PO Management

Open menu
Thema's
Column header

Nascholing? Focus op het realiseren van je doelen!

We leven in bijzondere tijden. We schrijven geschiedenis in deze coronacrisis. Complimenten voor alle onderwijsprofessionals die met een enorme flexibiliteit afstandsonderwijs realiseren! Zij spijkeren hun kennis en vaardigheden bij, zoeken informatie online, delen kennis en ervaringen en volgen volop e-learningcursussen. Hoe kunnen we die gedrevenheid ten aanzien van nascholing straks vasthouden?

HOUD HET VAST: BLIJF LEREN!

Scholen waar de inspectie een hoge kwaliteit van onderwijs waarneemt, zijn vaak ook scholen waar leraren, samen met schoolleiders en bestuurders, gericht zijn op continu verbeteren. Er wordt, vaak op teamniveau, actief gestuurd op kwaliteit, gekoppeld aan het strategisch HRM-beleid en het financiële beleid.¹ Die focus op continu verbeteren hangt samen met professionele ruimte en aandacht voor individuele en teamontwikkeling.

De kwaliteit van uw team staat of valt met blijven leren, het vasthouden aan doelen en het bereiken ervan. Elke stap vooruit kunt u borgen met de stappen van de PDCA-cyclus. Anders blijft u maar rondjes draaien op hetzelfde niveau.

DE PDCA-CYCLUS VAN NASCHOLING

Start met het formuleren en verbinden van doelen op alle niveaus: beleidsdoelen van het bestuur, de schooldoelen en persoonlijke ontwikkeldoelen van uw medewerkers:

  1. Koppel de doelen uit uw beleids- en schoolplan aan de teamdoelen in het scholingsplan.
  2. Gebruik de gesprekkencyclus en het POP om individuele doelen vast te leggen.

Zo brengt u ontwikkelingsdoelen van de school, het team en het individu in kaart en brengt u die waar mogelijk bij elkaar.

De concrete doelen hangen dus af van de wensen van de medewerker in combinatie met de behoeften en mogelijkheden van de organisatie. Het is belangrijk dat u hierin flexibel bent en tegelijk duidelijke afspraken maakt. Nascholing is een continu proces van plannen, doen, checken en aanpassen om vervolgens nieuwe doelen te stellen: de PDCA-cyclus. Staat in uw schoolplan bijvoorbeeld het doel dat de leerkrachten lesgeven volgens het EDI-model, dan komt dat in uw scholingsplan terug als teamscholing. E-learning kunt u inzetten om alle medewerkers op hetzelfde (start)niveau te brengen om daarna samen tijdens een studiedag de gewenste werkwijze uit te werken en te borgen in de dagelijkse processen.

MAAK KEUZES

Stel samen met uw team vast welke concrete doelen jullie met de scholing willen bereiken en wanneer. Formuleer de doelen SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Realisme is daarbij belangrijk. Wat kun je in werkelijkheid écht bereiken? Stel niet te veel doelen. Maak keuzes en plan ook tijd voor verdieping. De mogelijkheden van jullie als team bepalen de praktische grenzen van de doelen.

Sterkte in deze woelige tijd!

¹ Onderwijsinspectie.nl, Redacteur Inspectie van het Onderwijs - Jeanette Wolleswinkel, inspecteur primair onderwijs. Weblogbericht Waar plezier en kwaliteit samenkomen, geplaatst op 29 oktober 2019.

Deze column is geschreven door
Profiel
Klaas Bellinga, E-learning Wizard BV

Klaas Bellinga is directeur van E-learning Wizard. Hij adviseert scholen en besturen over nascholing en de implementatie van e-learning en blended learning. E-learning Wizard biedt met de Lerarenacademie een complete e-learningacademie aan waarmee besturen invulling kunnen geven aan nascholing van leerkrachten, ib'ers en schooldirecteuren.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!