PO Management

Open menu
Thema's
Management
Schoolleiders juichen beroepsregister toe
Schoolleiders juichen beroepsregister toe

Waar moet een goede schoolleider aan voldoen? Over welke competenties moet hij beschikken? Hoe kan hij zijn kennis aantoonbaar op orde houden? Het staat allemaal beschreven in het schoolleidersregister.

Een beroepsregister: handig om de status van het vak te verhogen, of een papieren tijger? PO Management voelde drie schoolleiders aan de tand.

Lees verderRedactie PO Management
Grip op passend onderwijs
Grip op passend onderwijs

Hoe breng je de onderwijsarrangementen binnen je bestuur of samenwerkingsverband duidelijk in kaart, voor iedereen overzichtelijk én toegankelijk? Grippa staat voor Grip op Passend Onderwijs: een nieuw programma dat een platform organiseert voor communicatie rondom de ondersteuning van de leerling.

Lees verderRedactie PO Management
De STARR-methode
De STARR-methode

Analyseer de situatie en leer ervan

De STARR-methode brengt uitstekend in beeld hoe uw medewerker zich precies heeft opgesteld of gedragen in een bepaalde situatie. Dat kan nodig zijn als u een medewerker heel gericht wilt coachen of als u zijn functioneren wilt beoordelen. De methode laat zich gemakkelijk grafisch weergeven, waardoor een handig overzicht gemaakt kan worden om aantekeningen in te maken of om als spiekbriefje te gebruiken.

Lees verderTheo Wildeboer
Intern sturen op leeropbrengsten
Intern sturen op leeropbrengsten

Om de resultaten van het Nederlandse onderwijs te verhogen is vanaf 2008 opbrengstgericht werken in zwang geraakt. Intern sturen scholen op hun leeropbrengsten en extern verantwoorden ze zich hierover. Op het schakelpunt van deze twee ‘dimensies’ van opbrengstgericht werken bevindt zich de schoolleider. Hij staat voor de uitdagende taak om opbrengstdata voor zijn team net zo betekenisvol te laten zijn als voor het schoolbestuur en de Inspectie van het Onderwijs.

Lees verderMenno van Hasselt
Het toekomstbeeld voor uw school
Het toekomstbeeld voor uw school

Het schoolprofiel: Werk aan een toekomstbeeld voor uw school

Ik zit bij een managementoverleg op de Nicolaasschool. De bespreking gaat over het werken aan het nieuwe schoolplan. De directeur werpt een balletje op: “Nu we hier toch mee aan de slag gaan, zullen we dan met het hele team ook de visie van de school weer eens tegen het licht houden? Er is zo veel veranderd.”

Enkele MT-leden trekken een gezicht: “Een visiedag? De naam alleen al!” De laatste visiedag met het team staat nog in hun geheugen gegrift: dat was zo’n slaapverwekkende dag met veel wollig gepraat en vrijblijvende discussies. Nee, dat niet weer a.u.b.!

Lees verderTheo Wildeboer
Schoolplan gedragen door hele school
Schoolplan gedragen door hele school

Een nieuw en dynamisch schoolplan opstellen waar directie én team volledig achter staan, is geen eenvoudige opgave. Cadenza Onderwijsconsult ontwikkelde daarom de Schoolplanmonitor met daarbinnen de bovenschoolse Koersplanmonitor.

In overzichtelijke stappen werkt u samen met het team toe naar een plan op maat, om vervolgens actief aan de slag te gaan met de uitvoering. Een schooldirecteur en bestuurder delen hun ervaringen.

Lees verderRedactie PO Management
Uniek organisatiemodel KC Westerbreedte
Uniek organisatiemodel KC Westerbreedte

Schoolleider Liesbeth van den Berg ontwikkelde samen met haar team een heldere visie en uniek organisatiemodel voor Kindcentrum Westerbreedte in ’s-Hertogenbosch. Het dynamisch zandlopermodel geeft richting aan doelgeleid handelen en zet eigenaarschap, samenwerking en vernieuwing centraal.

Basisschool ’t Mozaïek is een algemeen toegankelijke school in De Kruiskamp, een aandachtswijk in ’s-Hertogenbosch. Basisschool Paus Joannes, in dezelfde wijk, is een school op bijzondere grondslag. De scholen zijn op weg om, samen met het peuterarrangement en de buitenschoolse opvang van Kanteel Kinderopvang, één kindcentrum te vormen. Het fundament is gelegd: in mei 2013 werd de nieuwe gezamenlijke huisvesting in gebruik genomen en vanaf augustus 2014 gaat er gewerkt worden vanuit de nieuwe visie en organisatiestructuur.

Lees verderKindcentrum Westerbreedte
Rating & Ranking
Rating & Ranking

Het is maandag half vier. Het team van De Tol vergadert over de keuze voor een nieuwe rekenmethode. Enkele teamleden hebben het nodige voorwerk gedaan, want het is een belangrijk teambesluit. De school zal de nieuwe methode immers tien jaar gebruiken. De visie op het rekenonderwijs is daarom duidelijk op papier gezet en de wensen rondom de nieuwe rekenmethode zijn geïnventariseerd. Vervolgens zijn er drie zichtzendingen aangevraagd en met elke methode hebben de collega’s een aantal proeflessen gegeven.

Kiezen of delen? Dit artikel beschrijft 'Rating & Ranking' als een aanpak voor het nemen van een teambesluit.

Lees verderTheo Wildeboer

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!