PO Management

Open menu
Thema's
Column header

De effecten van e-learning

Uit onderzoek blijkt dat e-learning effectief is als een aantal didactische principes wordt gevolgd. David Merrill heeft deze principes geformuleerd op basis van een studie van een groot aantal instructiemodellen en theorieën (Merrill, 2002). Deze zijn ook van toepassing op e-learning die wordt ingezet bij de professionalisering van leerkrachten:

 • Goede e-learning is georganiseerd rond realistische taken of problemen.
 • Goede e-learning hanteert een activerende didactiek. Mensen leren effectief als hun voorkennis wordt aangeboord, als zij aanwezige kennis moeten structureren of als zij een structuur krijgen aangeboden voor het ontwikkelen van nieuwe kennis.
 • Goede e-learning demonstreert kennis. U leert effectiever als wordt voorgedaan hoe nieuwe kennis in een realistische context kan worden toegepast. Bij e-learning zijn video’s van echte lessen met feedback van een expert of animaties met gesproken tekst uitstekende leervormen.
 • Goede e-learning laat kennis toepassen in de praktijk. U voert taken uit en lost problemen op. Daarbij krijgt u begeleiding en feedback van een expert.
 • Goede e-learning integreert kennis in uw eigen situatie. U wordt gestimuleerd het geleerde in praktijk te brengen. 


Uiteraard moet e-learning krachtig en gebruikersvriendelijk zijn. Met e-learning profiteert u optimaal van een aantal voordelen:

 • Het is tijd- en plaatsonafhankelijk, ook voor groepen via berichtenservices zoals groepschats.
 • Het is efficiënt, geen blabla maar heldere doelen en compacte informatie. Verbind deze doelen aan het schoolbeleid en de POP’s.
 • Het is duurzaam: geen reistijd of inzet van vervoermiddelen.
 • Het vormt een altijd beschikbare bibliotheek voor professionele ontwikkeling – direct beschikbare knowhow!
 • U krijgt directe feedback vanuit de online omgeving én kunt vragen om feedback over uw praktijkvoorbeelden via een inhoudelijke helpdesk.


Kiest u voor een eigen e-learningacademie, blijf daar dan aandacht aan besteden in het scholingsbeleid en deel succeservaringen met elkaar. Implementatie vergt continue aandacht. Kijk daarom ook hoe u daarin ondersteund wordt door het instituut dat de academie voor u inricht. 

Wilt u e-learning combineren met bijeenkomsten? In mijn volgende column ga ik in op de versterkende werking van e-learning als ondersteuning en voorbereiding van bijeenkomsten.

Bronnen:

 • Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London/New York: Routledge.
 • Merrill, M. D. (2002). First principles of instruction. Educational Technology Research and Development, 50, 43-59.
 • Rubens, W. (2016). Technology enhanced learning: van analoog opleiden naar virtueel leren (pdf ).
Deze column is geschreven door
Profiel
Klaas Bellinga, E-learning Wizard BV

Klaas Bellinga is directeur van E-learning Wizard. Hij adviseert scholen en besturen over nascholing en de implementatie van e-learning en blended learning. E-learning Wizard biedt met de Lerarenacademie een complete e-learningacademie aan waarmee besturen invulling kunnen geven aan nascholing van leerkrachten, ib'ers en schooldirecteuren.

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
 • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
 • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
 • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
 • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!