PO Management

Open menu
Thema's

Implementeren is verbinden

 

Van e-learning voor leerkrachten wordt nog wel eens gedacht dat de drempel hoog is – je zou heel digitaalvaardig moeten zijn – en de effecten minimaal. In het bedrijfsleven en de wetenschap weet men al jaren dat e-learning een effectief en efficiënt middel is om professionele kennis en vaardigheden te ontwikkelen en up-to-date te houden. Ook voor complexe taken kan e-learning verhelderend werken. In de professionaliseringsslag in het onderwijs waren we tot nu toe wat afwachtend, maar door de positieve ervaringen van de afgelopen paar jaar neemt e-learning nu ook hier een vlucht.

Wat is de stand van zaken bij het leren van volwassenen in het onderwijs, bijvoorbeeld de leerkracht? In mijn komende columns zal ik daar verder op ingaan. Bij professionalisering in het onderwijs wordt er, zoals je mag verwachten, meer aandacht besteed aan de manier waarop; de didactiek binnen de e-learningcursussen en het implementatieproces.

Om met het laatste te beginnen: implementatie is een kwestie van het organiseren van professionalisering binnen het dagelijks proces en het continu aandacht geven aan de professionaliseringsagenda. Als werkdruk wordt gezien als excuus om je niet bij te scholen, of professionalisering het sluitstuk is van het werk, dan span je het paard achter de wagen. Zo kun je immers nooit werken aan een verbetertraject of kwaliteitsimpuls. Of juist aan het verlagen van die werkdruk!

Bij de hoge drempel van digitale vaardigheden voor het kunnen volgen van e-learning kun je vraagtekens zetten. Het lesgeven aan kinderen is tegenwoordig immers ook doordrenkt met ICT. En het volgen van e-learning hoeft echt niet plaats te vinden in een complexe ICT-omgeving, waarin sommige e-learning helaas nog altijd wordt aangeboden. Maak eenvoud en gebruiksvriendelijkheid van de e-learningacademie onderdeel van het keuzeproces en koppel waar mogelijk met de ICT-omgeving waar de leerkracht al dagelijks gebruik van maakt. En als het even kan: bied alle professionaliseringsactiviteiten overzichtelijk op één plek bij elkaar aan.

Om de benodigde continue aandacht te geven aan het professionaliseringsproces is het verder nodig om op alle niveaus een verbinding te leggen tussen professionele ontwikkeling, beleid en koers houden.

Je kunt professionele ontwikkeling dan verbinden met:

  • Het bestuursbeleid
  • Het schoolbeleid
  • De professionele ontwikkeling van het individu
  • De interesses van het individu

Als er samenhang is tussen de professionalisering van het individu en de visie, missie en doelen van de schoolorganisatie, weet iedereen waaraan gewerkt wordt en zal het werkplezier toenemen. Iedereen zal zich moeten kunnen ontwikkelen om zich een echte professional te (blijven) voelen, met veel zelfvertrouwen in een efficiënt werkproces. 

Sta voor je onderwijs en wees duidelijk in de communicatie van de doelen. Als elke leerkracht begrijpt waar je naartoe wilt, zul je aanzienlijk minder weerstand ervaren. Ook als de werkdruk hoog is. Je zult verbaasd staan van de creativiteit en energie die jouw leerkrachten bezitten.

 

Deze column is geschreven door
Profiel
Klaas Bellinga, E-learning Wizard BV

Klaas Bellinga is directeur van E-learning Wizard. Hij adviseert scholen en besturen over nascholing en de implementatie van e-learning en blended learning. E-learning Wizard biedt met de Lerarenacademie een complete e-learningacademie aan waarmee besturen invulling kunnen geven aan nascholing van leerkrachten, ib'ers en schooldirecteuren.

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!