PO Management

Open menu
Thema's

Digitaal onderwijs is toch ook gewoon onderwijs?

Er gebeurt genoeg:

  • Digitale geletterdheid wordt in 2025 een vast onderdeel van het curriculum. Een ontwikkelteam van leraren werkt nu met SLO aan het vaststellen van de kerndoelen. Eind oktober deelde SLO al een update van de inhoudslijnen met aanbodsdoelen digitale geletterdheid.
  • Een kopgroep van scholen is gestart met het Masterplan Basisvaardigheden. Een team basisexperts zal stap voor stap steeds meer scholen ondersteunen en begeleiden met de organisatorische en onderwijskundige uitdagingen waar de scholen voor staan.
  • Vanuit het Nationaal Groeifonds zijn miljoenen euro’s toegekend aan voorstellen zoals Digitaal Onderwijs Goed Geregeld en Ontwikkelkracht die moeten bijdragen aan kennisontwikkeling en een langetermijnaanpak voor nog beter onderwijs.

Maar wat betekent dit nu concreet voor scholen en hoe kunnen schoolleiders samen met hun team verder bouwen op hun fundament voor goed (digitaal) onderwijs?

ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

Gelijke kansen voor alle leerlingen en ze nog beter (digitaal) opleiden voor toekomstige banen. We werken allemaal voortdurend aan nog beter onderwijs voor elk kind. Dit is een continu proces van doelen stellen, plannen maken, verkennen en toekennen van middelen, uitvoeren, evalueren, aanpassen en opnieuw plannen maken.

Wat mij opvalt, is dat scholen bij de keuze voor bijvoorbeeld een nieuwe rekenmethode systematisch kijken naar de toegevoegde waarde voor de onderwijskwaliteit en nadenken over bij- en nascholing, maar dit vaak nalaten bij de keuze voor technologie en digitale middelen. Waarom zien we technologie en digitalisering nog steeds los van het onderwijs en maken we daar aparte plannen voor? Digitaal onderwijs is toch ook gewoon onderwijs?

Laten we vanaf nu technologie beschouwen als een volwaardig onderdeel van ons onderwijs. Het is niet erbij of ernaast. Technologie gaat hand in hand met het onderwijs. Er is een onlosmakelijke relatie tussen technologie, onderwijs en leren.

INTEGREER ICT IN BELEID EN ONDERWIJS

De truc voor de integratie van ICT in het onderwijs is om technologie te zien als middel om strategische beleidsdoelen te bereiken. Dat betekent niet méér werk, het betekent meer sámenwerking én communicatie tussen bestuurders, schoolleider, I-coaches, leraren en stafmedewerkers om te komen tot een strategisch (onderwijskundig) beleid waar technologie integraal onderdeel van is.

Bouw voort op het digitale fundament en de kennis die al aanwezig is op school, en creëer verbinding tussen de onderwijsvisie en integratie van technologie in zowel het primaire als het secundaire proces. Organiseer voortdurend professionalisering op het gebied van digitale vaardigheden en digitale didactiek. Alles hangt nauw samen met elkaar. Omarm de kansen van digitalisering en digitale didactiek van het onderwijs!

Bronnen:

  • Inhoudslijnen met aanbodsdoelen, slo.nl/sectoren/po/digitale-geletterdheid-po/digitale-geletterdheid-po/inhoudslijnen-doelen/
  • Groeifonds, nationaalgroeifonds.nl/projecten-ronde-2
  • Ministerie van OCW, rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/21/scholengedreven-aan-de-slag-met-lezen-schrijven-en-rekenen

 

Deze column is geschreven door
Profiel
Laura Walter-Goudsmit, Edutrainers

Laura: “Als vrouw, moeder en directeur van Edutrainers streef ik naar beter (digitaal) onderwijs voor en door leraren. Zodat alle kinderen de juiste digitale geletterdheid en vaardigheden ontwikkelen, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de digitaal transformerende maatschappij.”

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!