PO Management

Open menu
Thema's
Aanpak scholing van medewerkers
Aanpak scholing van medewerkers

Scholing. Vooral: teamscholing, bij voorkeur tijdens schooltijd. Het is in Nederland een bekend fenomeen. Meesters, juffen en docenten volgen cursussen en workshops om bij te leren en bij te blijven. Maar de vraag rijst: hoe effectief is ons scholingsbeleid?

Biedt het ons de structurele kwaliteitsverbetering die wij ervan verwachten? Doen we de goede dingen? En doen we ze op de goede manier? Wat zou een mogelijke route zijn naar een veel volwassener benaderingswijze van het thema scholing en ontwikkeling in onderwijsorganisaties?

Lees verderProfessionalisering
Zoek het uit!
Zoek het uit!

Ouders willen juffen en meesters die het maximale uit hun kinderen halen, die hun kinderen nieuwsgierig maken en die minstens zo goed thuis zijn in de nieuwe media als hun zoon of dochter. Waar vind je zulke leerkrachten? Onder meer op De Fontein en Het Mozaïek in Alphen aan den Rijn. Daar werken Lydia Vonk en Joyce van der Hoorn, de winnaars van Onderwijs Pioniers 2013.

Lees verderProfessionalisering
Managen, gidsen en coachen
Managen, gidsen en coachen

Schoolleiders hebben het niet makkelijk. Wat moet een goede schoolleider weten, doen én laten? Enerzijds zien ze de kosten stijgen, en de inkomsten dalen, anderzijds zien ze de vraag naar meer onderwijsopbrengsten toenemen. Theo Wildeboer kent het klappen van de zweep. Al meer dan 25 jaar volgt hij deze ontwikkelingen op de voet en ondersteunt hij schoolleiders bij de 'waan van de dag en de visie van morgen'. 

Lees verderManagement
Scholen met moeite uit rode cijfers
Scholen met moeite uit rode cijfers

Ook het primair onderwijs heeft het financieel zwaar, terwijl OCW benadrukt dat er juist méér geld naar de scholen gaat. Wat is er aan de hand? En houden schoolbesturen zich staande?

Steeds meer schoolbesturen in het primair onderwijs onder financieel toezicht van de onderwijsinspectie, inmiddels staat de teller op 19 (van de 1100). 'Het probleem is groter dan die 19, eigenlijk hebben alle po-scholen het financieel lastig', vertelt Reinier Goedhart, beleidsmedewerker financiën bij de PO-raad.

Lees verderFinanciën
Contextrekenen in opmars
Contextrekenen in opmars

Rekenen met koekjes uit de supermarkt en kastanjes die uit de boom vallen. De overheid zegt dat kinderen sommen uit een context moeten kunnen halen. Maar daar is in het onderwijs nu onvoldoende aandacht voor volgens onderwijsadviesbureau CED-groep. Het bureau ontwikkelde daarom het aanvullende lesmateriaal Nieuwsrekenen waarbij leerlingen op een motiverende manier leren rekenen aan de hand van de actualiteit. 

Lees verderRekenen
De tering naar de nering zetten
De tering naar de nering zetten

Nederland gaat gebukt onder een hardnekkige economische crisis. De effecten ervan zijn ook in het basisonderwijs voelbaar. Diverse koepels kampen met financiële problemen. Zijn die onvermijdelijk of zijn ze te omzeilen? Rasoptimisten Niko Persoon (Zaan Primiar) en Jan Heijman (basisschool de Horn) denken van wel. Anticiperen op veranderingen voorkomt financiële problemen.

Lees verderFinanciën
Kleurrijk en excellent tegelijk
Kleurrijk en excellent tegelijk

Openbare basisschool De Straap is een normale basisschool. Althans als we de directeur, Marianne van Mierlo, moeten geloven. Maar zo normaal is deze school niet. De school herbergt meer dan dertig nationaliteiten, staat te boek als een 'kleurrijke' school en scoort al zes jaar op rij ver boven het landelijk gemiddelde op de cito-eindtoets. In 2012 werd de school uitgeroepen tot Excellente School. Wat is hun geheim? 

Lees verderKwaliteit
'Onderzoekend leren' als bèta-vonkje
'Onderzoekend leren' als bèta-vonkje

Blijft een kaars met een gat drijven? 'Onderzoekend leren' is misschien wel de sleutel is tot belangstelling van kinderen voor de bèta-vakken. Maar ook voor de leerkracht zelf.

Het kabinet, bedrijfsleven en onderwijs sloten in mei 2013 het Nationaal Techniekpact 2020. Dit moet de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Het pact stimuleert techniekonderwijs in de volle breedte, te beginnen in het basisonderwijs. 

Lees verderDidactiek

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!