PO Management

Open menu
Thema's
Onderwijs & ICT
Natasja Smit maakt van Yurls een digitale omgeving
Natasja Smit maakt van Yurls een digitale omgeving

De digitale revolutie is in volle gang in het onderwijs. Voor- en tegenstanders van iPad-scholen rollen met enige regelmaat over elkaar heen en voeren verhitte middel-en-doeldiscussies. Uitgevers en andere educatieve softwareproducenten maken digitaal lesmateriaal waarmee individueel, adaptief en verrijkend onderwijs aangeboden wordt.

Interessant is zeker ook het Yurls-initiatief. Met deze tool verzamelen leerkrachten internetbronnen die ze in de les in kunnen zetten. Natasja Smit van de Heilig Hartschool uit het Groningse Mussel voegde hier nog een functie aan toe: de digitale leeromgeving.

Lees verderRedactie PO Management
Social Media in het basisonderwijs
Social Media in het basisonderwijs

Wat is er nou leuker aan lesgeven in het basisonderwijs dan aan te sluiten bij de belevingswereld van je leerlingen? Social Media spelen een belangrijke rol in die belevingswereld! Jacqueline Segeth van OBS De Hazelmuis ging op zoek naar een manier om Social Media op een verantwoorde en educatieve manier in te zetten binnen ons basisonderwijs. In dit artikel doet zij verslag van haar ervaringen.

Lees verderJacqueline Segeth
Leren in de 21e eeuw: Deel 2
Leren in de 21e eeuw: Deel 2

Snappet als toegevoegde waarde voor klassikaal onderwijs

In menig publicatie wordt benadrukt hoeveel invloed de leerkracht heeft op het leren van de leerlingen. De leerkracht doet ertoe! Maar wat gebeurt er als een leerkracht een digitaal leermiddel als Snappet in gaat zetten? Heeft dit impact op de rol van de leerkracht? En wat doet dit met de inhoud van de lessen?

In dit artikel gaan we in op de vraag hoe Snappet effectief kan worden ingezet. We leggen de functies van Snappet langs de verschillende fasen van het directe instructiemodel en beschrijven hoe je onderwijskundig het beste uit een middel als Snappet kunt halen. We belichten daarbij elementen zoals adaptief gebruik, differentiatie en directe datafeedback.

Inzet bij het directe instructiemodel

Snappet kan in elke fase van het directe instructiemodel een toegevoegde waarde hebben. Daarbij biedt Snappet op zich geen andere manier van  onderwijs, maar ondersteunt het de leerkracht met diverse functionaliteiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk. De leerkracht heeft hierbij grote invloed op de manier waarop en de intensiteit waarmee Snappet tijdens de dagelijkse les wordt ingezet.

Lees verderPlatform L21
Leren in de 21e eeuw: Deel 1
Leren in de 21e eeuw: Deel 1

Een praktijkvoorbeeld: Tabletgestuurd onderwijs met Snappet.

De afgelopen tien jaar hebben we de volgende ontwikkelingen gezien: allereerst werd door de uitgevers methodegebonden software ontwikkeld; software die naadloos aansloot bij de papieren lesmethode, waarbij leerlingen konden gaan oefenen met datgene wat zij nog niet beheersten. Daarna kwam een nieuwe generatie digibord software, bedoeld om de traditionele lesmethoden via het digibord te kunnen ondersteunen.

Anno 2014 is een nieuwe generatie leermiddelen aan het ontstaan, die een stuk verder gaan dan alleen het digitaliseren van bestaand oefenmateriaal van de traditionele lesmethoden. In de 21ste eeuw is de informatie- en communicatietechnologie niet meer uit onze samenleving weg te denken.

De nieuwe generatie leermiddelen biedt leerkrachten een rijke en uitdagende leer- en spelomgeving om tegemoet te komen aan individuele leerstijlen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De adviseurs van L21 begeleiden scholen bij het invoeren van deze nieuwe leermiddelen. Dit artikel is de eerste in een reeks van drie artikelen waarin het leermiddel Snappet  nader wordt beschouwd. Dit eerste artikel is geschreven voor het Platform L21 door Henk van de Hoef en Janet Bootsma.

 

Lees verderPlatform L21
Mediawijsheid: rol ouders en school
Mediawijsheid: rol ouders en school

Social media zijn anno 2014 niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Er kleven echter ook bepaalde risico’s aan het gebruik. Vooral voor leerlingen die zich niet bewust zijn van de mogelijke gevaren. Kennisnet ziet meer mogelijkheden voor het slagen van de media-opvoeding wanneer mediawijsheid breed en op verschillende niveaus gedragen wordt binnen de school.

Hoe ga je om met social media? Wat zet je op een sociale netwerksite en wat juist niet? Klik je zomaar op een link zonder echt te lezen wat er staat? Of geef je je wachtwoord wel eens aan een klasgenoot? Allemaal zaken om zo vroeg mogelijk met kinderen te bespreken. Want weliswaar blijkt uit onderzoek van Dialogic dat kinderen op de basisschool nog weinig risicovol gedrag vertonen, maar dat dit snel verandert als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Om risicogedrag op latere leeftijd te voorkomen, is het volgens de onderzoekers belangrijk dat ouders al vroeg gericht bezig zijn met media-opvoeding. Kinderen van tien, elf jaar staan nog open voor een gesprek hierover thuis.

Lees verderRedactie PO Management
Het roer om
Het roer om

Begin 2014 lanceerde uitgeverij Muiswerk Educatief ‘Muiswerk Compleet’. Een nieuw en compleet pakket online oefenprogramma’s voor op school en thuis, voor taal en rekenen, voor groep 4-8 (aangevuld met modules voor groep 1-3) tegen een prijs die de concurrentie slapeloze nachten zal bezorgen.

Hoe zijn zij bij dit aanbod gekomen? En zit er een addertje onder het gras? Een gesprek met Sander Beek, aanstichter van de nieuwe richting die de uitgeverij is ingeslagen.

 

Lees verderRedactie PO Management

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!