PO Management

Open menu
Thema's
Natasja Smit maakt van Yurls een digitale omgeving
Natasja Smit maakt van Yurls een digitale omgeving

De digitale revolutie is in volle gang in het onderwijs. Voor- en tegenstanders van iPad-scholen rollen met enige regelmaat over elkaar heen en voeren verhitte middel-en-doeldiscussies. Uitgevers en andere educatieve softwareproducenten maken digitaal lesmateriaal waarmee individueel, adaptief en verrijkend onderwijs aangeboden wordt.

Interessant is zeker ook het Yurls-initiatief. Met deze tool verzamelen leerkrachten internetbronnen die ze in de les in kunnen zetten. Natasja Smit van de Heilig Hartschool uit het Groningse Mussel voegde hier nog een functie aan toe: de digitale leeromgeving.

Lees verderOnderwijs & ICT
Ruud van Nistelrooy: 'Ontdek je talent'
Ruud van Nistelrooy: 'Ontdek je talent'

In 2012 zette hij een streep onder zijn voetballoopbaan. Maar weinigen weten dat Ruud van Nistelrooy sinds 2010 actief is in het onderwijs. Via de Ruud van Nistelrooy Academy begeleidt hij honderden kinderen op sociaal-emotioneel gebied. “Niet zonder resultaat, gelukkig, en als het aan mij ligt worden dat er veel meer.” Een vraaggesprek met een voetballer dat nu eens niet over voetbal gaat.

Lees verderDidactiek
Wie begeleidt de intern begeleider?
Wie begeleidt de intern begeleider?

Aan de slag met de vaardigheidsmeter

Tijdens mijn bezoeken aan scholen valt het me op dat bijna alle directeuren zeggen: “Ik heb eigenlijk nog nooit bij een bespreking gezeten tussen mijn intern begeleider en één van mijn leerkrachten.”. Als we dat samen wel doen valt op dat we beide heel anders kijken naar zo’n gesprek. Hoogste tijd dus voor de introductie van de vaardigheidsmeter voor intern begeleiders. Want ook voor hen is dat een waardevol instrument voor feedback en ondersteuning bij hun ontwikkeling.

Gelukkig laten de meeste directeuren ‘zorg en begeleiding’ niet meer over aan hun intern begeleider zonder er zelf naar om te kijken. Want het schoolbeleid op dit gebied is alleen succesvol als ook de directeur zich er sterk voor maakt. Dat betekent ook dat je als directeur zicht wilt hebben op het functioneren van de intern begeleider(s). En dat je in het kader van zorg en begeleiding de taken goed moet verdelen: wie doet wat als het bijvoorbeeld gaat over het evalueren van de resultaten op schoolniveau?

Lees verderProfessionalisering
Beter begeleiden uitdagend onderwijs
Beter begeleiden uitdagend onderwijs

Op elke basisschool komen begaafde leerlingen voor. Leraren doen hun best om voor deze leerlingen een uitdagend onderwijsaanbod  samen te stellen. Er worden dure pakketten aangeschaft, er wordt gecompact op de reguliere leerstof en toch ervaart niet elke leraar dat de genomen maatregelen leiden tot het gewenste resultaat. Dat is frustrerend, zeker als je er veel tijd en energie hebt ingestoken en je toch al heel veel ballen omhoog moet houden. 

In dit artikel analyseren we zes valkuilen en benoemen we tegelijkertijd zes ‘kansen’ die je kunt aangrijpen om tot een betere begeleiding van uitdagend onderwijs te komen. De manier waarop we deze kansen inzetten, sluit aan bij het proces van het maken van een groepsplan. Zo profiteren we van een vaardigheid die leerkrachten al hebben om daardoor hun aanbod van uitdagend onderwijs beter te kunnen afstemmen op begaafde leerlingen.

Lees verderDidactiek
Uniek organisatiemodel KC Westerbreedte
Uniek organisatiemodel KC Westerbreedte

Schoolleider Liesbeth van den Berg ontwikkelde samen met haar team een heldere visie en uniek organisatiemodel voor Kindcentrum Westerbreedte in ’s-Hertogenbosch. Het dynamisch zandlopermodel geeft richting aan doelgeleid handelen en zet eigenaarschap, samenwerking en vernieuwing centraal.

Basisschool ’t Mozaïek is een algemeen toegankelijke school in De Kruiskamp, een aandachtswijk in ’s-Hertogenbosch. Basisschool Paus Joannes, in dezelfde wijk, is een school op bijzondere grondslag. De scholen zijn op weg om, samen met het peuterarrangement en de buitenschoolse opvang van Kanteel Kinderopvang, één kindcentrum te vormen. Het fundament is gelegd: in mei 2013 werd de nieuwe gezamenlijke huisvesting in gebruik genomen en vanaf augustus 2014 gaat er gewerkt worden vanuit de nieuwe visie en organisatiestructuur.

Lees verderManagement
Passend Onderwijs: Passende Buitenruimte!
Passend Onderwijs: Passende Buitenruimte!

In augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs in voor álle scholen en deze moet er voor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Oogmerk van de wet is dat:

“Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de Wet Passend Onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen.”

Scholen zijn al geruime tijd bezig zich op deze nieuwe situatie voor te bereiden. Immers, er ontstaat voor scholen een zorgplicht! In belangrijke mate richt men zich op het inhoudelijk onderwijskundig concept voor een grotere diversiteit aan leerlingen. Hoe het doel te realiseren van één organisatie, één pedagogische visie, één aanspreekpunt voor ouders en één plek voor onderwijs, spel en beweging?

In dit whitepaper willen wij ons in het kader van passend onderwijs richten op een passende schoolomgeving. Meer specifiek: kan een passende buitenruimte (i.c. het schoolplein) een bijdrage leveren aan passend onderwijs? We gaan daarmee van inhoud naar ruimte.

Lees verderFacilitair
Kleuters willen ook denken!
Kleuters willen ook denken!

Anders kijken naar dezelfde lessen

Als je kleuters die ´een beetje meer in hun mars hebben´ uitdagen wilt, zonder dat je daar heel veel verschillende aanvullende materialen voor moet inzetten, helpt het om eens met een andere blik naar je bestaande materialen en methoden te kijken. Door bij elke les die je geen net een beetje meer van de denkvaardigheid van je leerlingen te vragen kun je al veel bereiken.

Dit artikel beschrijft hoe je dit in de praktijk kunt aanpakken.

Lees verderPedagogiek
Social Media in het basisonderwijs
Social Media in het basisonderwijs

Wat is er nou leuker aan lesgeven in het basisonderwijs dan aan te sluiten bij de belevingswereld van je leerlingen? Social Media spelen een belangrijke rol in die belevingswereld! Jacqueline Segeth van OBS De Hazelmuis ging op zoek naar een manier om Social Media op een verantwoorde en educatieve manier in te zetten binnen ons basisonderwijs. In dit artikel doet zij verslag van haar ervaringen.

Lees verderOnderwijs & ICT

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!