PO Management

Open menu
Thema's
Professionalisering
Talent beter begeleiden
Talent beter begeleiden

Een goed gedifferentieerde instructie en verwerking, compacten en verrijken van de basisstof, verrijking in de klas of in een plusgroep, dat alles moet een school in huis hebben om meer- en hoogbegaafde kinderen een doorgaande leerlijn te bieden. Zodat zij gemotiveerd blijven en lekker in hun vel zitten op school. Om dit aanbod goed te organiseren, uit te voeren en te borgen, is een doortimmerd talentenbeleid onontbeerlijk.

Lees verderRedactie PO Management
Verbeterde meldcode kindermishandeling
Verbeterde meldcode kindermishandeling

Ieder basisschoolbestuur kent de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds begin dit jaar (2019) is deze meldcode verbeterd. Er staat nu onder meer duidelijker omschreven in welke situaties het nodig is dat professionals hun vermoedens van kindermishandeling melden bij Veilig Thuis.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 2013 van kracht. In september 2018 kregen allescholen en schoolbesturen vanuit de overheid een brief dat per 1 januari 2019 het Besluit verplichte meldcode zou veranderen. Het is vanaf die datum een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, door professionals vertaald in vermoedens van acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode.

Lees verderRedactie PO Management
INNOVO over de vitale medewerker
INNOVO over de vitale medewerker

INNOVO in het Zuid-Limburgse Heerlen heeft als een van de eerste schoolbesturen in Nederland een eigen academie. Online wel te verstaan. Het afgelopen jaar heeft een kleine honderd ‘flexforcedocenten’ hiervan gebruik kunnen maken. Hun enthousiasme en positieve feedback hebben het bestuur doen besluiten om de academie open te stellen voor de overige 900 medewerkers. ‘Met de academie hebben we onze kernwaarden veel beter geëtaleerd.’

Lees verderFrank Stienissen
NOT 2019
NOT 2019

Vijf vernieuwde segmenten, een avondopening op woensdag, een schoolplein als entree en veel nieuwe activiteiten en dat alles onder het thema ‘Voor beter onderwijs’. De NOT 2019, die van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 januari wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht, belooft ook deze editie weer het grootste event voor onderwijzend Nederland te worden.

Lees verderFrank Stienissen
Juf Bianca over werken in een kleuterwereld
Juf Bianca over werken in een kleuterwereld

Bianca Antonissen werkte jarenlang in het onderwijs, voornamelijk als kleuterjuf. Ze staat beter bekend als Juf Bianca, en richtte een online platform voor kleuterleerkrachten op, vol met blogs en ervaringen die worden uitgewisseld.

Onlangs kwam haar boek Werken in een kleuterwereld uit. Wat een schooldirecteur moet weten van goed onderwijs aan kleuters? Juf Bianca: 'Kleuters leren op een andere manier dan leerlingen in de groepen 3 t/m 8. Geef spel de ruimte en vertrouw op je kleuterleerkrachten. Zij weten waar goed onderwijs voor kleuters aan moet voldoen!’

Lees verderRedactie PO Management
Professionele cultuur in ontwikkeling
Professionele cultuur in ontwikkeling

Tachtig jaar onderwijservaring, geschraagd door theoretische onderbouwing. Het boek Professionele cultuur in ontwikkeling van Gerard van den Hoven en Spier ten Doesschate is een zorgvuldig samengesteld document waarmee iedere schoolleider zijn voordeel kan doen.

"Een goede schoolleider spreekt zijn teamleden aan op hun professionele kwaliteiten, aldus Van den Hoven. “Niet op wie ze zijn, maar op wat ze kunnen. In professionele organisaties gebeurt dat volop, in ambtelijke organisaties niet of nauwelijks. Het leidt immers vaak tot ongemakkelijke gesprekken, die veel mensen liever uit de weg gaan. Wij ervaarden dat er, door je uit te spreken en door hulp te vragen maar ook aan te bieden, een open sfeer ontstond. In de taal van nu zouden we zeggen: het versterkte de professionele cultuur van de organisatie.”

 

Lees verderRedactie PO Management
Lerarenprofessionalisering
Lerarenprofessionalisering

Lerarenprofessionalisering: iedereen is het erover eens dat het belangrijk is, maar hoe en wanneer doe je dat dan? Dat is vaak lastig in de drukke schoolpraktijk van alledag. Steeds meer scholen kiezen daarom voor een mix van bijeenkomsten en e-learning. E-learning Wizard biedt scholen een stappenplan aan voor het opzetten van een professionele leergemeenschap om teamleren te implementeren.

Esther van Wageningen (De Windwijzer) over lerarenprofessionalisering: 'Het moet gaan om dat wat je wilt leren en dat wat je wilt weten om jezelf verder te ontwikkelen.

Lees verderRedactie PO Management
De brug tussen onderwijs en ICT
De brug tussen onderwijs en ICT

De maatschappij en daarmee ook het onderwijs digitaliseert: hoe zorg je dat je als schoolteam niet achterblijft? O21 geeft advies vanuit een onderwijsachtergrond én heeft veel kennis van ICT. Dit resulteert in producten en diensten rondom digitalisering en alles wat met toekomstgericht onderwijs en de rol die ICT daarbij speelt te maken heeft.

Dit jaar startte O21 met een nieuwe opleiding: toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders.

Lees verderRedactie PO Management

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!