PO Management

Open menu
Thema's
Passend Onderwijs: Passende Buitenruimte!

Passend Onderwijs: Passende Buitenruimte!

In augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs in voor álle scholen en deze moet er voor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Oogmerk van de wet is dat:

“Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de Wet Passend Onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen.”

Scholen zijn al geruime tijd bezig zich op deze nieuwe situatie voor te bereiden. Immers, er ontstaat voor scholen een zorgplicht! In belangrijke mate richt men zich op het inhoudelijk onderwijskundig concept voor een grotere diversiteit aan leerlingen. Hoe het doel te realiseren van één organisatie, één pedagogische visie, één aanspreekpunt voor ouders en één plek voor onderwijs, spel en beweging?

In dit whitepaper willen wij ons in het kader van passend onderwijs richten op een passende schoolomgeving. Meer specifiek: kan een passende buitenruimte (i.c. het schoolplein) een bijdrage leveren aan passend onderwijs? We gaan daarmee van inhoud naar ruimte.

Voor het openen van dit artikel heeft u Adobe Reader nodig. Download de laatste versie hier: http://get.adobe.com/nl/reader/

Dit artikel is geschreven door
Goede Speelprojecten
Goede Speelprojecten

Goede Speelprojecten levert speeltoestellen en realiseert recreatieve omgevingen van elk denkbare omvang en voor een brede doelgroep. Wij zijn leverancier van een breed programma aan kwalitatief hoogwaardige, innovatieve speeltoestellen en speelobjecten, van natuurlijk tot hightech, van boomhut tot klimpiramide.

Naast het brede standaard assortiment in hout en staal kunt u bogen op omvangrijke expertise in maatwerk. Elk speeltoestel wordt vervaardigd conform de wettelijke veiligheidseisen en geleverd met certificaat. Wij hechten veel waarde aan gedegen advies en nauwkeurige projectbegeleiding.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!