor leraren? En wat zijn de dilemma’s die we daarbij tegenkomen?

Lees verderRedactie PO Management

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!