PO Management

Open menu
Thema's
Professionalisering
Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid

ONMISBARE VAARDIGHEDEN VOOR LEERLINGEN ÉN LEERKRACHTEN

Tijdens de eerste weken van de coronacrises hebben scholen een ongekende ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van leren op afstand. De snelheid waarop scholen dit hebben opgepakt roept alleen maar bewondering op. Maar het brengt natuurlijk ook het besef dat leren op afstand veel vraagt van de digitale geletterdheid van zowel leerkrachten als leerlingen. Onderzoek laat zien dat beide groepen hierin nog flinke stappen kunnen zetten. 

Lees verderRedactie PO Management
Power to the teacher
Power to the teacher

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van leraren. De leraar maakt immers het verschil. In de cao is vastgelegd dat leraren 10 procent van hun jaartaak moeten besteden aan professionalisering. Scholen dienen daarvoor zelfs de noodzakelijke voorwaarden te scheppen.

Maar de belangrijkste slagingsfactor blijft toch de intrinsieke motivatie van de leraar zelf: welke stappen neemt een leraar op het gebied van professionalisering? Hoeveel tijd besteedt hij of zij er werkelijk aan?

Lees verderRedactie PO Management
Benutten academische leerkrachten
Benutten academische leerkrachten

Hannah Bijlsma is leerkracht van groep 3 en daarnaast verbonden als onderzoeker (PhD) aan de Universiteit Twente. De combinatie van onderwijspraktijk en onderzoek sluit naadloos aan bij haar passie: onderwijsverbetering door de inzet en benutting van academische leerkrachtvaardigheden in het onderwijs. Met die passie heeft zij de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) opgericht.
De BAB streeft naar erkende ongelijkheid in schoolteams. In dit artikel houdt ze een gloedvol betoog voor meer academische leerkrachten voor de klas.

Lees verderHannah Bijlsma
Schoolleidersregister: 'Herregistratie kan in 3 middagen'
Schoolleidersregister: 'Herregistratie kan in 3 middagen'

In de vorige editie van PO Management (nr. 12 april 2019) lieten vier schoolleiders zich kritisch uit over het Schoolleidersregister. Het register was enigszins verbaasd over de kritiek. ‘Het register wil er juist voor de schoolleiders zijn en wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van geregistreerde schoolleiders en het aanzien van het vak.’ Lees alles over zaken als herregistratie, informeel leren en de wildcard.

Lees verderRedactie PO Management
Hargreaves over samen professionaliseren
Hargreaves over samen professionaliseren

Onderwijsgoeroe is een groot woord. Zo wil hij zelf zeker niet genoemd worden. Toch behoort Andy Hargreaves tot de selecte groep onderwijsverbeteraars die wereldfaam heeft verworven. Hij leidde grote projecten in Schotland, Canada en de VS. Op vrijdag 24 mei komt hij naar Nederland. Waar de juiste manier van samenwerken toe kan leiden!

Hargreaves gaat nooit voor het snelle gewin. Hij kiest voor duurzame schoolontwikkeling en duurzaam leiderschap. De context is belangrijk, houdt hij zijn publiek voor. Iedere situatie vraagt om haar eigen aanpak en benadering. In zijn nieuwste boek Samen werken aan professionaliteit geeft hij prachtige voorbeelden van hoe je samen met andere professionals tot ongekende resultaten kunt komen. Doorgewinterde onderwijsprofessionals zijn er lovend over.

Lees verderRedactie PO Management
Talent beter begeleiden
Talent beter begeleiden

Een goed gedifferentieerde instructie en verwerking, compacten en verrijken van de basisstof, verrijking in de klas of in een plusgroep, dat alles moet een school in huis hebben om meer- en hoogbegaafde kinderen een doorgaande leerlijn te bieden. Zodat zij gemotiveerd blijven en lekker in hun vel zitten op school. Om dit aanbod goed te organiseren, uit te voeren en te borgen, is een doortimmerd talentenbeleid onontbeerlijk.

Lees verderRedactie PO Management
Verbeterde meldcode kindermishandeling
Verbeterde meldcode kindermishandeling

Ieder basisschoolbestuur kent de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds begin dit jaar (2019) is deze meldcode verbeterd. Er staat nu onder meer duidelijker omschreven in welke situaties het nodig is dat professionals hun vermoedens van kindermishandeling melden bij Veilig Thuis.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 2013 van kracht. In september 2018 kregen allescholen en schoolbesturen vanuit de overheid een brief dat per 1 januari 2019 het Besluit verplichte meldcode zou veranderen. Het is vanaf die datum een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, door professionals vertaald in vermoedens van acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode.

Lees verderRedactie PO Management
INNOVO over de vitale medewerker
INNOVO over de vitale medewerker

INNOVO in het Zuid-Limburgse Heerlen heeft als een van de eerste schoolbesturen in Nederland een eigen academie. Online wel te verstaan. Het afgelopen jaar heeft een kleine honderd ‘flexforcedocenten’ hiervan gebruik kunnen maken. Hun enthousiasme en positieve feedback hebben het bestuur doen besluiten om de academie open te stellen voor de overige 900 medewerkers. ‘Met de academie hebben we onze kernwaarden veel beter geëtaleerd.’

Lees verderFrank Stienissen

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!