PO Management

Open menu
Thema's
Professionalisering
NOT'15: Superkracht, tablets & leraren met lef
NOT'15: Superkracht, tablets & leraren met lef

Test je superkracht!

CNV Onderwijs geeft individuele passie en vakmanschap ruim baan op NOT 2015

Tijdens de NOT 2015 zoomt CNV Onderwijs in  op het element individuele passie en vakmanschap met het thema: Wat is jouw superkracht? Met een speciaal voor de beurs  ontwikkelde test kan iedere leraar ontdekken wat zijn of haar kracht is en hoe  hij of zij deze het beste kan inzetten op het werk. De test is ontleend aan het onderzoek dat Myriam Lieskamp en Annemieke Schoemaker van CNV Onderwijs gedaan hebben naar beroepstrots.  

Tablet als breekijzer

Wat betekenen tablets voor ons onderwijs? Zijn  de mogelijkheden die  tablets bieden breekijzer voor onderwijsinnovatie, zoals Maurice de Hond stelt? Zou de content het vliegwiel moeten zijn, zoals Johan Hof van de Klas voor de Toekomst ervaart? Tablets zijn ‘hot’ in gesprekken en discussies over onderwijsinnovatie. Vanzelfsprekend speelt dit thema ook een hoofdrol op de NOT 2015.

Leraren met Lef wil de leraar weer aan het roer zien

Leraren met Lef biedt een podium aan leraren die het onderwijs positief-kritisch benaderen. “We vinden dat je niet alleen kritiek moet hebben, maar dat je er ook echt iets aan moet doen. Hoe kan het beter? Wat werkt wel en wat werkt niet?”, zegt Renée van Eijk, voorzitter van Leraren met Lef. Op de Nationale  Onderwijstentoonstelling 2015 nodigt ze alle leraren van harte uit om kennis te  maken met deze jonge netwerkorganisatie. “De leraar moet zelf aan het roer staan”, stelt ze onomwonden.

Lees verderRedactie PO Management
Professionalisering van leerkrachten
Professionalisering van leerkrachten

De onderwijswereld is voortdurend in beweging. Professionalisering van leerkrachten is daardoor niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Denk maar aan veranderingen als de aangescherpte referentieniveaus en toetsen met betrekking tot taal en rekenen of de nieuwe cao, waarin leerkrachten extra middelen en tijd krijgen om zich verder te bekwamen.

Maar ook door de Wet passend onderwijs en de speciale aandacht voor techniek in het basisonderwijs, is bijscholing nodig. Hoe pakt u dat op uw school aan?

Lees verderRedactie PO Management
Werken aan leiderschap
Werken aan leiderschap

Als basisschooldirecteur kent u het gevoel wellicht wel: dat u alle ballen in de lucht moet houden. Zoveel werk en prioriteiten, zoveel aandachtspunten en altijd net te weinig tijd… De CED-Groep ontwikkelde twee programma’s om meer helderheid en structuur in uw organisatie te brengen en uw leiderschapskwaliteiten te versterken: De Betere Basisschool en Lead Like a Champion.

Lees verderRedactie PO Management
Dilemma's bij professionalisering
Dilemma's bij professionalisering

Waarschijnlijk is er in de geschiedenis van het onderwijs nog nooit zoveel belangstelling getoond voor het vakmanschap en de professionalisering van leraren als op het ogenblik. Iedereen is ervan overtuigd dat leraren het verschil maken waar het gaat om goed onderwijs.

Betrokken en gemotiveerde leraren hebben een grote invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leraren hebben ook een scherp beeld van de talenten en mogelijkheden van leerlingen, en geven in de meeste gevallen betere adviezen over vervolgonderwijs dan formele, objectieve testen. Belangrijke vragen zijn dan ook: Hoe kunnen we leraren ondersteunen in het onderhouden van hun vakmanschap? Hoe maken we van de school ook een aantrekkelijke leeromgeving voor leraren? En wat zijn de dilemma’s die we daarbij tegenkomen?

Lees verderRedactie PO Management
Wie begeleidt de intern begeleider?
Wie begeleidt de intern begeleider?

Aan de slag met de vaardigheidsmeter

Tijdens mijn bezoeken aan scholen valt het me op dat bijna alle directeuren zeggen: “Ik heb eigenlijk nog nooit bij een bespreking gezeten tussen mijn intern begeleider en één van mijn leerkrachten.”. Als we dat samen wel doen valt op dat we beide heel anders kijken naar zo’n gesprek. Hoogste tijd dus voor de introductie van de vaardigheidsmeter voor intern begeleiders. Want ook voor hen is dat een waardevol instrument voor feedback en ondersteuning bij hun ontwikkeling.

Gelukkig laten de meeste directeuren ‘zorg en begeleiding’ niet meer over aan hun intern begeleider zonder er zelf naar om te kijken. Want het schoolbeleid op dit gebied is alleen succesvol als ook de directeur zich er sterk voor maakt. Dat betekent ook dat je als directeur zicht wilt hebben op het functioneren van de intern begeleider(s). En dat je in het kader van zorg en begeleiding de taken goed moet verdelen: wie doet wat als het bijvoorbeeld gaat over het evalueren van de resultaten op schoolniveau?

Lees verderJaap de Jonge
Scholing leerkrachten biedt volop kansen
Scholing leerkrachten biedt volop kansen

Scholing van leerkrachten biedt volop kansen voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De afgelopen jaren zijn er diverse publicaties verschenen over de kwaliteit van het onderwijs. Daarin komt steeds naar voren dat de kwaliteit van de leraar bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van de leraar?

60% leerkrachten scoort niet alle indicatoren voldoende

Zo komt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar voren dat maar liefst 60% van alle leerkrachten niet op alle basis- en meer complexere vaardigheden een voldoende scoort. In dit artikel worden de uitkomsten van verschillende onderzoeken naast elkaar gelegd en ziet u welke kansen er zijn om met gerichte scholing de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Lees verderSabine Kokee
Gratis e-book Onderwijsvitaminen
Gratis e-book Onderwijsvitaminen

Frank Stienissen bekijkt het onderwijs met een knipoog. Onderwijsvitaminen bevat een selectie van de columns die Frank de afgelopen jaren voor diverse onderwijsbladen geschreven heeft. De onderwijsvitaminen zijn voor de werkvloer bestemd, voor de schoolleider en de leraar die het beste uit het kind én uit zichzelf wil halen. Ter lering en vermaak. Niet meer, niet minder. De aanbevolenwekelijkse dosering zorgt voor meer motivatie en inspiratie op school.

Gratis e-book

Als u een account aanmaakt kunt u het e-book gratis downloaden. 

Voordelen account

Tevens krijgt u als u een account aanmaakt twee keer per jaar het bookmagazine PO Management gratis thuisgestuurd, en kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief met nieuwe artikelen.

Ook als boek te bestellen

Leest u liever het boek? Onderwijsvitaminen is ook als boek verschenen en te bestellen voor slechts € 12,50 op http://leuker.nu/onderwijsvitaminen/.

Lees verderFrank Stienissen
Persoonlijk Meesterschap
Persoonlijk Meesterschap

Cito-toetsen, leerlingvolgsystemen, effectief onderwijs, opbrengstgericht werken. Steeds vaker voelen leraren basisonderwijs zich uitvoerders van beleid van anderen. De technische, instrumentele benadering van onderwijs doet de balans doorslaan naar de ‘buitenkant van het vak’. Toetsen, regels en procedures, waarmee leraren en scholen voldoen aan de standaarden van inspectie en overheid. Het landelijk Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap (CEPM) vraagt aandacht voor de binnenkant van het vak. Wat maakt een leraar tot een goede leraar?

Lees verderRedactie PO Management

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!