PO Management

Open menu
Thema's

Begaafd

Rob is een leerling van groep 8 en gaat na de basisschool richting het praktijkonderwijs. Juist voor leerlingen zoals Rob zijn we een aantal jaren geleden begonnen met de PlusKlusKlas. Een ochtend in de week gaan deze kinderen aan het werk bij een bedrijf in de regio. Dat kan in de zorg zijn, een hoveniersbedrijf of zoals vandaag in een garage. Leren op een andere manier, leren in de praktijk. Een schot in de roos. Leerlingen die nooit zullen uitblinken op het gebied van taal en rekenen zijn opeens de beste van de klas. Regelmatig zien we dat de PlusKlusKlas een enorm positieve uitwerking heeft, ook als het gaat om de schoolse vaardigheden. Misschien is het niet evidencebased, maar bijna veertig jaar onderwijservaring is voor mij genoeg om de volgende stelling te poneren: ‘Een leerling die weet dat hij of zij gewaardeerd wordt en ook eens kan uitblinken en daardoor goed in z’n vel zit, presteert beter op alle gebieden’. Of dat ook vertaald gaat worden in een hogere score bij de eindtoets, is de vraag.

Weer enthousiast geworden over de PlusKlusKlas ben ik in het beleidsstuk gedoken dat we destijds opgesteld hebben. Al snel stond mij het schaamrood op de kaken. In het beleidsstuk werd een aantal keren gesproken over minder begaafde leerlingen. Waar halen we de moed vandaan om een kind meer of minder begaafd te noemen. Rob is zeker niet minder begaafd. Ik denk dat hij minstens zo’n belangrijke bijdrage kan leveren aan onze economie en samenleving dan iemand met een 550-score op de eindtoets.

Ik steek hierbij ook een hand in eigen boezem. Als voorzitter van de Stichting Kwadraat (voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen) en genomineerde voor een Mensa Fonds Award, denk ik ook bij hoogbegaafde leerlingen niet aan Rob. Laten we, nu we toch bezig zijn om onze taal te zuiveren van allerlei discriminerende termen, besluiten om niet meer te spreken over hoog-, meer- of minderbegaafde kinderen! In het Engels kun je dat mooi doen met het woord ‘gifted’. Een kind dat bij ons nog hoogbegaafd genoemd wordt is daar intellectually gifted of academically gifted, maar je kunt bijvoorbeeld ook musically gifted zijn. Misschien moeten we eens gaan nadenken over sociaal begaafde leerlingen en praktisch begaafde leerlingen. De eenzijdige nadruk op schoolse vaardigheden zorgt er nu al voor dat onze arbeidsmarkt niet meer in evenwicht is.

Ik geloof dat ieder kind ‘gifted’ is; aan ons de taak om ervoor te zorgen dat het kind de kans krijgt om dit te laten zien. Niet alleen in het belang van het kind, maar van onze hele samenleving.

Deze column is geschreven door
Profiel
Herman Langhorst, Stichting Kindpunt

Herman Langhorst is voorzitter College van Bestuur Stichting KindPunt; kindcentraal onderwijs van 0 tot 12. Een stichting met vijf kleurrijke, breed toegankelijke scholen met een christelijke identiteit. Hij streeft naar optimale ontplooiing voor alle leerlingen binnen een veilig klimaat. Iedereen moet zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen.

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!