PO Management

Open menu
Thema's
Management
De STARR-methode
De STARR-methode

Analyseer de situatie en leer ervan

De STARR-methode brengt uitstekend in beeld hoe uw medewerker zich precies heeft opgesteld of gedragen in een bepaalde situatie. Dat kan nodig zijn als u een medewerker heel gericht wilt coachen of als u zijn functioneren wilt beoordelen. De methode laat zich gemakkelijk grafisch weergeven, waardoor een handig overzicht gemaakt kan worden om aantekeningen in te maken of om als spiekbriefje te gebruiken.

Lees verderTheo Wildeboer
Intern sturen op leeropbrengsten
Intern sturen op leeropbrengsten

Om de resultaten van het Nederlandse onderwijs te verhogen is vanaf 2008 opbrengstgericht werken in zwang geraakt. Intern sturen scholen op hun leeropbrengsten en extern verantwoorden ze zich hierover. Op het schakelpunt van deze twee ‘dimensies’ van opbrengstgericht werken bevindt zich de schoolleider. Hij staat voor de uitdagende taak om opbrengstdata voor zijn team net zo betekenisvol te laten zijn als voor het schoolbestuur en de Inspectie van het Onderwijs.

Lees verderMenno van Hasselt
Het toekomstbeeld voor uw school
Het toekomstbeeld voor uw school

Het schoolprofiel: Werk aan een toekomstbeeld voor uw school

Ik zit bij een managementoverleg op de Nicolaasschool. De bespreking gaat over het werken aan het nieuwe schoolplan. De directeur werpt een balletje op: “Nu we hier toch mee aan de slag gaan, zullen we dan met het hele team ook de visie van de school weer eens tegen het licht houden? Er is zo veel veranderd.”

Enkele MT-leden trekken een gezicht: “Een visiedag? De naam alleen al!” De laatste visiedag met het team staat nog in hun geheugen gegrift: dat was zo’n slaapverwekkende dag met veel wollig gepraat en vrijblijvende discussies. Nee, dat niet weer a.u.b.!

Lees verderTheo Wildeboer
Schoolplan gedragen door hele school
Schoolplan gedragen door hele school

Een nieuw en dynamisch schoolplan opstellen waar directie én team volledig achter staan, is geen eenvoudige opgave. Cadenza Onderwijsconsult ontwikkelde daarom de Schoolplanmonitor met daarbinnen de bovenschoolse Koersplanmonitor.

In overzichtelijke stappen werkt u samen met het team toe naar een plan op maat, om vervolgens actief aan de slag te gaan met de uitvoering. Een schooldirecteur en bestuurder delen hun ervaringen.

Lees verderRedactie PO Management
Uniek organisatiemodel KC Westerbreedte
Uniek organisatiemodel KC Westerbreedte

Schoolleider Liesbeth van den Berg ontwikkelde samen met haar team een heldere visie en uniek organisatiemodel voor Kindcentrum Westerbreedte in ’s-Hertogenbosch. Het dynamisch zandlopermodel geeft richting aan doelgeleid handelen en zet eigenaarschap, samenwerking en vernieuwing centraal.

Basisschool ’t Mozaïek is een algemeen toegankelijke school in De Kruiskamp, een aandachtswijk in ’s-Hertogenbosch. Basisschool Paus Joannes, in dezelfde wijk, is een school op bijzondere grondslag. De scholen zijn op weg om, samen met het peuterarrangement en de buitenschoolse opvang van Kanteel Kinderopvang, één kindcentrum te vormen. Het fundament is gelegd: in mei 2013 werd de nieuwe gezamenlijke huisvesting in gebruik genomen en vanaf augustus 2014 gaat er gewerkt worden vanuit de nieuwe visie en organisatiestructuur.

Lees verderKindcentrum Westerbreedte
Rating & Ranking
Rating & Ranking

Het is maandag half vier. Het team van De Tol vergadert over de keuze voor een nieuwe rekenmethode. Enkele teamleden hebben het nodige voorwerk gedaan, want het is een belangrijk teambesluit. De school zal de nieuwe methode immers tien jaar gebruiken. De visie op het rekenonderwijs is daarom duidelijk op papier gezet en de wensen rondom de nieuwe rekenmethode zijn geïnventariseerd. Vervolgens zijn er drie zichtzendingen aangevraagd en met elke methode hebben de collega’s een aantal proeflessen gegeven.

Kiezen of delen? Dit artikel beschrijft 'Rating & Ranking' als een aanpak voor het nemen van een teambesluit.

Lees verderTheo Wildeboer
Dorpsschool als wijkverbinder
Dorpsschool als wijkverbinder

Hoe maak je van een zwakke dorpsschool een goede school? En hoe zorg je ervoor dat de school weer het middelpunt van de wijk wordt? Theo Douma zag zich vier jaar geleden voor de uitdagende taak gesteld om samen met het team van cbs De Klimop in Rijsoord, een klein tuindersdorp in de buurt van Ridderkerk, de school te redden omdat het imago door tegenvallende opbrengsten slechter was dan ooit.

Eerst werd intern orde op zaken gesteld, daarna werd de blik naar buiten gericht. Een heuse kinderboerderij bracht leven in de brouwerij. Theo Douma, directeur cbs De Klimop (Rijsoord): ‘In zeven maanden hebben we het predicaat zwak weggewerkt en nu geven we de school nieuw elan.’

 

Lees verderRedactie PO Management
Uw schoolplan in 5 stappen
Uw schoolplan in 5 stappen

Gaat u zich het komende jaar óók weer warmlopen voor het schrijven van een nieuw schoolplan? Een kleine categorie directeuren ziet dit als een administratieve last waar ze graag snel en pijnloos vanaf willen komen. Een groter deel van de directeuren ziet het schoolplan echter als een vliegwiel voor schoolontwikkeling.

Tot welke categorie u zich ook rekent, in beide gevallen kan het voorkomen dat u als een berg tegen het schrijven van het schoolplan opziet! Behoort u tot de eerste categorie, dan is er weinig hulp of hoop. Behoort u tot de tweede groep, bent u serieus in uw ambities én kiest u voor de koninklijke weg, dan is er een aanpak die u zal helpen om de berg waartegen u opziet veel minder omvangrijk te maken. Namelijk ten eerste door de juiste route te volgen om te komen tot het schoolplan. En ten tweede door gebruik te maken van de webbased schoolplanmonitor. In dit artikel leest u hoe deze aanpak werkt.

Lees verderTheo Wildeboer

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!