PO Management

Open menu
Thema's
Leren in de 21e eeuw: Deel 1

Leren in de 21e eeuw: Deel 1

Een praktijkvoorbeeld: Tabletgestuurd onderwijs met Snappet.

De afgelopen tien jaar hebben we de volgende ontwikkelingen gezien: allereerst werd door de uitgevers methodegebonden software ontwikkeld; software die naadloos aansloot bij de papieren lesmethode, waarbij leerlingen konden gaan oefenen met datgene wat zij nog niet beheersten. Daarna kwam een nieuwe generatie digibord software, bedoeld om de traditionele lesmethoden via het digibord te kunnen ondersteunen.

Anno 2014 is een nieuwe generatie leermiddelen aan het ontstaan, die een stuk verder gaan dan alleen het digitaliseren van bestaand oefenmateriaal van de traditionele lesmethoden. In de 21ste eeuw is de informatie- en communicatietechnologie niet meer uit onze samenleving weg te denken.

De nieuwe generatie leermiddelen biedt leerkrachten een rijke en uitdagende leer- en spelomgeving om tegemoet te komen aan individuele leerstijlen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De adviseurs van L21 begeleiden scholen bij het invoeren van deze nieuwe leermiddelen. Dit artikel is de eerste in een reeks van drie artikelen waarin het leermiddel Snappet  nader wordt beschouwd. Dit eerste artikel is geschreven voor het Platform L21 door Henk van de Hoef en Janet Bootsma.

 

Voor het openen van dit artikel heeft u Adobe Reader nodig. Download de laatste versie hier: http://get.adobe.com/nl/reader/

Dit artikel is geschreven door
Platform L21
Platform L21

Het platform L21 is een initiatief van O21. Met dit platform bundelen we kennis en ervaringen m.b.t. digitale leerprocessen om nog beter te begrijpen hoe leerlingen in de 21e eeuw leren.

 

Onze adviseurs gebruiken deze kennis om scholen in het primair en voortgezet onderwijs  te begeleiden bij de implementatie van digitale educatieve leermethodieken. Een aantal wetenschappers heeft zich aan het platform L21 verbonden om empirisch onderzoek naar leren in de 21e eeuw te initiëren.

Meer informatie: www.l21.nl 

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!