PO Management

Open menu
Thema's
Lesgeven met een stappenkaart
Lesgeven met een stappenkaart

Een effectieve les staat of valt met een duidelijke uitleg (demonstratie) van een aanpak of strategie. Helaas geven handleidingen bij lesmethodes hiervoor lang niet altijd goede handreikingen. In dat geval is het werken met een zelfontworpen strategiekaart (of stappenplan) een prima alternatief, al kost dit natuurlijk extra voorbereidingstijd.

'Door ervaring weet de leerkracht die het stappenplan maakte precies waar de leerlingen de mist in kunnen gaan.'

Lees verderDidactiek
Onderwijs anders organiseren?
Onderwijs anders organiseren?

7 AANBEVELINGEN VOOR EEN ZORGVULDIGE IMPLEMENTATIE

We moeten het onderwijs anders organiseren. Dat besef leeft gelukkig steeds breder. Urgentiebesef kan echter ook leiden tot ondoordachte veranderingen. Anders organiseren van het onderwijs vraagt om een zorgvuldige en weloverwogen implementatie.

'Het lerarentekort is aanleiding voor een herbezinning op de organisatie van ons onderwijs. Begin wel altijd met de waarom-vraag vanuit de pedagogische opdracht van de school.'

Lees verderManagement
Podcasts maken is rijke leerervaring
Podcasts maken is rijke leerervaring

Twee indrukwekkende prijzen won leraar Tjeerd van den Elsen. Ondanks succes en waardering zegde Tjeerd zijn baan op en werd hij leraar-ondernemer. Nu maakt hij podcasts met kinderen op de basisschool. ‘Een podcast maken is een rijke leerervaring en staat bovenaan in de taxonomie van Bloom.’

"Radio maken zit veel meer dan gewone lessen lezen en schrijven helemaal boven in de taxonomie van Bloom."

Lees verderDidactiek
Verschillen zien en waarderen
Verschillen zien en waarderen

MASTER PASSEND MEESTERSCHAP LEIDT OP TOT INCLUSIEVE LERAAR

Tegemoetkomen aan leerlingen met verschillende achtergronden en mogelijkheden. Dat wil iedere leraar. Maar is dat een kwestie van technische en didactische skills of gaat het eerder om een houding? De nieuwe master Passend Meesterschap richt zich op professionals die de verschillen in hun klas willen zien, waarderen en benutten. Vier leraren over het ontwikkelen van een ‘inclusieve mindset’.

  • Jorres Claessens (eerstejaarstudent): "Doordat je jezelf beter leert kennen, ga je kinderen ook anders zien."
  • Imke Houben (tweedejaarsstudent): "Ik zie de verschillen tussen kinderen meer, waardeer ze en kan er ook meer mee."
  • Ellen van den Beekmortel (tweedejaarsstudent): "Ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik invul wat ik denk te zien."
  • Christel Rijpkema (tweedejaarsstudent): "De laatste tijd gun ik mezelf meer ruimte voor pedagogisch handelen."

 

Lees verderProfessionalisering
Remedial teaching verdient een plek op school
Remedial teaching verdient een plek op school

Sinds december 2019 zwaait Marion Vliegenthart de scepter over de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), die volgend jaar dertig jaar bestaat. Hoe heeft het vak van remedial teacher zich volgens de nieuwe directeur ontwikkeld en wat is de positie van de remedial teacher binnen het passend onderwijs?

"RT'ers kunnen leerkrachten ondersteunen en werk uit handen nemen, zodat we met zijn allen passend onderwijs kunnen bieden."

Lees verderOpinie
De kunst van het veranderen
De kunst van het veranderen

BETER ONDERWIJS VOOR ONZE LEERLINGEN

Het Haagse Lucas Onderwijs heeft samen met de Hogeschool Leiden en Kennisnet een heleboel – mogelijke – vernieuwingen in kaart gebracht. Het resultaat is een praktisch boek geworden met concrete handreikingen voor onderwijsvernieuwing. De leerling staat daarbij centraal. "We merkten dat al onze scholen, zo'n tachtig in totaal, bezig zijn om te kijken waar ze kunnen vernieuwen. Maar ook viel op dat niet bij alle scholen dit proces even gemakkelijk gaat."

Lees verderMotivatie
Hoe ontwikkel je een duurzaam IKC?
Hoe ontwikkel je een duurzaam IKC?

Het boek Een IKC dat staat als een huis! werd voor het eerst in 2013 uitgegeven en kon al rekenen op een herdruk. Inmiddels voegden auteurs Spier ten Doesschate en Mark van der Pol nóg een keer de allernieuwste inzichten, wet- en regelgeving en nieuwe praktijkvoorbeelden aan het boek toe. De kracht van de vorige twee uitgaven is in deze derde editie zeker overeind gebleven: leidinggevenden en besturen krijgen talloze praktische tips om te komen tot een duurzame ontwikkeling van een integraal kindcentrum.

Lees verderManagement
Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid

ONMISBARE VAARDIGHEDEN VOOR LEERLINGEN ÉN LEERKRACHTEN

Tijdens de eerste weken van de coronacrises hebben scholen een ongekende ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van leren op afstand. De snelheid waarop scholen dit hebben opgepakt roept alleen maar bewondering op. Maar het brengt natuurlijk ook het besef dat leren op afstand veel vraagt van de digitale geletterdheid van zowel leerkrachten als leerlingen. Onderzoek laat zien dat beide groepen hierin nog flinke stappen kunnen zetten. 

Lees verderProfessionalisering

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!