PO Management

Open menu
Thema's
Facilitair
Stap voor stap naar een succesvol schoolplein
Stap voor stap naar een succesvol schoolplein

Het schoolplein is voor een school van educatieve en recreatieve waarde. Het is een plek waar door de leerlingen gespeeld, geleerd en geleefd wordt. Maar de laatste jaren lijkt het schoolplein achter te lopen op ontwikkelingen binnen het onderwijs. Nieuwe onderwijsconcepten zoals integrale kindcentra, nieuwe lestijden, wetswijzigingen en het aanhoudende debat over het aantal gymlessen binnen het basisonderwijs zijn van invloed op het schoolplein.

Hoogste tijd om het plein aan te passen naar een schoolplein van deze tijd. Waar moet je beginnen als je het schoolplein wilt opknappen? Wie moet je erbij betrekken? En hoe zit het met de financiering? Veel scholen worstelen met deze vragen. Daarom zetten we in deze whitepaper in een helder stappenplan uiteen welke stappen je het beste kan nemen, voor welke keuzes je komt te staan en waar je rekening mee moet houden. Van het schrijven van een Plan van Aanpak tot het maken van een ontwerp en het organiseren van de uitvoering. Ook laten we je zien welke acties de school moet oppakken en geven we tips om het proces naar een nieuw schoolplein zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Deze whitepaper is gepubliceerd naar aanleiding van artikel in PO Management nummer 3 'Hoe krijgen we kinderen meer aan het bewegen?'. 

 

Lees verderNijha
Hoe krijgen we kinderen meer aan het bewegen?
Hoe krijgen we kinderen meer aan het bewegen?

Bewegingsonderwijs en spelen dé basis voor gezonde scholen

Bewegen, spelen en sporten krijgen steeds meer aandacht binnen het basisonderwijs. Dat is niet vreemd, want het belang van bewegen bij kinderen wordt steeds meer onderkend. Bewegen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en uit onderzoek blijkt dat bewegen ook een niet te onderschatten invloed heeft op de schoolprestaties. Maar hoe kun je als school optimaal invulling geven aan bewegen in en rondom de school?

Lees verderNijha
Passend Onderwijs: Passende Buitenruimte!
Passend Onderwijs: Passende Buitenruimte!

In augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs in voor álle scholen en deze moet er voor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Oogmerk van de wet is dat:

“Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de Wet Passend Onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen.”

Scholen zijn al geruime tijd bezig zich op deze nieuwe situatie voor te bereiden. Immers, er ontstaat voor scholen een zorgplicht! In belangrijke mate richt men zich op het inhoudelijk onderwijskundig concept voor een grotere diversiteit aan leerlingen. Hoe het doel te realiseren van één organisatie, één pedagogische visie, één aanspreekpunt voor ouders en één plek voor onderwijs, spel en beweging?

In dit whitepaper willen wij ons in het kader van passend onderwijs richten op een passende schoolomgeving. Meer specifiek: kan een passende buitenruimte (i.c. het schoolplein) een bijdrage leveren aan passend onderwijs? We gaan daarmee van inhoud naar ruimte.

Lees verderGoede Speelprojecten
Gezonde exploitatie schoolgebouwen
Gezonde exploitatie schoolgebouwen

Begonnen als schoonmaakbedrijf, heeft MAS zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een grote fullservice-dienstverlener in Amsterdam en omstreken. Het bedrijf verzorgt de schoonmaakwerkzaamheden van onder andere scholen, kinderdagverblijven, kantoren, hotels en musea. Drieënveertig procent van de Amsterdamse scholen staat inmiddels op de referentielijst.

Lees verderRedactie PO Management
Afrekenen met hinderlijke toiletgeur
Afrekenen met hinderlijke toiletgeur

Als gebouwenbeheerder namens Stichting Promes heeft Willem Prins het onderwijs gedurende een periode van tientallen jaren van dichtbij zien veranderen. Van klassikaal onderwijs naar individueel onderwijs; van kleine zelfstandige scholen naar grote schoolgemeenschappen.

Medio juli 2013 neemt hij samen met de leerlingen van groep 8 afscheid van Stichting Promes. Na een werkzaam leven van 49 jaar breekt een periode aan voor zaken die niets met school te maken hebben. Prins kijkt echter met genoegen achterom: 'Ze kunnen me ook na 1 juli 2013 altijd bellen. Het beheren van gebouwen in combinatie met veel interactie met leerlingen en docenten blijft dienstbaar werk met veel voldoening.'

Lees verderSoldicoat

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!