PO Management

Open menu
Thema's
Didactiek
Methodeonafhankelijk werken
Methodeonafhankelijk werken

Kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs vraagt pedagogisch en didactisch vakmanschap. Maar waarom eigenlijk? En wat hebben de leerlingen eraan als leraren de methode flexibel gebruiken in plaats van slaafs volgen? Dit artikel gaat in op een aantal aspecten van methodeonafhankelijk lesgeven.

Lees verderMachiel Karels
Spelen in uitdagende hoeken
Spelen in uitdagende hoeken

Juf Bianca inspireert kleuterleerkrachten het beste uit kinderen te halen door te focussen op spel. Begin oktober kwam haar nieuwste boek uit: Spelen in uitdagende hoeken.

Juf Bianca beschrijft in haar boek het zogeheten ‘achtbaanmodel’. ‘Het inrichten van een uitdagende hoek is als een achtbaanrit die je samen met de kinderen maakt. De kinderen gaan spelen, jij staat aan de kant om te kijken wat de kinderen doen met de materialen die je er neerlegt. Je kunt af en toe instappen om andere materialen toe te voegen of mee te spelen. Daarna stap je weer uit het achtbaankarretje om de kinderen te laten spelen. Ik noem het een achtbaan omdat het iets leuks is waar je samen met de kinderen instapt.’

Lees verderRedactie PO Management
Grej of the day: motiveren met raadsels
Grej of the day: motiveren met raadsels

Onderwijsland laat zich massaal enthousiasmeren en inspireren door een nieuw Scandinavisch initiatief: een grej of the day! Een wát van de dag? Een grej, oftewel een ‘ding’. Micael Hermansson, bedenker van grej of the day, is duidelijk: met een dagelijkse microles betover je de leerlingen, je nodigt ze uit om kennis tot zich te nemen en maakt leren weer cool. En dat alles zonder werkdrukverhoging!

Linda Lambrechts, schoolleider en leerkracht van basisschool Florencius te Haarlem, neemt de proef op de som.

Lees verderRedactie PO Management
Kinderen krijgen democratie in de vingers
Kinderen krijgen democratie in de vingers

Veel gezinnen in de Zaandamse wijk Poelenburg worstelen met werkloosheid en armoede. Met behulp van het programma De Vreedzame School leren kinderen van CBS Tamarinde om conflicten op te lossen, zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en mee te praten over beslissingen. De resultaten zijn opmerkelijk.

Lees verderRedactie PO Management
Unitonderwijs geeft ruimte om te leren
Unitonderwijs geeft ruimte om te leren

Staat het onderwijs aan de vooravond van een grote verandering? Heeft het leerstofjaarklassensysteem zijn langste tijd gehad?
Volgens Emile Eshuis biedt een nieuwe manier werken, unitonderwijs, prachtige kansen. Iedere leerling volgt zijn eigen leerroute. Leerlingen voelen zich meer betrokken en leren meer. Ook leerkrachten zijn enthousiast. Interprofessionele teams zijn samen verantwoordelijk voor een grote groep leerlingen. Ook anderen dan leerkrachten kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers of zorgmedewerkers, en unitonderwijs is daarmee deels een oplossing voor het lerarentekort.

Lees verderRedactie PO Management
Van Plusklas naar Klusklas
Van Plusklas naar Klusklas

De Plusklas voor begaafde kinderen kent iedereen inmiddels. Minder bekend maar ook sterk in opmars is de klusklas. Veel scholen vinden dat die klas vooral bedoeld is voor kinderen met ‘gouden handjes’. Cognitie versus handenarbeid dus. Slimme leerlingen versus leerlingen die niet zo goed meekunnen. Een verkeerde insteek, zeggen anderen. Het vak techniek biedt iedereen de kans om ‘volledig los te gaan’.

Lees verderRedactie PO Management
Theo Wildeboer over differentiatie (Dl.2)
Theo Wildeboer over differentiatie (Dl.2)

Leerkrachten stemmen in hun lessen af op onderwijsbehoeften van leerlingen. Daar zijn goede gronden voor. Zo brachten we in deel 1 het uitgangspunt van het werken in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ als leertheoretisch principe naar voren (Vygotsky), maar ook in de ‘mentale gesteldheid’ van de leerling (zelfvertrouwen en motivatie) liggen redenen besloten om afstemming serieus te nemen. Afstemming of differentiatie, zo zagen we eerder, is niet alleen een belangrijke, maarook een van de meest complexe leerkachtvaardigheden. Pas na meerdere jaren praktijkervaring zijn leerkrachten gemiddeld genomen in staat om afstemming beredeneerd vorm te geven en efficiënt te organiseren.

Lees verderTheo Wildeboer
Theo Wildeboer over differentiatie (Dl.1)
Theo Wildeboer over differentiatie (Dl.1)

Wat houdt differentiatie in en waarom willen we het? En: Wat vertelt onderzoek ons over de effecten van differentiatie, en hoe kan binnen de school eigenlijk op een verstandige manier worden gedifferentieerd?

Lees verderTheo Wildeboer

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!